img_3413_1

„Na zawsze ponosisz odpowiedzialność za to, co oswoiłeś.”

Zasady utrzymywania zwierząt domowych

        Właścicielom zwierząt domowych, a w szczególności psów, przypominamy o obowiązkach wynikających z posiadania swojego pupila.

Najważniejsze przepisy dotyczące utrzymywania zwierząt zostały określone w ustawie o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 r. oraz Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drezdenko uchwalonym uchwałą nr XXI/209/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2016 r. Według tych aktów prawnych:

 • Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna – nie dotyczy to terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.
 • Psy należy prowadzić na smyczy oraz w nałożonym na pysk kagańcu na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku.
 • Właściciel zwierzęcia ma obowiązek sprawowania stałego i skutecznego dozoru, w szczególności stosowania zabezpieczeń uniemożliwiających samowolne wydostanie się zwierzęcia poza pomieszczenia lub nieruchomości jego właściciela.
 • Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów zabaw, piaskownic dla dzieci, trawników oraz inne tereny oznakowane zakazem wprowadzania zwierząt,
 • Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku należy sprawować opiekę nad zwierzęciem i bezpośrednią kontrolę jego zachowania oraz nie pozostawiać zwierzęcia bez dozoru.
 • Należy natychmiast usuwać zanieczyszczenia pozostawione przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp.
 • Zwierzęta, jako istoty żyjące, zdolne do odczuwania cierpienia, nie są rzeczami. Człowiek jest im winien poszanowanie, ochronę, opiekę oraz humanitarne traktowanie.
 • Zwierzęciu należy zapewnić pomieszczenie chroniące przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
 • Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.
 • Zabrania się porzucania zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje
 • Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe Schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję. (wg art. 125 kodeksu wykroczeń osoba, która w ciągu dwóch tygodni od dnia przybłąkania się cudzego zwierzęcia nie zawiadomi o tym organu Policji lub innego organu państwowego albo w inny właściwy sposób nie poszukuje posiadacza, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany).
 • Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa. Rasy uznawane za agresywne to: amerykański pit bull terier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabach, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski.

Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt. Niezachowanie należytej opieki nad zwierzęciem, jak również nieposiadanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej, może skutkować odpowiedzialnością karną. Za nieprzestrzeganie zapisów ustawy o ochronie zwierząt grozi kara aresztu lub grzywny.

Właściciele psów muszą również pamiętać o obowiązku corocznego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie (pierwsze szczepienie powinno odbyć się w ciągu 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia).

„Na zawsze ponosisz odpowiedzialność za to, co oswoiłeś.” – „Mały Książę” Antoine de Saint-Exupéry

 

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ