s1

MKOIW „SOLIDARNOŚĆ” W DREZDENKU PRZECIWKO LIKWIDACJI GIMNAZJÓW

1 września 2017 roku planowana jest przez Rząd RP likwidacja gimnazjów  Sprawa wydaje się już przesądzona, ale trwają jeszcze konsultacje, z których wynika, że nauczyciele nie widzą takiej konieczności i nie popierają tego pomysłu.

STANOWISKO MIĘDZYSZKOLNEJ KOMISJI OŚWIATY I WYCHOWANIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W DREZDENKU

MKOIW NSZZ „Solidarność” zdecydowanie przeciwstawia się zmianom w systemie oświaty polegającym na likwidacji gimnazjów. Reforma doprowadzi do utraty pracy przez wiele tysięcy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, na co nie ma zgody Solidarności, która stoi na straży ochrony pracowników. W naszym mieście na 300 pracowników oświaty 180 należy do NSZZ „Solidarność” co jest fenomenem w skali kraju.

Merytoryczne uzasadnienie naszego sprzeciwu przedstawiamy w arkuszach organizacyjnych przygotowanych przez dyrektorów na wniosek organu prowadzącego na lata 2017- 2020 po przekształceniu gimnazjów w szkołę podstawową.

Likwidacja Gimnazjów nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia, a fakty zamieszczone w projekcie, tylko jednego z gimnazjów, jasno świadczą o masowych zwolnieniach.

  Włodzimierz Sapór

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ