DSC02454_1

Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu pod hasłem „Uzależnieniom powiedz NIE!”

      18 listopada 2015 r., w Gminnym Ośrodku Kultury w Zwierzynie, odbyła się coroczna Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu pod hasłem „Uzależnieniom powiedz Nie!” dla uczniów ze szkół gimnazjalnych w powiecie.

Celem olimpiady było wyrobienie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych, kształtowanie postaw asertywnych wobec palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania substancji odurzających oraz sprawdzenie i utrwalenie posiadanych przez młodzież informacji na temat uzależnień.

W olimpiadzie wzięło udział 7 drużyn, w tym : 6 gimnazjów oraz Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Kraj. Każdą szkołę reprezentował zespół składający się z 3 uczniów.

W programie było: zespołowe rozwiązywanie krzyżówki i testu, kalambury – odpowiedź zespołu na wylosowane i zaprezentowane przez jego członka hasła, zespołowa odpowiedź na jedno wylosowane pytanie problemowe oraz przedstawienie przez zespół inscenizacji nt. „Nie muszę brać, aby ciekawie spędzać czas”

Maksymalnie każdy zespół mógł zdobyć 62 punkty.

Kolejność zdobytych miejsc przedstawia się następująco:

I miejsce – 61 pkt. – Publiczne Gimnazjum w Strzelcach Kraj.

(ucz. Katarzyna Spilnyk, Karolina Knop, Joanna Zielińska)

opiekun – Maria Jutkiewicz,

II miejsce – 57 pkt. – Gimnazjum nr 1 im. J.Nojiego w Drezdenku

(ucz. Oliwia Mania, Patrycja Ankowska, Nikola Ludek)

opiekun – Mariola Strzesak,

III miejsce – 56 pkt. – Gimnazjum w Starym Kurowie

(ucz. Mateusz Gipki, Emilia Czapracka, Roksana Krupa)

opiekun – Elżbieta Czyżewska,

IV miejsce – 55 pkt. – Zespół Placówek Oświatowych Publiczne Gimnazjum w Zwierzynie

(ucz. Karolina Jurek, Izabela Wdowiak, Oskar Pondo)

opiekun – Marzena Zajda,

V miejsce – 46 pkt. – Publiczne Gimnazjum w Górkach Noteckich

(ucz. Damian Tarczyński, Natalia Tarczyńska, Klaudia Zając)

opiekun – Barbara Rojek,

VI miejsce – 38 pkt. – Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza Gimnazjum nr 2 w Drezdenku

(ucz. Sandra Sopata, Natalia Wilczyńska, Bartosz Sus)

opiekun – Alicja Graś

VII miejsce – 34 pkt. – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Kraj.

(ucz. Bachman Mateusz, Weryński Patryk, Sara Markysz – Mandla)

opiekun – Agnieszka Gaj.

Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe, a szkoły dyplomy uznania.

Sponsorami nagród rzeczowych, na łączną kwotę: 1000 zł, byli: Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku – 300 zł, Gmina Strzelce Krajeńskie – 300 zł, Urząd Gminy w Zwierzynie – 300 zł oraz Urząd Gminy w Starym Kurowie- 100 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Zwierzynie ufundował poczęstunek dla uczestników, opiekunów oraz komisji.

Zawodników oceniała Komisja w składzie: Małgorzata Kożuch (przewodnicząca)– kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego PSSE Drezdenko oraz członkowie: Monika Nawrot- pracownik Stanowiska Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej, PSSE Drezdenko, Wioletta Kapiczak- kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku, GKRPA i Bogumiła Szymczak – przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień – Urząd Gminy w Zwierzynie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku składa serdeczne podziękowanie dyrektorom szkół, opiekunom młodzieży oraz sponsorom nagród rzeczowych.

Serdeczne podziękowania dla Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zwierzynie za ufundowanie poczęstunku, bezpłatne udostępnienie pomieszczeń oraz pomoc organizacyjną w przygotowaniu imprezy.

Olimpiadę zorganizowano z okazji Obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu, który przypada w 2015 roku 19 listopada.

Monika Nawrot- stażysta ds. PZiOZ

DSC02295_1 DSC02296_1 DSC02312_1 DSC02315_1 DSC02355_1 DSC02365_1 DSC02396_1 DSC02424_1 DSC02437_1 DSC02444_1

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ