14689978_138211656643126_1636611603_o

Społecznik Roku 2016

Wojewoda Lubuski ogłasza XV edycję Konkursu „SPOŁECZNIK ROKU 2016” w pomocy społecznej woj. lubuskiego. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa z racji jubileuszu a także zupełnie nowej formuły. Do Konkursu mogą przystępować osoby, instytucje, organizacje, które przyślą pracę w formie opracowania literackiego, wiersza, filmu, reportażu lub audycji (słuchowiska) na temat swoich działań w obszarze wsparcia społecznego.

Priorytety tegorocznej edycji Konkursu to:

  1. Rodzina, którą zapamiętam.
  2. Moja praca, moja misja.
  3. Nie obawiaj się – INNY to ktoś wrażliwszy, zdolniejszy, może w mniej skomplikowany sposób pojmujący świat.
  4. To spotkanie/wydarzenie zmieniło moje życie.
  5. Mój portret „jesieni życia”.

Niezależnie od wybranego przez kandydata tematu (priorytetu) w przedłożonej do Konkursu pracy powinien przekazać pozytywne efekty swojej pracy zawodowej lub charytatywnej. Efekty mogą zostać przedstawione na wielu płaszczyznach, tj. efekty wymierne, czyli co się konkretnie udało, oraz niewymierne, osobiste odczucia emocje, zmiany postaw: własnej, klientów bądź innych, istotnych w procesie pomagania osób.

Prace konkursowe można przekazywać drogą pocztową lub osobiście na adres Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 (z dopiskiem „Społecznik Roku”), a także w formie elektronicznej na adres: [email protected]  w terminie do dnia 28 października 2016r.

Rozstrzygnięcie Konkursu i uhonorowanie zwycięzców odbędzie się tradycyjnie w listopadzie br. podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w Gorzowie Wlkp.  

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu, w tym regulamin i wzory wniosków znajdują się pod adresem:

www.spolecznikroku.lubuskie.uw.gov.pl lub www.facebook.com/spolecznikroku2016

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ