20151025_094445

Nagroda im. Wisławy Szymborskiej już wręczona…

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła

Wisława Szymborska

      Kraków. Miasto magiczne, piękne, ciekawe, mozaika kultur i osobowości… Sobotni wieczór 24 października nowoczesne Centrum Kongresowe ICE, zaproszeni goście, aktorzy, dziennikarze, pisarze, literaci nominowani do nagrody, a wśród ważnych postaci, drezdenecka młodzież: Marta Guźniczak, Małgorzata Radelczuk i Marta Osipowicz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Z drżeniem serca, niekłamaną satysfakcją uczestniczyli w uroczystej gali, którą z ogromną gracją i wdziękiem prowadziła Sonia Bohosiewicz. To już po raz trzeci międzynarodowa kapituła złożona z tłumaczy, krytyków literackich i badaczy literatury, dokonała wyboru spośród 214 zgłoszonych książek do konkursu tej szczególnej, ważnej, godnej Nagrody im. Wisławy Szymborskiej „najlepszej książki poetyckiej wydanej w języku polskim w roku poprzedzającym”. Organizatorem konkursu jest Fundacja Wisławy Szymborskiej. Nagroda, która ma służyć popularyzowaniu poezji, została ustanowiona na mocy testamentu zmarłej 1 lutego 2012 r. noblistki.

      W tym roku kapituła zdecydowała się przyznać nagrodę ex aequo dla Romana Honeta za tom świat był mój oraz dla Jacka Podsiadły za tom Przez sen. „U Romana Honeta, począwszy od podstawowej antynomii miłości i śmierci, członkowie kapituły dopatrzyli się nawiązania do tradycji baroku i symbolizmu”. Natomiast w poezji Jacka Podsiadły „kapituła dostrzegła odwagę sięgnięcia do form retorycznych i wersyfikacyjnych, zdawałoby się od dawna zapomnianych; do rymu i rytmu, który napędza tę poezję” podkreślił, ogłaszając werdykt, przewodniczący kapituły nagrody, prezes Polskiego PEN Clubu Adam Pomorski.
Dodajmy, że o pięknie i potrzebie poezji, a w tym samej Wisławy Szymborskiej mówili m.in. Michał Rusinek, prezes Fundacji im. Wisławy Szymborskiej, nagrodzeni literaci i obecna na uroczystości minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska, która podkreśliła, „tylko podopieczni Kaliope koją i leczą”.

Tak wyjątkową uroczystość zakończyła aktora pani Dorota Segda, interpretując wiersze laureatów, a dopełnieniem był koncert jazzowy krakowskiego zespołu F.O.U.R.S. Collective.

Uczestnicy wyjazdu składają podziękowanie panu Wiesławowi Pietruszkowi, Starostwu Powiatowemu w Strzelcach Krajeńskich i dyrekcji ZSP w Drezdenku za możliwość uczestnictwa w gali i organizację wyjazdu do Krakowa.

Edyta Grzechowiak

20151024_192106 20151025_093127 20151025_095621 20151025_095848

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ