0_1

Dla dobra dzieci specjalnej troski

W dniu 19 listopada 2016 roku, w gościnnej Sali widowiskowej Centrum Promocji Kultury, odbyła się, zorganizowana przez TPD Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, uroczystość trzydziestolecia wspólnej pracy dla dobra dzieci specjalnej troski. Uroczystość poprowadził Przyjaciel Dzieci – dyrektor CPK w Drezdenku – Jan Kuchowicz, który powitał zaproszonych gości i przedstawił historię Koła. Dzieci ze Szkoły Talentów Wokalnych pod opieką pani Ewy Gajewskiej Kiepury wystąpiły z programem „Dzieci- dzieciom w słoneczny poranek”. W przerwie wszyscy uczestnicy imprezy integracyjno- kulturalnej zostali poczęstowani jubileuszowym tortem.

Przewodnicząca Koła pani Ewa Mularczyk podziękowała przybyłym gościom za wsparcie finansowe, rzeczowe i współpracę. Wręczono drobne upominki promujące Koło i Drezdenko. Były również życzenia i podziękowania kierowane do Zarządu Koła, rodziców dzieci specjalnej troski, od władz miasta, powiatu a także sponsorów. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – KOŁO  POMOCY  DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM DREZDENKO jest najmniejszą jednostką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, działającą na rzecz i dla dobra dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, chorej od urodzenia. Utworzone zostało w 1986 roku z inicjatywy pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Drezdenku: Marianny Mazan, Mirosławy Jankowskiej, burmistrza Romana Cholewińskiego i Zenona Tymma oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych. W pierwszym Zarządzie działali: przewodnicząca Leokadia Teresa Łabinowicz, sekretarz Danuta Białas, skarbnik Jadwiga Gajewczyk. W początkowym okresie działalności Koło wspierały pracownice Poradni, organizując: Dzień Dziecka, wycieczki nad jezioro i do większych miast Polski. W roku 1988 Zarząd opuściła J. Gajewczyk, a dołączyły Zenona Konarska i Maria Tomala. Ta ostatnia w Szkole Podstawowej nr 3 uczyła dzieci niepełnosprawne. W tym czasie do Komisji Rewizyjnej dołączyła Ewa Mularczyk. W tym okresie władze Koła i rodzice dzieci specjalnej troski zaczęli organizować coraz więcej imprez integracyjnych, sportowych i wyjazdów. W 1995 roku z inicjatywy Włodzimierza Sapóra i innych nauczycieli wychowania fizycznego odbyła się I Olimpiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Kolejnym krokiem Zarządu Koła było wystąpienie do Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Gorzowie Wlkp. z prośbą o pomoc w utworzeniu domu dziennego pobytu dla młodzieży niepełnosprawnej z naszego Koła. Wystąpiono również do władz miasta o lokal na jego działalność statutową. W tych staraniach wspierała nas pani Jadwiga Wiszniewska, pełnomocnik d/s niepełnosprawnych, która pomogła w utworzeniu w naszym mieście Domu Środowiskowego.

W 1997 roku zmienił się Zarząd Koła. Przewodniczącą została Aleksandra Ciszak. Jest to również czas zmian w strukturach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na szczeblu wojewódzkim. Powstał rejestr organizacji pożytku publicznego pod wspólnym KRS-em i  jednolity statut  Lubuskiego Oddziału Regionalnego TPD, dla  wszystkich kół Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w województwie lubuskim .

W 1998 roku uchwałą Walnego Zebrania Członków zmieniły się władze Koła TPD w Drezdenku. Przewodniczącą Koła została wybrana Ewa Mularczyk, sekretarzem Danuta Białas-Zych, skarbnikiem Mieczysława Zbączyniak. W komisji rewizyjnej znalazły się: Maria Jarowicka, Stanisława Musiał, Halina Kołwzan.

W 2002 roku, po wielu pismach do Urzędu Miasta i Gminy, otrzymaliśmy umowę najmu lokalu użytkowego o powierzchni 42m2 z przeznaczeniem na biuro i działalność statutową Koła TPD. Dzięki pomocy przyjaciół, ludzi dobrej woli a w szczególności – Zakładowi Budowlanemu ANTCZAK, który dał materiały budowlane, lokal został wyremontowany i od 20 września 2003 roku pełni rolę świetlicy koła. Meble i wyposażenie świetlicy Koło musiało kupić z własnych środków – skromnych składek członkowskich.

Zarząd Koła działa społecznie, starając się pomagać rodzinom borykającym się z problemem niepełnosprawności swoich dzieci. Opieką TPD Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Drezdenku objętych jest 130 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, od urodzenia cierpiącej na rozmaite schorzenia. Średnio, w zależności od prowadzonych zajęć, do świetlicy Koła przy ul. Kościuszki 41 uczęszcza około 36 osób. Nasze działanie to integracja, ochrona przed patologią społeczną, organizacja i zagospodarowanie wolnego czasu oraz zwiększanie aktywności wśród osób niepełnosprawnych a także zdobywanie nowych umiejętności i nauka zaradności w życiu codziennym.

Zarząd TPD Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Drezdenko jest organizatorem cyklicznych imprez, takich jak:

  • Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej obejmująca współzawodnictwo drużynowe i indywidualne członków Koła i zaproszonych drużyn
  • impreza sportowo – integracyjna:  Spartakiada Gier i Zabaw Sportowych z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki
  •  początek wakacji to tygodniowy wyjazd śladem historii – zabytki i krajobrazy Polski
  •  lipiec to Półkolonia w świetlicy Koła z jednodniowymi wycieczkami do ZOO, kina, na basen, nad jezioro a także spotkania z ciekawymi ludźmi i zawodami oraz  konkursy z nagrodami i ciepłe posiłki
  • sierpień to tygodniowy integracyjno – rehabilitacyjny wyjazd nad morze
  • wrzesień to zakończenie lata – grzybobranie

I w grudniu – wyczekiwane przez wszystkich spotkanie wigilijne – łamiąc się opłatkiem, składamy  życzenia, a dzieci specjalnej troski oczekują  przybycia MIKOŁAJA  z prezentami. Nasz działalność to także całoroczne zajęcia świetlicowe kółek zainteresowań. Rozpoznawalni jesteśmy przede wszystkim jako autorzy obrazów wyszywanych kolorową nitką, ale prowadzimy również zajęcia plastyczne i manualne. Edukujemy dzieci i młodzież w zakresie podstaw żywienia poprzez zajęcia kulinarne. Prowadzimy także naukę szycia na maszynie.

Zarząd TPD Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Drezdenko, od 2009 roku do dziś, zrealizował wiele projektów ze wsparciem finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i Zarządu Województwa Lubuskiego poprzez ROPS. Korzystamy ze środków PFRON, dzięki którym w świetlicy Koła odbywały się zajęcia kół zainteresowań i nauka ukrytych umiejętności a także integracja i aktywizacja zawodowa.

Co roku wydawany jest kalendarz z pracami wyszytymi kolorową nitką i widokówki. Promujemy prace osób niepełnosprawnych poprzez udział w wystawach i kiermaszach.

Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego oraz pomocy rzeczowej i finansowej SPONSORÓW: przedsiębiorstw i ludzi dobrej woli, wrażliwych na los dzieci specjalnej troski, możemy realizować plan roczny – spełniać marzenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Wszystkim, którzy nas wspomagają, dziękujemy za dar serca ofiarowany tym, tak bardzo pokrzywdzonym przez los.

Ewa Mularczyk

DSC_0700_1 DSC_0697_1 DSC_0687_1 DSC_0685_1 DSC_0679_1 DSC_0682_1DSC_0669_1 DSC_0655_1DSC_0662_1

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ