3

TO DLA MNIE WAŻNE

We współczesnym świecie szczególne miejsce zajmują organizacje pozarządowe, które działają na rzecz potrzebujących, wspierają te strefy, w których państwo niedomaga, np. z powodu braku finansów. Jedną z nich jest Fundacja Aviva. Rozpoczęła ona 4 edycję programu grantowego pod nazwą „To dla mnie ważne”, w którym pomaga lokalnym społecznościom.

Szkoła od zawsze była i jest placówką, która nie tylko edukuje i wspiera w wychowaniu, ale też działa na rzecz lokalnej społeczności. Stąd mój pomysł na to, by złożyć wniosek do Fundacji Aviva i starać się o dofinansowanie na doposażenie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Drezdenku – Szkole Podstawowej nr 3.

Do naszej placówki (szkoły podstawowej) obecnie uczęszcza 274 uczniów w wieku od 5 do 13 lat (do oddziału zerowego, klas 1-3 i 4-6), którzy grupują się w 15 oddziałach. Jesteśmy szkołą zrzeszającą uczniów z ponad 20 wiejskich miejscowości. Wśród nich są również dzieci niepełnosprawne (z autyzmem, upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedosłuchem, afazją). Dzieci te dowożone są do szkoły autobusami, taki sam transport mają po zajęciach lekcyjnych w kierunku domu. Z racji różnej liczby godzin lekcyjnych w danym dniu w poszczególnych klasach, braku możliwości bezpośredniego odwiezienia po lekcjach dzieci czy też odebrania ich przez rodziców, pozostają one w świetlicy szkolnej. Świetlica czynna jest w godz. od 7.30 do 15.30. Dzieci znajdują się pod opieką nauczycieli naszego zespołu szkół, którzy podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych starają się uatrakcyjnić im czas pobytu w szkole poprzez różne zajęcia ruchowe, artystyczne, pomagają w odrabianiu zadań domowych. Pragniemy rozbudzać w naszych podopiecznych ich pasje i talenty, rozwijamy ich sportowy zapał, gdyż – jak wiadomo – niska aktywność fizyczna to bolączka obecnych czasów. Pomocą w naszej pracy służyłaby mała siłownia zewnętrzna, która nie tylko byłaby wykorzystywana podczas zajęć świetlicowych, ale też podczas lekcji wychowania fizycznego, zwłaszcza że mamy klasy usportowione. Chcielibyśmy też zakupić warcaby ogrodowe, by dzieci umilały sobie czas grą, a jednocześnie rozwijały zdolność logicznego myślenia. Zewnętrzne usytuowanie siłowni i warcabów to także pomysł na to, by korzystać z nich można było poza zajęciami szkolnymi. Rodzice opiekujący się swoimi pociechami mogliby korzystać z tych form rekreacji podczas spacerów z dziećmi po godzinach lekcyjnych, w dni wolne od nauki szkolnej. Pomocą w pracy opiekuna świetlicy byłyby też gry i zabawki typu piłkarzyki, cymbergaj, gry edukacyjne i ruchowe, z których można by korzystać w salach świetlicowych, jak też poza nimi: mała koszykówka, rowerki biegowe, narty letnie. Odbiorcami naszej „Strefy aktywnego dziecka i rodzica” byłyby dzieci i ich rodzice/opiekunowie z naszej lokalnej społeczności, zwłaszcza uczniowie naszej szkoły, którzy korzystaliby z zajęć świetlicowych oraz zakupionego sprzętu bezpłatnie. Miejscem realizacji byłby plac przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Drezdenku – Szkole Podstawowej nr 3, ul. Portowa 1, 66-530 Drezdenko.

Kwota dofinansowania, o które się staramy, to suma 32000 zł., tyle bowiem wyniosłaby realizacja zamierzonych działań. To, czy szkoła otrzyma grant, zależy jednak od liczby głosów, które zostaną oddane na naszą inicjatywę. Stąd też mój apel do mieszkańców naszej gminy o wsparcie i oddanie głosu na nasz projekt. Głosowanie nie jest skomplikowane. Wystarczy wejść na stronę Fundacji Aviva, odnaleźć inicjatywę pn. „Strefa aktywnego dziecka i rodzica” (http://todlamniewazne.pl/szukaj.html?wojewodztwo=4), wpisać swoje dane (imię, nazwisko, adres e-mail), w dwóch punktach potwierdzić zaznajomienie się z regulaminem oraz zaakceptowanie go i zagłosować. Na wskazany adres poczty elektronicznej otrzymamy informację zwrotną z linkiem do potwierdzenia głosowania, który należy kliknąć i po wszystkim – głos zostanie oddany. Głosować można do 15 maja br. Z jednego adresu e-mail można oddać jeden głos.

Zachęcam do wsparcia inicjatywy, z której skorzysta lokalna społeczność. Warto nas poprzeć, bo to szansa na doposażenie świetlicy, z której codziennie korzystają najmłodsi członkowie naszej gminy. Głosy Państwa są bardzo ważne, bo o granty stara się aż 167 podmiotów, w tym – prócz naszego – 2 z woj. lubuskiego.

Alicja Graś

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ