20151130_162554_1

Młodzieżowa Rada Miasta

30 listopada 2015 roku o godzinie 16:00 pracę radnych rozpoczęła po kolejnych wyborach Młodzieżowa Rada Miasta.

Kandydatów na młodzieżowych rajców było prawie trzy razy więcej niż miejsc w radzie. Ostatecznie, zgodnie ze statutem MRM, mandaty otrzymało 15 osób. Wybory, tak jak w ubiegłym roku, przeprowadzono w obu gimnazjach i szkole ponadgimnazjalnej z wyłączeniem obu szkół podstawowych. O interesy młodszych kolegów zadbają ich dojrzalsi koledzy. Każde gimnazjum otrzymało prawo do wystawienia swojej czteroosobowej reprezentacji, szkoła ponadgimnazjalna ma siedem miejsc w Radzie.

W przyszłości zabierać będą głos i opiniować postanowienia władz miasta w sprawach ich dotyczących oraz decyzji, które mogą wpływać na ich życie. Będą posiadali inicjatywę do zgłaszania projektów, uchwał do RM, nie tylko w swoim interesie, ale również ogółu mieszkańców, gdyż mają oni inne spojrzenie jako młodzi ludzie.

Tradycyjnie pierwszą, inauguracyjną sesję, poprowadził Adam Kołwzan – przewodniczący „dorosłej” Rady Miejskiej. Na sali obecni byli również: burmistrz Maciej Pietruszak, sekretarz gminy Błażej Rerus, skarbnik Aleksandra Lachowicz oraz nauczyciele-opiekunowie.

Jednym z punktów obrad był wybór przewodniczącego i zastępców Młodzieżowej Rady Miasta. Zaszczytną funkcję przewodniczącego otrzymał jednogłośnie Mateusz Fuczyło, a jego zastępcami zostali wybrani Jędrzej Lehman, Eliza Kulak oraz Marek Kołwzan. Gratulujemy i czekamy na pierwsze uchwały nowej Rady.

Sylwia M. Teresiak

20151130_160044_1 20151130_160225_1 20151130_161330_1 20151130_163948_1 20151130_164105_1

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ