13528071_1733900906867617_3549612923741565237_o

O Drezdeneckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

9 czerwca na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym podsumowano 4-letnią działalność Drezdeneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Gościem honorowym był Starosta Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Edward Tyranowicz, który w ciepłych słowach pochwalił działalność uniwersytetu i życzył dalszej owocnej działalności dla dobra osób 50+ a także potwierdził pomoc materialną dla stowarzyszenia.

Podstawowe cele statutowe stowarzyszenia to: działalność edukacyjna, prozdrowotna, kulturalna i krajoznawczo-turystyczna dla osób starszych i niepełnosprawnych, włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego, prowadzenie wykładów, lektoratów języków obcych, zajęć w zespołach twórczych i zajęć ruchowych (ćwiczeń przy muzyce, tańców oraz wycieczek rowerowych).

W działalności studenckiej bierze udział ponad sto studentek i studentów; co roku przyjmujemy do naszego grona od 10 do 12 nowych studentów. Dla wszystkich zainteresowanych prowadzimy wykłady (2 razy w miesiącu) w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Drezdenku. Staramy się, aby wykłady budziły zainteresowanie studentów, mamy też wykładowców z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp.; w tym roku akademickim gościliśmy 4 pracowników naukowych z gorzowskiej uczelni. Dla studentów prowadzimy zajęcia z obsługi komputera, lektorat języka angielskiego i niemieckiego, zajęcia plastyczne i gimnastykę przy muzyce. Wyjątkowo czynną grupą studencką jest zespół cyklistów pod przewodnictwem Bogdana Mazura, który zwiedza okolice nie tylko naszej gminy.

Zespół taneczny Pasjonata pod kierownictwem studentki naszego Uniwersytetu, Krystyny Żak, doskonali się w różnorodnych tańcach, fantastycznie prezentuje się na scenach we własnoręcznie uszytych i dobranych kostiumach. Pasjonata promuje uniwersytet oraz gminę Drezdenko poprzez liczne występy na lokalnych scenach i w sąsiednich gminach a także na spotkaniach artystycznych zespołów Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Czerwiec był dla zespołu miesiącem intensywnych występów: 4 czerwca Pasjonata zrobiła furorę na Juwenaliach UTW w Świnoujściu, 11 czerwca wystąpiła na Jarmarku Kasztelańskim,18 czerwca zespół brał udział w Spotkaniach Artystycznych w Międzychodzie a 21-23 czerwca w Juwenaliach Trzeciego Wieku w Warszawie. Zespół taneczny był rozpoznawalny w Warszawie – na folderze i dyplomach rozdawanych dla uczestników jest podobizna naszej studentki a w folderze pokazany jest zespół w strojach cygańskich. Studentki występowały też dla podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Gorzowie i Dobiegniewie. Panie poświęcają swój czas na ćwiczenia i występy oraz ze swoich oszczędności finansują stroje i dojazdy na liczne występy. Dzięki dobrze umotywowanemu projektowi zadania publicznego, przygotowanego przez Sekretarza DUTW Iwonę Raksę, dostaliśmy dotację dla zespołu na transport do Warszawy. Zarząd Uniwersytetu podjął decyzję o dofinansowaniu pobytu w Warszawie – hotel dla zespołu. Starosta Powiatu Edward Tyranowicz przyznał  dwukrotnie dotacje dla zespołu po 300 złotych.

Dzięki dotacjom od Burmistrza Drezdenka (zadania publiczne) można było częściowo sfinansować spotkania integracyjne: andrzejkowe oraz na zakończenie roku akademickiego. Spotkanie na zakończenie roku akademickiego odbyło się dzięki przychylności Pana Ryszarda Chwalisza na lotnisku w Trzebiczu Nowym. Na spotkanie zaprosiliśmy grupę liderów z UTW Międzychód, z którymi współpracujemy od dwóch lat.

Studenci mogą pogłębiać swoje wiadomości o profilaktyce, zdrowiu i promocji aktywności fizycznej dzięki otrzymywanemu od Instytutu Łukasiewicza z Krakowa (redaktorem jest nasz krajan Maciej Zdziarski) corocznie od 6 do 8 wydań gazetowych UTW bez granic – Akademia Pogodnej Starości i Seniorzy na start.

Po Walnym Zebraniu delegacja Zarządu DUTW przekazała osobiście podziękowania dla Burmistrza Drezdenka oraz dyrektorom : Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Gimnazjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 1, Biblioteki Publicznej, Miejsko-Gminnemu Zespołowi Oświaty, Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej za pomoc w działalności uniwersytetu i darczyńcom: Radzie Miejskiej w Drezdenku, nadleśnictwom Karwin i Smolarz.

We wrześniu będziemy przyjmować nowych studentów. Informujemy, że deklaracje będą dostępne w Bibliotece Miejskiej oraz w Biurze Związku Emerytów i Rencistów, przy  ulicy Milickiej w Drezdenku.

                                            Jerzy Karcz                       

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ