az_copy

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na realizację zadania: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko”

Gmina Drezdenko otrzymała w 2016 r. dofinansowanie do zadania polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko w wysokości 24 866,94 zł w formie dotacji.

W ramach zadania azbest został usunięty w bieżącym roku z 48 nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy. Efekt ekologiczny, który osiągnięto to 68,58 ton (5825,5 m2) azbestu, który został unieszkodliwiony poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Dofinansowanie jest przyznawane w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, zgodnie z przyjętymi zasadami i warunkami dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Na powyższą łączną kwotę dofinansowania składają się:

  • 12 433,47 zł – 50% dotacji udzielonej przez NFOŚiGW w Warszawie,
  • 12 433,47 zł – 50% dotacji udzielonej przez WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Zadanie realizowane będzie przez Gminę również w 2017 r. Osoby chętne proszone są o składanie wniosków do 15 stycznia 2017 r. Zadanie wykonane będzie przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną wybraną przez Gminę w drodze konkursu w miesiącach maj – sierpień 2017.

 informacji udziela:

Agata Kwiatkowska

Urząd Miejski w Drezdenku, pok. 116

tel. (095)7622964

Usuwanie azbestu jest bardzo ważne gdyż azbest jest groźnym czynnikiem chorobotwórczym. Niebezpieczeństwo pojawia się wskutek rozpylenia w powietrzu włókien azbestowych, uwalnianych szczególnie w trakcie obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających azbest, a także podczas ich uszkodzenia lub w skutek korozji.

Włókna azbestu trafiają do organizmu głównie drogą oddechową, z wdychanym powietrzem, i w niewielkim tylko stopniu przez skórę i z układu pokarmowego. Źródłem narażenia, prócz zanieczyszczonego powietrza, może być woda, do której azbest trafia z gleb zanieczyszczonych azbestem, ze ścieków przemysłowych i atmosfery.

Wdychane z powietrzem włókna azbestowe kumulują się w płucach przez całe życie, a pierwsze objawy chorobowe mogą ujawnić się nawet po 50 latach od pierwszej ekspozycji na ich działanie (okres utajenia, latencji). Rakotwórcze działanie włókien azbestowych może być wzmacniane współdziałaniem innych czynników toksycznych, np. palenie tytoniu przy jednoczesnym narażeniu na działanie azbestu zwiększa ryzyko wystąpienia raka płuc 50-ciokrotnie. Narażenie na pył azbestowy może być przyczyną następujących chorób układu oddechowego:

  • pylica azbestowa (azbestoza) – zwłóknienie tkanki płucnej, będące nieuleczalną chorobą zawodową występującą u osób narażonych na długotrwałe narażenie na wysokie stężenia pyłu azbestowego prowadzącą do niewydolności oddechowej,
  • łagodne zmiany opłucnowe – występują pod postacią zgrubień, blaszek lub blizn będących skutkiem zwłóknienia tkanki płucnej,
  • rak płuca – najczęściej występujący nowotwór złośliwy powodowany przez azbest,
  • rak oskrzela, międzybłoniak opłucnej – rzadko występujący nowotwór złośliwy spowodowany długotrwałym narażeniem nawet na nie duże stężenia włókien azbestu,
  • przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli.

Podejrzewa się, że azbest może być również przyczyną takich schorzeń jak nowotwory krtani, żołądka i jelit, trzustki, jajnika, czy chłoniaki.

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ