JPS_4147

Trzebicz wizytówką Ziemi Lubuskiej

Rada Sołecka z Trzebicza zgłosiła swoją wieś do konkursu na „Najpiękniejszą Wieś Lubuską 2016”. Honorowy patronat nad konkursem objęła Marszałek Woj. Lubuskiego – Elżbieta Anna Polak. Konkurs był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucjonalnie programem rozwoju obszarów wiejskich, na wymienione lata, zarządza Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do konkursu wojewódzkiego zgłosiło się 16 miejscowości, przysyłając obszerne informacje, będące odpowiedzią na zadania postawione przez komisję. Do kolejnego etapu zakwalifikowanych zostało 10 miejscowości, które komisja konkursowa zlustrowała wnikliwie i wszechstronnie. Miano „Najpiękniejszej Wsi Lubuskiej 2016” i nagrodę 8 tys. zł otrzymał Jemiołów. Drugie miejsce i 6 tys. zł przypadło Trzebiczowi. Przy czym tej ostatniej miejscowości niewiele zabrakło do zwycięstwa. Minusem były dwa domy, których elewacja pod względem estetycznym budziła zastrzeżenia. Na najniższym stopniu podium, wartym       4 tys. zł, stanęło Zdroisko.

Poza nagrodami głównymi konkursowe jury wręczyło dwa wyróżnienia po tys. zł każde. Pieniądze trafiły do Gościeszowic i do Lubanic. Pozostali finaliści otrzymali po 500 zł nagrody za udział w konkursie.

Na zaszczytne drugie miejsce w konkursie Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” i niemal cała społeczność wioski pracowała ofiarnie i wytrwale przez kilkanaście ostatnich miesięcy.

Zdynamizowanie prac związanych z estetyką, dbałością o kształtowanie krajobrazu wiejskiego, zachowaniem ładu przestrzennego i architektonicznego nastąpiło z chwilą wybrania nowego sołtysa, a jest nim Paulina Pieluszczak – Suchodolska, wybrana 3.03.2015r. Wybrano także nową społecznie zaangażowaną Radę Sołecką, w skład której wchodzą: Maria Wojtysiak, Michał Szlendak, Jadwiga Rudkiewicz, Iwona Dymlańczuk, Barbara Majewska, Ewa Kupczak oraz Jan Sarna. Rada Sołecka wspólnie z zarządem i członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich postawiły przed sobą ambitne i trudne do wykonania zadanie: zintegrować, zdynamizować i uczynić wioskę godną podziwu i uczestniczenia we wszelkich konkursach.

Jury konkursowe oceniało trzy główne zadania, które można sprowadzić do następujących stwierdzeń:

  1. Estetyka, ład przestrzenny i architektoniczny.
  2. Kultywowanie tradycji, zwyczajów i obyczajów.
  3. Integracja mieszkańców poprzez udział w imprezach, festynach, wycieczkach i zjazdach.

W każdej z tych dziedzin Trzebicz ma znaczące osiągnięcia, wychodzące rangą i prestiżem poza najbliższe środowisko, poza gminę i powiat, a wpisujące się w system wartości kulturowych całego województwa.

            O ukwiecenie balkonów, stosownych miejsc na chodnikach, skwerkach, wolnych przestrzeni przy skrzyżowaniach ulic itd., zadbały głównie kobiety, tj.: Paulina Pieluszczak – Suchodolska, Anna Soboń, Jadwiga Rudkiewicz, Urszula Stefańska, Maria Wojtysiak, Helena Sibik, Krystyna Krysiak, Henryka Naga, Małgorzata Talarowska z Martynką, Anna Miliszewska, Helena Ratkiewicz, Alicja Czyrniańska, Renata Szlendak,  Halina Purzycka, Katarzyna Woźniak, Barbara Majewska i Małgorzata Łukasik.

Pomagali im z chęcią Paweł Pieluszczak, Jacek Chmielewski, Dariusz Turczyn, Stanisław Soboń, Grzegorz Dymlańczuk, Jacek Terlecki i Dariusz Woźniak. Nad całością prac upiększających czuwał Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w składzie: Paulina Pieluszczak – Suchodolska – prezes, Maria Wojtysiak – wiceprezes i Helena Sibik – skarbnik.

            W pracach trudniejszych (produkcja donic, montaż roweru, sadzenie kwiatów, czystość chodników i ulic) pomagały firmy Michała Szlendaka, Michała Soboty S-Garden, tartak SOBEX, tartak Andrzeja Woźniaka oraz zakład masarniczy Przewoźnych. Indywidualnie zaś radny powiatowy Tadeusz Mąka.

            W dziedzinie ochrony i kultywowania dziedzictwa kulturalnego Trzebicz ma także różnorodne sukcesy. Wizytówką wioski jest odrestaurowany kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Jezusa, a także ośmiokątny tzw. Okrąglak, który w niedługim czasie stanie się obiektem wzbudzającym zachwyt. We wsi jest wiele zakładów, które dają pracę nie tylko miejscowym. A są to trzy tartaki, tj.: Sobotów, Wochników i Woźniaków, zakład mięsny Przewoźnych, zakład Szlendak – Baranowski i zakład S-Garden, zajmujący się handlem i naprawą sprzętu rolniczego, głównie używanego do pracy w ogrodach i sadach.

            Co roku organizowany jest Gminny Konkurs Tradycji Wielkanocnych. Ostatni z nich, czyli trzeci z kolei, został szczegółowo opisany w artykule Pauliny Pieluszczak – Suchodolskiej (Gazeta Drezdenecka nr 3, marzec 2016, s. 15). Godzi się jednak zwrócić uwagę na fakt włączenia do imprezy konkursu palm wielkanocnych. Jest to piękne, ale niełatwe przedsięwzięcie – np. zdobywczyni pierwszego miejsca Barbara Jędrzejczak z Trzebicz wykonała palmę z naturalnych ziół i zbóż oraz suszonych kwiatów, a zdobywczyni drugiego miejsca – Danuta Pieluszczak, również z Trzebicza, przeznaczyła wiele godzin pracy na wykonanie wysokiej na trzy metry palmy, głównie z bukszpanu, kwiatów z bibuły i innych upiększających elementów. Wszystkie trzy nagrodzone palmy wielkanocne zdobią wnętrze kościoła parafialnego. Duszą całego przedsięwzięcia był artysta ludowy Henryk Pieluszczak, który jednocześnie sprawował ogólny nadzór nad całym konkursem.

            Imprez integrujących społeczność Trzebicza, które także jury konkursowe wzięło pod uwagę, było wiele. Należy do nich m.in.: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka połączony z młodzieżowym turniejem piłki nożnej o puchar burmistrza Drezdenka, lipcowy festyn rodzinny, wymieniony wcześniej Konkurs Tradycji Wielkanocnych, dożynki wiejskie, a także Konkurs Tradycji Bożonarodzeniowych. Ten ostatni połączony będzie w tym roku z przeglądem pastorałek i kolęd. Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich bierze co roku udział w Dożynkach Diecezjalnych w Rokitnie, reprezentując tym samym gminę Drezdenko. KGW bierze także udział w dorocznym ogólnopolskim zjeździe kół gospodyń i organizacji kobiecych w Licheniu.

            Panie z KGW utworzyły również zespół wokalny „Stokrotki z Trzebicza,” który występuje na lokalnych imprezach i dożynkach, a w tym roku miał swój debiut podczas imprezy „Gdy zakwitną jabłonie” w Ługach. Zespół składa się z 10 osób i działa  pod przewodnictwem organistki Katarzyny Szydełko. Działalność zespołu była także pozytywnie  oceniona przez jury konkursu.

            Szczególną aktywność w organizowaniu różnych imprez wykazują: Maria Wojtysiak, Helena Ratkiewicz i Urszula Stefańska, które wchodziły w skład delegacji pod przewodnictwem Henryka Pieluszczaka, odbierającej nagrodę za zajecie II miejsca, a miało to miejsce 15 czerwca 2016 r.,  w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

Maria Wojtysiak uchodzi za mistrzynię kuchni i pod jej przewodnictwem przygotowuje się pyszne potrawy wieńczące na ogół każdą znaczącą uroczystość. Ona to, wraz z Heleną Sibik i Heleną Ratkiewicz prowadzą wypożyczalnie naczyń w miejscowym KGW. Helena Ratkiewicz jest uzdolniona artystycznie w dziedzinie robót ręcznych, a jej wyroby robione szydełkiem i choinki z szyszek zdobią zwłaszcza konkursy wielkanocne i bożonarodzeniowe. Pani Helena Ratkiewicz wykazując dużą kreatywność i pomysłowość, decyduje o ostatecznym wystroju wnętrz i stoisk wystawowych. Urszula Stefańska także należy do wyjątkowo aktywnych członkiń KGW. Nie tylko smacznie gotuje, ale także pomaga we wszystkich niezbędnych pracach związanych z organizowaniem różnorodnych imprez.

            Cała społeczność gminy i nie tylko, za pośrednictwem naszej Gazety Drezdeneckiej gratuluje mieszkańcom Trzebicza, a zwłaszcza Radzie Sołeckiej i Zarządowi Koła Gospodyń Wiejskich aktywności, wytrwałości, kreatywności i sukcesu w postaci drugiego miejsca w województwie lubuskim. Pewne zdziwienie wywołuje fakt, iż zgodnie z regulaminem konkursu zwycięzcy nie mogą startować w kolejnych edycjach przez okres pięciu lat. Nie znaczy to jednak, i co do tego mamy pewność, że Trzebicz nie spocznie na laurach, a nadal rozwijać się będzie w tempie przyspieszonym, przynosząc sobie chlubę, a dla innych wzór do naśladowania.

                        Zdzisław Szproch

 

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ