lgr_logo-1

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” i PO „Rybactwo i Morze” szansą na rozwój naszego regionu !

Powołanie Stowarzyszenia było naturalną konsekwencją wieloletniej aktywności środowisk lokalnych, w tym szczególnie rybackich, zamieszkujących obszar Pojezierza Dobiegniewskiego. Znakomitą okazją do podjęcia stosownych działań stały się instrumenty wsparcia Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej, które zostały uruchomione w Polsce w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”. Z inicjatywą utworzenia Stowarzyszenia wyszli przedstawiciele gminy Dobiegniew oraz rybacy działający na naszym terenie. Wsparcia inicjatywnie udzielił Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, który zorganizował spotkanie potencjalnych grup rybackich w dniu 12 maja 2009 roku. W skład Stowarzyszenia weszło wówczas 8 gmin, w tym: 7 gmin z województwa lubuskiego (Gmina Dobiegniew, Drezdenko, Kłodawa, Skwierzyna, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn)oraz 1 gmina z województwa zachodniopomorskiego (Gmina Nowogródek Pomorski). Każdy kolejny rok działalności Lokalnej Grupy Rybackiej przyczyniał się do promocji obszarów zależnych od rybactwa.  W trakcie realizacji Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 podejmowane były kluczowe decyzje, dzięki którym obszary te zostały zmodernizowane.  To był proces dziejowy, którego efekty już dzisiaj możemy zauważyć.  W tym okresie  Beneficjenci udowodnili, że potrafią z sukcesem sięgać po wsparcie unijne i wykorzystywać je do rozbudowy i unowocześniania swoich firm. W okresie działalności LGR zostało przeprowadzonych aż 6 naborów, podczas których wnioskodawcy mogli aplikować o środki unijne na wybrane przez siebie operacje, oraz zrealizowanych  z powodzeniem wiele ciekawych projektów realizowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi grupami rybackimi m.in. wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne, imprezy plenerowe, warsztaty kulinarne oraz publikacje nawiązujące do historii rybactwa, naszego obszaru działania oraz kulinariów związanych bezpośrednio z lokalnymi daniami rybnymi.  Na podstawie podpisanych umów na realizację operacji w ramach PO RYBY 2007-2013, LGR „Pojezierze Dobiegniewskie wykorzystało ponad 99 % dostępnych środków finansowych, co świadczy o prężnym działaniu i odniesionym sukcesie.

            W dniu 11 września 2015 roku Lokalna Grupa Rybacka przekształciła się w Rybacką Lokalną Grupą Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, której celem jest uwzględnianie w swojej działalności promowanie rybołówstwa, wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, działanie na rzecz zwiększenia zatrudnienia i spójności terytorialnej, wspieranie obrotu i przetwarzania produktów rybołówstwa i akwakultury, działanie na rzecz atrakcyjności turystycznej obszaru oraz ochrony dziedzictwa kulturowego oraz inne cele wynikające z LSR.  Nowo utworzona RLGD jest kontynuacją LGR powstałej 30 lipca 2009 roku, która realizowała LSROR w okresie programowania 2007-2013.
Od stycznia 2015 r.  do grudnia 2015 r. trwały prace nad Lokalną Strategią Rozwoju.   Ostatecznie LSR została uchwalona w trakcie Walnego Zebrania Członków  w dniu się 21.12.2015 roku. Następnie w dniu 29 grudnia 2015 r. RLGD złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

  W dniu 20 maja 2016 r. podpisaliśmy Umowę  o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
i tym samym zyskaliśmy 3 mln euro (12 mln złotych)  na realizację naszej Lokalnej Strategii Rozwoju!

Już niedługo ruszą pierwsze nabory, a wnioskodawcy będą mogli aplikować o środki unijne na realizację swoich przedsięwzięć. Zgodnie z harmonogramem planujemy ogłosić 15 naborów tematycznych, w tym  3 nabory na działanie „Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury”, 3 nabory na działanie „Wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich”, 3 nabory na działanie „Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu”, 3 nabory na działanie „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego” oraz 3 nabory na działanie „Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską”.

Konkursy zostaną przeprowadzone  w I  połowie i II połowie 2017 roku oraz w I połowie 2018 r.

Wszelkich informacji na temat planowanych naborów udzielą pracownicy biura RLGD.  Warto również śledzić na bieżąco naszą stronę www.pojezierzedobiegniewskie.org

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ