Zygmunt Marcinkowski w otoczeniu burmistrza Macieja Pietruszaka i starosty Edwarda Tyranowicza

20-lecie „Kwartalnika Drezdeneckiego”

Środowisko „Kwartalnika Drezdeneckiego” wywodzi się głównie z Nadnoteckiego Towarzystwa Kulturalnego, którego dokonania budzą szacunek nie tylko w naszym miasteczku, lecz również daleko poza. Osobiście usłyszałem z ust prof. Ekierta czy dyrektora Muzeum Lubuskiego z Zielonej Góry wiele ciepłych słów o wydawnictwach z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, w których pisali poprzednicy tej miary, co Witold Zieleniewski, Franciszek Graś, Stanisław Talarczyk, Eryk Pietruszak czy Stanisław Gorbaczewski. Kontynuował tę wspaniałą tradycję Ludwik Lipnicki. Z Nadnoteckiego Towarzystwa Kulturalnego z czasem wyłoniła się grupa „Kwartalnika Drezdeneckiego”, którego redaktorem naczelnym od początku jest pan Zygmunt Marcinkowski. Pierwszy numer ukazał się w roku 1995. Kwartalnik nie ma ambicji naukowych. Tworzą go pasjonaci, którzy pragną wnieść do historii miasta jakąś wartość dodatkową. Wśród autorów są profesjonaliści oraz amatorzy. Piszą o historii miasta odległej i tej niedawnej, o losach ludzi tu mieszkających, wreszcie przedstawiają wizję miasta, którym żyją, bo każdy kto czuje się lokalnym patriotą, ma jakieś spojrzenie na wygląd ulic i rynku. Sam Naczelny, Zygmunt Marcinkowski, patrzy na elewacje, dachy czy place okiem osoby obdarzonej zmysłem malarskim. Czuje barwy i perspektywę. I o tym pisze On i ludzie skupieni wokół tego pisma. Od samego początku czasopismo finansują osoby i instytucje, które dostrzegają wyjątkowy walor kwartalnika. Warto przypomnieć chronologicznie darczyńców, dzięki którym czasopismo funkcjonuje: Ryszard Chwalisz, Czesław Ejma, potem kolejni dyrektorzy drezdeneckiej odlewni. Wszystkim im należy się z tego tytułu wielki szacunek Obawiam się, że mogłem tu kogoś pominąć, stąd proszę o wyrozumiałość, choć pan Zygmunt podał dokładnie wszystkich od początku. W ciągu ostatnich lat zespół redakcyjny tworzyli: Zygmunt Marcinkowski, Lubomir Oleśniewicz, Teresa Debaere, Wanda Imielita, Józef Cabaj, Maria Borenstein, Zenon Kaleta, Julian Kaczmarek, Grzegorz Lipiato, Ryszard Tupin, Jarosław Wachnowski, Beata Anna Orłowska, Nadieżda Marcinkowska i Anatol Żurakowski. Oprócz stałej redakcji piszą to tego czasopisma także Tomasz Suszek, Bogusław Pupel, Paulina Boczek, Jerzy Karcz i niżej podpisany. Spotkanie w dwudziestą rocznicę działania czasopisma uświetniły władze samorządowe z burmistrzem i starostą włącznie. Obaj samorządowcy oprócz gratulacji i wyrazów uznania wręczyli Zygmuntowi Marcinkowskiemu pamiątkową tablicę. Tu dopowiem, że pan Zygmunt Marcinkowski jest wyróżniony przez gminę Nagrodą Kulturalną Drezdenka, a przez władze powiatu odznaką honorową „Za Zasługi dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego”. Szczególne wyróżnienie czekało na Naczelnego „KD” w Bydgoszczy na Ogólnopolskim Spotkaniu Stowarzyszeń Kulturalnych, gdzie wręczono Mu prestiżową odznakę im. Bądkowskiego. Tę otrzymał jako jedyny z naszego województwa. Z wielkim uznaniem uczestnicy spotkania w Bydgoszczy mówili o „Kwartalniku Drezdeneckim”. To miłe, że gdzieś daleko naszych chwalą i stawiają za wzór. Cóż mogę życzyć panu Zygmuntowi. Wielu lat w zdrowiu i tego młodzieńczego zapału, który towarzyszy Mu od ponad 50 lat.

Wiesław Pietruszak

na zdjęciu:  Zygmunt Marcinkowski w otoczeniu burmistrza Macieja Pietruszaka i starosty Edwarda Tyranowicza

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ