dsc_1966_1

Nauczyciel z pasją

         Praca w szkole to w dzisiejszych czasach wyzwanie, któremu trudno jest czasami sprostać. Dlaczego? Bo trud i zaangażowanie nauczycieli nie zawsze jest pozytywnie odbierany przez ogół społeczeństwa, co wynika z obrazu kreowanego przez media; zanika autorytet nauczyciela. Pedagodzy gubią niekiedy sens swego zawodu, w głowie mają bowiem wyniki egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych, za które są oceniani. Goniąc za wysokimi staninami, nie mają czasu skupić się na swych podopiecznych na tyle, na ile by chcieli. Zważywszy na powyższe argumenty, trzeba przyznać, że zawód nauczyciela jest profesją, w której tak naprawdę odnajdą się nieliczni. Może zabrzmi to trochę staroświecko, ale do tej pracy trzeba mieć powołanie.

            „Nauczyciel z pasją” to tytuł przyznawany przez uczniów Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza swoim pedagogom z racji np. Dnia Edukacji Narodowej, kiedy to grono uczniowskie chce docenić wybranych nauczycieli za zaangażowanie i trud włożony w swą pracę. Jakie są kryteria wyboru? Różne, tak jak różni są uczniowie. Jedni docenią w nauczycielu wiedzę i umiejętności związane z jej przekazywaniem, inni zwrócą uwagę na humor i zainteresowanie sprawami swych podopiecznych przez nauczyciela. Niemniej jednak cieszy fakt, że uczniowie w ten symboliczny sposób dziękują swym wychowawcom za ich pracę. Trud włożony w nauczanie i wychowanie naszych podopiecznych doceniają też inni.

            Dzień Edukacji Narodowej to co roku okazja do tego, by wyróżnić szczególnie zaangażowanych nauczycieli. Czynią to dyrektorzy poszczególnych szkół, organ prowadzący, ale też Kuratorium Oświaty, jak i Minister Edukacji Narodowej. W tym roku także nagrodzono za pracę nauczycieli ZS im. H. Sienkiewicza w Drezdenku. Burmistrz Drezdenka, p. M. Pietruszak, wyróżnił p. M. Gorbaczewską-Kuźniak, która uczy geografii, przyrody i WDŻ, opiekuje się Samorządem Uczniowskim, zajmuje się profilaktyką HIV/AIDS. To doświadczony nauczyciel-wychowawca gimnazjalny, który rozwija zainteresowania i pasje uczniowskie, czego dowodem jest choćby zdobycie tytułu laureata kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z geografii przez jej podopiecznego – Jana Lesiaka.

Jeszcze większe zaszczyty przypadły p. B. Machelskiej. Dyrektor naszej szkoły, bo taką funkcję piastuje p. Machelska, otrzymała Nagrodę MEN. Skąd takie wyróżnienie? Otóż p. dyrektor już od kilku lat wzorowo wywiązuje się z powierzonych jej obowiązków. Do jej głównych zasług należy pozyskiwanie środków na rozwój szkoły poprzez udział w projektach unijnych, grantach, od sponsorów prywatnych i organu prowadzącego. Dzięki jej staraniom szkoła zyskała boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, wyremontowano plac apelowy i zajezdnię, odnowiono elewację. Jako dyrektor szkoły p. Machelska motywuje swych podopiecznych i pracowników do wzmożonej pracy, dzięki czemu szkoła otrzymała certyfikaty w ogólnopolskich programach, m.in. „Szkoła Promująca Zdrowie”, „Bezpieczna Szkoła”, „Szkoła Odkrywców Talentów”, „Szkoła w Ruchu”. Dbając o rozwój uczniów, promując nowoczesne nauczanie, z inicjatywy p. dyrektor nauczyciele podjęli innowacje pedagogiczne, takie jak: „Czas na przerwę”, „Dzieci świata”, „Mapa myśli”. Szkoła była i jest realizatorem projektów edukacyjnych z funduszy UE: „Moja [email protected] moją szansą”, „Vademecum ucznia”, „Indywidualizacja procesu nauczania w kl. 1-3 szkoły podstawowej”, „Akademia Sukcesu”, „Energia Kompetencji”, „Mały Mistrz” i „Bezpieczna +”. Pani Machelska poprzez działania własne i swych pracowników inicjuje promocję szkoły w środowisku lokalnym, czego przykładem jest cykl spotkań integracyjnych dla uczniów, ich opiekunów i nauczycieli pod nazwą „Piknik Rodzinny”, w trakcie którego promowany jest zdrowy styl życia. Jest inicjatorem akcji o charakterze charytatywnym: w 2014 r. Festynu Rodzinnego, w trakcie którego zbierano fundusze dla osób ze społeczności szkolnej chorych na nowotwór; w 2015 r. zbiórki pieniędzy dla uczniów naszej szkoły, którym zmarły mamy; w 2016 r. zbiorki finansowej i materiałów budowlanych dla rodziny z trudną sytuacją życiową; w 2016 r. zbiórki pieniędzy dla ucznia chorego na złośliwy nowotwór. P. Machelska pełniła też pieczę nad akcjami typu: „Charytatywna ZUMBA PARTY”, podczas której odbyła się zbiórka funduszy na uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami; „Marsz Nadziei Nordic Walking”, podczas którego we współpracy z Klubem Seniora „Drzeń” oraz TPD KPDN w Drezdenku nastąpiła zbiórka artykułów dla OREW w Drezdenku. Jako dyrektor zespołu szkół nawiązała współpracę z CIS w Drezdenku, która umożliwia przygotowanie do pracy podopiecznym tej placówki w kuchni szkolnej. Stale motywuje nauczycieli do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, co przekłada się na wysokie noty odnoszone przez uczniów podczas egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych, lokaty zdobywane w konkursach przedmiotowych (w 2013 r. laureat konkursu przedmiotowego z historii i społeczeństwa oraz matematyki; w 2014 r. laureat konkursu przedmiotowego z fizyki, finalista z historii i j. polskiego; w 2015 r. finalista konkursu przedmiotowego z matematyki; w 2016 r. laureat konkursu przedmiotowego z geografii, finalista z historii, j. polskiego i matematyki) i okołoprzedmiotowych (m.in. w 2014 r. laureat IV edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”- zdobycie dla szkoły tablicy multimedialnej; w 2014 r. laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Biel i czerń nie są nudne”; w 2015 i 2016 r. laureat konkursu grantowego prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy w ramach programu „Młody Obywatel”; w 2015 r. laureatka Ogólnopolskiego Konkursu „Młodzi dla Wolności”; w 2015 r. laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na „Maskotkę Mini – Olimpiad Szybowcowych”; w 2016 r. laureaci Konkursu Plastyczno-Fotograficzno-Multimedialno-Literackiego „Mój las”, laureaci Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego zorganizowanego przez ZO LOP w Gorzowie Wlkp. „Każde zwierzę zasługuje na szacunek”, laureat w „Konkursie dla organizacji pozarządowych na najlepszą młodzieżową inicjatywę/interwencje w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy SWISS Contribution”. Pani Machelska współpracuje ze środowiskiem lokalnym, co przekłada się na rozwój i jakość pracy szkoły, m.in. za swoje zaangażowanie we współpracę z Nadleśnictwem Smolarz w Kleśnie otrzymała w 2014 r. odznaczenie „Zasłużony dla Gorzowskiego Okręgu Łowieckiego”.

Miło, gdy ktoś docenia pracę nauczycieli. Fajnie, że czynią to sami uczniowie, jeszcze lepiej, że wyróżnienia stosują przełożeni. Jest to bowiem ogromnie motywujące do dalszych starań i działań ku temu, by w polskiej szkole, często wbrew obiegowym opiniom, panowała świetna atmosfera, by nauczycielom chciało się pracować, a uczniom uczyć.

Alicja Graś

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ