uni-692x360

Drezdenecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

      W październiku 2015 roku 108 studentów rozpoczęło zajęcia na IV roku akademickim Drezdeneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Studenci kontynuują zajęcia z obsługi komputera w 4 grupach: 58 studentów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, gdzie zajęcia prowadzi mgr Łucja Magdziarz, a w Gimnazjum nr 1 mgr Alina Domaradzka. Czwarty rok trwa nauka z lektoratu języka angielskiego pod kierunkiem mgr Moniki Konopińskiej, a  lektorat języka niemieckiego prowadzi mgr Alina Musielak. Od listopada br. 17 studentów rozpoczęło naukę języka angielskiego dla początkujących. We wtorki studenci spotykają się z Iwoną Raksą na warsztatach cyfrowo-komputerowych. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia manualno-plastyczne prowadzone przez mgr Katarzynę Jenek. Nasza studentka mgr Irena Wojas, w ramach wolontariatu, prowadzi zajęcia z choreoterapii, tańca terapeutycznego i gimnastyki w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1. Bardzo aktywna jest grupa cyklistów; zorganizowano już kilkanaście wycieczek do sąsiednich miejscowości, a studenci na wycieczce przejeżdżają około 30 km.

Grupa taneczna Zorba przez cały okres wakacji doskonaliła swoje umiejętności taneczne i zdobywała laury na spotkaniach artystycznych w Międzychodzie i Międzyzdrojach. Przed rozpoczęciem roku akademickiego zorganizowaliśmy dla studentów wycieczkę do kopalni ropy i gazu ziemnego w Lubiatowie; nasz „kuwejt“ zwiedziło w dwóch grupach ponad 80 studentów. Wycieczka, wg uczestników, była bardzo udana. Dyrektor MGZO, pani Ewa Pręt użyczyła studentom bezpłatnie autobus szkolny. Wykłady i prelekcje odbywają się w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Drezdenku. Na pierwszym spotkaniu, 6 października wystąpił Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak. Studenci zostali poinformowani o zamierzeniach inwestycyjnych w gminie oraz otrzymali odpowiedzi na zadawane pytania.

Prezes uniwersytetu, Jerzy Karcz brał udział jako delegat w Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, 1 października w Warszawie w Sejmie RP. Obradowano nad sytuacją materialną seniorów, rolą seniorów w życiu społeczności lokalnej oraz o roli UTW w aktywizacji seniorów. Liderzy uniwersytetu (Mikołaj Piskunowicz, Iwona Raksa, Róża Abramczuk, Halina Mazur) uczestniczyli w inauguracji roku akademickiego w UTW w Międzychodzie, z którym to współpracujemy. Liderzy uniwersytetu brali też udział 17 października, w Sarbinowie, w dyskusji o „Sztuce życia”, zorganizowanym przez Fundację Żywa Przestrzeń Twórcza państwa Olszewskich. Dyskusja miała charakter filozoficzny, a w spotkaniu brało udział ponad 20 osób.

22 października aspirant sztabowy, Emilia Kordel zapoznała studentów z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach oraz poinformowała o czyhających na seniorów oszustach. 5 listopada mgr Iwona Świekatowska zaprezentowała wykład o pierwszych latach II Rzeczypospolitej. 12 listopada jest przewidziany wykład o tematyce ABC ekonomii, a 15 grudnia tematem wykładu będzie Etykieta towarzyska – wymysł czy potrzeba; dwa ostatnie wykłady przeprowadzą pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp.

Uniwersytet otrzymuje po 50 sztuk prasy wydawanej dla seniorów –  „UTW BEZ GRANICakademia pogodnej starości”, w której omawiane są problemy zdrowotne seniorów oraz „Głos Seniora”, na łamach którego omawiane są aktualności UTW i problemy ogólne seniorów; czasopisma rozdajemy na wykładach.

                                                                          Jerzy Karcz

 

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ