Slajd1

XI Spartakiada Seniorów

         W dniu 16.04.2016r. w Hali Sportowo- Rehabilitacyjnej w Drezdenku odbyła się XI Spartakiada Seniorów, zorganizowana przez OPS Klub Seniora ,,Drzeń” w Drezdenku. Spotkanie przebiegające pod hasłem ,,Troska o człowieka niepełnosprawnego, ważnym elementem społecznego działania” było imprezą zorganizowaną w ramach obchodów dnia osoby niepełnosprawnej. Oprócz uczestników z Drezdenka w imprezie brali udział przedstawiciele klubów seniora z Brzozy, Dobiegniewa, Krzyża Wlkp. i z Międzychodu. Zawodnicy zmagali się w czterech konkurencjach indywidualnych i dwóch zespołowych. Medale, ufundowane przez Burmistrza Drezdenka, wręczał zwycięzcom pan Andrzej Kozubaj, z-ca burmistrza naszego miasta. W klasyfikacji ogólnej w tym roku zwyciężyła drużyna z Klubu Seniora ,,Złoty wiek” z Międzychodu. Zdobyła ona puchar ufundowany przez Starostę Strzelecko-Drezdeneckiego Edwarda Tyranowicza, który osobiście wręczył zwycięzcom nagrodę.

            Dziękuję wszystkim uczestnikom, osobom i instytucjom, dzięki którym mogła odbyć się ww. impreza. W  szczególności duże uznanie należy się seniorom z Klubu Seniora ,,Drzeń” z Drezdenka, którzy swoją pracą i ogromnym zaangażowaniem przyczynili się do tego, że impreza odbyła się w przyjaznej i miłej atmosferze.

                                                                                                                                  Aneta Dajnowicz

Slajd10 Slajd17

 

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ