logo-śdm-kraków-2016-młodzi-dla-młodych

ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY

Gdy w styczniu planowaliśmy różne przedsięwzięcia, które zamierzamy zrealizować w nadchodzącym roku, wielu z nas musiało uwzględnić w swoich planach dwa ważne wydarzenia.

Pierwsze uświadamia nam, że już od 1050 lat jesteśmy krajem ludzi ochrzczonych, a chrzest Polski wyznacza początek naszego państwa. Świadectwem naszego związku z cywilizacją chrześcijańską jest drugie istotne wydarzenie – Światowe Dni Młodzieży. To wyjątkowa uroczystość a jednocześnie zadanie dla młodych ludzi z naszego kraju, którzy – świadomi swych chrześcijańskich korzeni – gościć będą swoich rówieśników z całego świata. Każde takie przedsięwzięcie wymaga przygotowania, zarówno organizacyjnego jak i – przede wszystkim – duchowego. Im wcześniej zajmiemy się porządkowaniem tych spraw, tym lepiej się przygotujemy.

Jedną z form takiego duchowego przeżycia będzie uroczyste przyjęcie symboli Światowych Dni Młodzieży w naszym mieście. Święty Jan Paweł II powiedział: Droga młodzieży, na zakończenie Roku Świętego powierzam wam (…) Krzyż Chrystusa! Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie.”

Już wkrótce zadania tego podejmie się drezdenecka młodzież, ponieważ 22 lutego b.r. o godzinie 9.00 na placu Wileńskim nastąpi uroczyste powitanie Krzyża Roku Świętego oraz ikony Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego.

W uroczystej procesji, w asyście harcerzy, Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, przy akompaniamencie orkiestry Pana Mieczysława Sorbala oba symbole zostaną przeniesione do Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego. Tam nastąpi powitanie i przejęcie krzyża oraz ikony przez drezdenecką młodzież, księży z całego Dekanatu oraz władze miasta.

Następnie młodzi ludzie z naszego miasta i okolicy poprowadzą nabożeństwo.

Przecież każdy z nas dźwiga swój krzyż, czasem pragniemy zwierzyć się z tego najbliższym – ojcu lub matce. To najlepsza chwila, aby przedstawić swoje prośby i podziękowania tym, którym chrześcijanie najbardziej ufają, albowiem tego samego dnia nastąpi pożegnanie symboli Światowego Dnia Młodzieży.

Ryszard Szydełko

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ