DSC7005_1-692x360

Spotkanie sołtysów z burmistrzem

27 kwietnia na spotkaniu sołtysów z burmistrzem zjawili się także goście – pani Ewa Kułakowska, dyrektor Muzeum w Drezdenku, która przedstawiła cele i założenia konkursu FSD (Fajny Smalec Drezdenecki) oraz pan Jan Kuchowicz, dyrektor Centrum Promocji Kultury, który poinformował o Jarmarku Kasztelańskim. Następnie głos zabrała pani Dorota Nowak – kierownik Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska, która wyjaśniła zawiłości aktualizacji inwentaryzacji wyrobów azbestowych oraz programu usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Drezdenko na lata 2016-2032. Pani Krystyna Peszel, kierownik Referatu Dróg Publicznych, odpowiadała na pytania sołtysów i objaśniała harmonogram napraw dróg w naszej gminie oraz przypomniała o planowanym zakupie i montażu tabliczek informacyjnych na wsiach. Wiceburmistrz Andrzej Kozubaj opowiedział o planowanej przebudowie placu Wileńskiego tak, aby zdążyć do 2017 roku na 700 rocznicę nadania Drezdenku praw miejskich. Jednocześnie poinformował o możliwych utrudnieniach i zmianach w organizacji ruchu – ulica Nowogrodzka stanie się ponownie ulicą jednokierunkową – w kierunku przeciwnym niż ulica Lwowska. Nie będzie też przystanku PKS w obecnej formie, a przy stacji benzynowej Orlen zbudowany zostanie długi parking wraz z myjnią samochodową.

Następnie sołtysi zadawali wiceburmistrzowi pytania:

– Sołtys Lubiatowa zadała pytanie o możliwość wykopania sadzonek z placu Wileńskiego (zanim na placu zacznie się budowa, która zniszczy kwiaty) i ponowne ich wykorzystanie w Lubiatowie, zamiast kupowania nowych sadzonek. Spytała także, czy wiadomo coś o planowanym przegłosowaniu na Radzie Powiatu zniesienia ciszy na jeziorach w naszym powiecie (sprawa ta miała ciąg dalszy na zebraniu Rady Miasta i będzie omawiana również na zebraniu Komisji Powiatowych 5 maja o godzinie 15:30 w drezdeneckim Ratuszu);

– Sołtys Goszczanowa zapytał o zwodociągowanie Goszczanowa i Goszczanówka. Otrzymał odpowiedź, że najpierw należy dokończyć inwestycję w Gościmiu, Karwinie i Marzeninie;

– Sołtys Trzebicza po raz kolejny poprosiła o oświetlenie na niektórych ulicach w Trzebiczu;

– Sołtys Grotowa z kolei poruszyła temat umowy użyczenia budynku dawnej remizy, który to budynek mieszkańcy wsi pragnęliby własnym sumptem odremontować i użytkować.

Spraw było bardzo wiele, dyskusja przeciągnęła się, w związku z czym Przewodniczący Rady Miasta – Adam Kołwzan przesunął jej zakończenie o dwadzieścia minut.

Sylwia M. Teresiak

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ