JPS_4031-e1416680582563-692x360

PLAC WILEŃSKI czy PLAC ZBAWICIELA

Od 11 stycznia br. trwają konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy placu Wileńskiego na plac Zbawiciela. Temat wywołał spore zainteresowanie wśród mieszkańców, jednocześnie pojawiły się nieprawdziwe informacje na temat tego, kto wystąpił z inicjatywą tej zmiany i jak wielkie są koszty tych konsultacji. W związku z tym wyjaśniamy, jak poniżej:

Koszt konsultacji społecznych to wyłącznie koszt wykonania odpowiedniej liczby kserokopii Ankiety konsultacyjnej. Natomiast jeśli chodzi o to, kto wystąpił z projektem zmiany nazwy placu Wileńskiego na plac Zbawiciela to informujemy, że w dniu 29 maja 2015r. wpłynął do Rady Miejskiej w Drezdenku wniosek w tej sprawie podpisany przez pięciu mieszkańców Drezdenka, związanych ze środowiskiem katolickim. Wnioskujący zwrócili się do Rady Miejskiej o przywrócenie nazwy plac Zbawiciela, funkcjonującej po zakończeniu II wojny światowej do początku lat 50-tych ubiegłego stulecia. Wskazali na fakt, że w 2016 roku będziemy obchodzić 1050 – lecie chrześcijaństwa w naszym kraju, a przywrócenie starej nazwy nada obchodom uroczysty wydźwięk.

16 czerwca 2015r., na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej, radni dyskutowali na temat wniosku grupy mieszkańców w sprawie zmiany nazwy placu Wileńskiego na plac Zbawiciela. Radny Krzysztof Jaśków, przewodniczący Klubu Radnych „Forum Samorządowe”, w związku z faktem, iż plac Wileński jest położony w centrum miasta i jest miejscem obchodów świąt państwowych, ale i imprez o charakterze rozrywkowym oraz służy nie tylko mieszkańcom tego placu, złożył wniosek formalny, w imieniu członków klubu, o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy placu Wileńskiego. Rada Miejska, podczas sesji 17 czerwca, jednogłośnie przychyliła się do wniosku formalnego K. Jaśkowa, a 26 sierpnia 2015r. podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Mieszkańcy Drezdenka otrzymali możliwość wyrażenia opinii czy są za utrzymaniem dotychczasowej nazwy placu, czy też za zmianą nazwy. Podczas sesji Rady Miejskiej, w dniu 9 grudnia 2015r., radni jednogłośnie podjęli uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami poprzez wypełnienie ankiety (jest ona załącznikiem do tej uchwały) i złożenie jej osobiście w Urzędzie Miejskim, w dniach od 11 stycznia do 5 lutego 2016r. Ankieta ma dać odpowiedź na pytanie, czy mieszkańcy Drezdenka są za zmianą Placu Wileńskiego na Plac Zbawiciela, a wynik głosowania będzie bardzo ważny w podjęciu ostatecznej decyzji przez Radę Miejską.

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ