Goszczanowo

Wspólna inicjatywa – plaża dla mieszkańców

Razem można więcej, mówi stare porzekadło. I chyba cos jest na rzeczy. Późną jesienią w Goszczanowie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli zainteresowani: Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak, nadleśniczy „Karwina” mgr inż. Edward Buśko i niżej podpisany, występujący tu bardziej w roli petenta, choć uczciwie rzecz ujmując, reprezentanta petentów. Sołtysi nie mają własnych interesów, a są wyrazicielami inicjatyw mieszkańców swoich wsi. Nie inaczej jest w naszym przypadku. Problem dotyczy zagospodarowania plaży blisko wioski. Byłaby to atrakcja zarówno dla miejscowych, jak i dość licznie przebywających na naszym terenie turystów. Atutem byłaby trasa edukacyjna wokół jeziora, którą zamierza utworzyć nadleśnictwo „Karwin”, natomiast sam burmistrz, pan Maciej Pietruszak zaakceptował propozycję wybudowania i zagospodarowania przy jeziorze wspomnianej plaży. Taką plażę z boiskiem do siatkówki mają Lubiewo i Lubiatów, Zagórze i Gościm, a teraz, mam nadzieję, czas na Goszczanowo. Moją nadzieję na rychłe sfinalizowanie tego zadania opieram na zaangażowaniu się samego pana burmistrza.

Dariusz Barylski (sołtys Goszczanowa)

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ