INFORMACJA

OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. ZACZNĄ OBOWIĄZYWAĆ NOWE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O CZĘŚCIOWE ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 DOTYCZY: RODZIN WIELODZIETNYCH POSIADAJĄCYCH KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Osoby zainteresowane  zwolnieniem w wysokości 50% kwoty miesięcznej od osoby  od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny, bez względu na sposób zbierania odpadów powinny zgłosić się  do Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku przy ul. Marszałkowskiej 18 w celu wypełnienia wymaganych wniosków o częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje właścicielom nieruchomości, spełniającym łącznie następujące kryteria:

 1)  są członkami rodziny wielodzietnej i zamieszkują na nieruchomości wraz z rodziną wielodzietną,

2)  złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zostali ujęci w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej przez właściciela danej nieruchomości,

3)  posiadają Kartę Dużej Rodziny,

4)  regulują terminowo opłaty za odbiór tych odpadów.  

Zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje właścicielowi nieruchomości tylko wtedy kiedy złoży wniosek.

Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym został złożony kompletny wniosek.

Częściowe zwolnienie z opłaty wynosi 6,15 zł (50% kwoty miesięcznej od osoby od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny)

 Przykładowo:

Stawki Bez ulgi Z ulgą
Selektywne zbieranie odpadów 12,30 zł/osoba 6,15 zł/osoba
Nieselektywne zbieranie odpadów 18,00 zł/osoba 11,85 zł/osoba

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXIII/303/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 listopada 2016 r.  w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ