Chapa NO RATAS

KOMUNIKAT dotyczący deratyzacji

Burmistrz Drezdenka przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji, której podlegają nieruchomości zabudowane na całym obszarze gminy Drezdenka. Obowiązek ten wynika z Zarządzenia nr 41.2016 Burmistrza Drezdenka z dnia 7 kwietnia 2016 r.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji:

1) budynki mieszkalne,

2) budynki i budowle wykorzystywane na produkcję, przetwarzanie i przechowywanie żywności, produktów rolnych w formie przetworzonej i nieprzetworzonej, na prowadzenie chowu i hodowli zwierząt,

3) zakłady pracy,

4) obiekty użyteczności publicznej,

5) węzły cieplne,

6) sieć kanalizacyjna,

7) składowisko odpadów komunalny.

Zaleca się:                     

1) dokonanie w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich urządzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach, itp.),

2) usunięcie z terenu i pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych mogących stanowić pożywienie dla gryzoni,

3) wykoszenie i uporządkowanie działek zachwaszczonych, usunięcie odpadów,

4) wyłożenie atestowanych trutek na szczury i myszy w szczególności wewnątrz lub w pobliżu gniazd, w kątach i wzdłuż ścian, na ścieżkach przebiegu lub w miejscach ich żerowania, w studzienkach kanalizacyjnych,

5) w miejscach wyłożenia trutki należy umieścić napisy ostrzegawcze o treści: ,,Uwaga! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!’’.

Deratyzację należy przeprowadzić w terminie od 15 do 30 kwietnia br.

Burmistrz Drezdenka

 Maciej Pietruszak

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ