32-DSC_1239

„Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!”

15 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!”. Celem konkursu było promowanie właściwych postaw mieszkańców województwa lubuskiego w szczególności ludzi młodych, którzy – z różnych powodów – nie mają odwagi, aby reagować w sytuacjach, kiedy są świadkami zakupu i spożywania napojów alkoholowych przez osoby niepełnoletnie. Wiodącym tematem konkursu było uświadomienie ludziom młodym, iż ich postawa ma nie tylko wpływ na ich własne bezpieczeństwo i zdrowie, ale również może wpłynąć na zachowania i zmianę postaw sprzedawców alkoholu oraz osób niepełnoletnich kupujących i spożywających alkohol.

Zadaniem uczestników konkursu w kategorii – szkoły ponadgimnazjalne było przygotowanie maksymalnie 3 minutowej pracy w dowolnej formie np. filmu, spotu, clipu i zamieszczenie jej na Youtube, Facebooku lub Wrzucie. Konkurs zorganizowany był przez Zarząd Województwa Lubuskiego, przy partnerskiej współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp., Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. oraz Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

Na uroczystym podsumowaniu konkursu w Zielonej Górze Marszałek Województwa Lubuskiego, Pani Elżbieta Anna Polak mówiła o uświadomieniu ludziom młodym, że ich postawa ma nie tylko wpływ na ich własne bezpieczeństwo i zdrowie, ale również może wpłynąć na zachowania innych. Marszałek przedstawiła także założenia programu dla młodych. „Młodzież On-Life” to hasło kampanii promującej lubuski program dla młodzieży. „To młodzież ma wypełnić ten program treścią”,  podkreśliła pani marszałek i zaprezentowała dotychczasowe działania samorządu województwa na rzecz młodych. Najważniejsze z nich to partnerstwo dla wolontariatu, rewolucja na rynku pracy, lubuska firma przyjazna młodym, 13 misji gospodarczych – specjalne kryteria dostępu dla „młodych firm”.

W kategorii szkół gimnazjalnych na konkurs wpłynęło 112 prac plastycznych wykonanych  różnymi technikami (malarstwo plakatowe, rysunek kredką, collage) z 19 szkół gimnazjalnych województwa, natomiast w kategorii szkół ponadgimnazjalnych wpłynęło 9 prac (w tym 6 filmów oraz 3 spoty) z 8 szkół z województwa. Za wykonany film w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Eliza Kulak z 1a LO zdobyła 2 miejsce. Jest to ogromny sukces dla uczennicy, ale  również  dla szkoły.

Łucja Magdziarz

10-DSC_1080 15-DSC_1125

 

 

 

 

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ