DSCN1702_1

Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu pod hasłem „ HIV/AIDS a uzależnienia” dla szkół ponadgimnazjalnych w powiecie strzelecko – drezdeneckim

W dniu 01.12.2015r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku, odbyła się Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu pod hasłem „HIV/AIDS a uzależnienia” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Celem olimpiady było promowanie postaw młodych ludzi jako liderów zdrowego życia w środowisku rówieśniczym, eliminowanie sytuacji zagrożeń w życiu codziennym, wyrobienie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych, sprawdzenie i utrwalenie posiadanych przez młodzież informacji na temat uzależnień oraz profilaktyki HIV/AIDS.

W olimpiadzie udział wzięły 4 szkoły ponadgimnazjalne oraz Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Strzelce Krajeńskie. Każdą szkołę reprezentował zespół składający się z 3 uczniów.

W programie przewidziano: zespołowe rozwiązywanie krzyżówki- maksymalnie do zdobycia- 23 punktów; zespołowe rozwiązywanie testu – maksymalnie do zdobycia- 30 punktów; kalambury – odpowiedź zespołu na wylosowane i zaprezentowane przez jego członka 2 hasła związane z zakresem tematycznym olimpiady – maksymalnie do zdobycia 4 punkty; odpowiedź 3 osobowego zespołu na 3 wylosowane pytanie problemowe- maksymalnie do zdobycia- 15 punktów i  przedstawienie inscenizacji nt. „Jestem świadomy, nie boję się HIV/AIDS” –maksymalnie do zdobycia 10 punktów.

Maksymalna ilość punktów, jaką mogli zdobyć uczestnicy, to 82 punkty.

Kolejność zdobytych miejsc przedstawia się następująco:

I miejsce – 76 pkt. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku

(ucz. Ewelina Tarnawska, Mateusz Wróbel, Katarzyna Kasprzak

Opiekun – Teresa Pietruszak, Wioletta Libera)

II miejsce – 75 pkt. Zespół Szkół w Dobiegniewie

(ucz. Kasandra Patryk Świerzyński, Białczak Wojciech, Przybylski Norbert

Opiekun – Ewa Ciesielska, Alicja Karpińska)

III miejsce – 72 pkt. Zespół Szkół w Strzelcach Kraj.

(ucz. Klaudia Jagodzińska, Paulina Lenart, Aleksandra Łazarczyk

Opiekun: Lila Miatkowska)

IV miejsce – 70 pkt. Zespół Szkół Centrum Kształcenia ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich

(ucz. Natalia Trojanek, Agata Sicińska, Kondrad Puszyńsk

Opiekun – Justyna Turek)

V miejsce – 56 pkt. Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Kraj.

(ucz. Syga Patrycja, Wyszońska Żaneta, Łukomska Katarzyna

Opiekun: Agnieszka Gaj)

Wszyscy uczestnicy olimpiady otrzymali nagrody rzeczowe, na kwotę 750,00 zł, które zostały ufundowane przez: Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku, Urząd Miejski w  Dobiegniewie i Urząd Miejski w Strzelcach Kraj.

Starostwo Powiatowe w Strzelcach ufundowało nagrody rzeczowe w postaci książek za I miejsce na kwotę ok. 200 zł.

Pozostali uczestnicy otrzymali gadżety od PSSE Drezdenko.

Poczęstunek dla uczestników i opiekunów olimpiady zapewniła Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna a także Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku.

Zawodników oceniała Komisja w składzie: przewodnicząca – Małgorzata Kożuch – Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego PSSE Drezdenko  oraz  członkowie: Łabędź Elżbieta – stanowisko ds. zdrowia i spraw społecznych, Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich i  Justyna Moroz – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Imprezę prowadziła Monika Nawrot – stażysta ds. PZiOZ – PSSE Drezdenko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku składa serdeczne podziękowanie dla dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku za przygotowanie poczęstunku, przygotowanie sali oraz sympatyczną atmosferę podczas organizacji olimpiady.

Wyrazy wdzięczności kieruje również do dyrektorów szkół biorących udział w olimpiadzie, opiekunów młodzieży oraz sponsorów nagród rzeczowych.

Olimpiadę zorganizowano z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS. W trakcie olimpiady przekazano materiały edukacyjne dotyczące tematyki HIV/AIDS.

Monika Nawrot stażysta ds. PZiOZ

DSCN1690_1 DSCN1693_1 DSCN1694_1 DSCN1696_1 DSCN1698_1 DSCN1699_1 DSCN1701_1

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ