JPS_38701-e1424763029536-692x360

Spotkanie stowarzyszeń kulturalnych z p. Jaonną Sztube

statuetka

Z powiatu strzelecko-drezdeneckiego jedynie do Drezdenka trafiła statuetka „Ale Sztuka”

Na spotkanie z pracownikiem ds. promocji Urzędu Miasta, p. Joanną Sztube, zaproszono wszystkie działające na terenie gminy stowarzyszenia kulturalne. Odbyło się ono w tutejszej bibliotece i dotyczyło zasad współpracy z władzami miasta. Podobne spotkanie miało miejsce rok temu z udziałem burmistrza i nakreśliło zasady współpracy, które obowiązują do dziś. Budżet gminy ma swoje przepisy i im podlega, stąd ta rozmowa.

Do spotkania doszło z inicjatywy wydziału promocji Urzędu Miejskiego. Ma to sens, gdyż czasami przepisy się zmieniają. Na spotkanie zaproszono wszystkie działające na terenie gminy stowarzyszenia kulturalne. Stowarzyszenie NTK reprezentował Zygmunt Marcinkowski, „Alternatywną Gminę” i Teatr „Kotłownia” ks. J. Hajduga i Elżbieta Kulińska, zespoły muzyki dawnej Adam Deneka, a stowarzyszenie „Sauerianum” Teresa Debaere i Wiesław Pietruszak. Nie dotarł na spotkanie przedstawiciel chóru „Cantus Firmus”. W pierwszej części każde ze stowarzyszeń przedstawiło swoje dokonania w bieżącym roku. Warto przypomnieć kilka wydarzeń, które ubogacają ofertę kulturalną w naszym mieście. „Kwartalnik Drezdenecki” wychodzi od ponad 20 lat i ma bardzo licznych odbiorców nie tylko w Drezdenku, ale także daleko poza granicami. Szczególnie czytany jest przez środowisko absolwentów dawnego liceum w lesie. W bieżącym roku, jak wskazuje nazwa, wyszły trzy numery, czwarty ukaże się w grudniu. Alternatywna Gmina jest organizatorem wydarzeń częściowo w Teatrze „Kotłownia”, gdzie odbywają się spektakle oraz spotkań z poezją w tutejszej bibliotece. Oprócz spotkań literackich stowarzyszenie przejęło działalność chóru „Canto Choralis” i było organizatorem znakomitych Warsztatów Liturgiczno-Muzycznych z udziałem wybitnych polskich kompozytorów i dyrygentów: Piotra Pałki, Pawła Bębenka i Jakuba Tomalaka. O sukcesach zespołów muzyki dawnej koncertujących na terenie Polski i Europy było dość głośno po zdobyciu laurów w Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Dawnej w Kaliszu. Do tego dochodzą liczne koncerty budzące uznanie wśród znawców muzyki. Stowarzyszenie „Sauerianum” od ponad 20 lat organizuje spotkania z ludźmi kultury oraz festiwal muzyki klasycznej. W minionym roku we wrześniu zakończyły się XXI Letnie Spotkania Kameralne. Stowarzyszenie zorganizowało także wystawę fotograficzną poświęconą wybitnym Polakom Józefinie, Janowi i Edwardowi Reszkom.

W drugiej części pani Joanna Sztube poinformowała o terminach składania propozycji ofert kulturalnych do budżetu gminy, a także różnych drogach finansowania tychże. Wreszcie przedstawiliśmy zamierzenia na kolejny 2017 rok. Stowarzyszenia byłyby zainteresowane włączeniem ich w uroczyste obchody 700-lecia nadania praw miejskich. Listę imprez, jakimi chcielibyśmy wzbogacić ofertę kulturalną miasta w roku 2017 powiększają, oprócz dotychczasowych, warsztaty pozwalające naszym zespołom się doskonalić oraz wydanie przez NTK folderu na 700-lecie miasta. W ubiegłym roku wypracowaliśmy zasadę przyznawania środków na działania stowarzyszeń. Najpierw do 30 września należy złożyć ofertę, by można było przymierzyć ją do budżetu.

Warto jeszcze zauważyć pewną specyfikę naszej gminy. Drezdenko jest jedyną gminą w powiecie, w której działają stowarzyszenia kulturalne organizujące duże wydarzenia niezależnie od instytucji kultury. Nie bez przyczyny prestiżową statuetkę „Ale Sztuka” otrzymało stowarzyszenie z naszej gminy.

Wiesław Pietruszak

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ