DSCN3451

Po spotkaniu stowarzyszeń

Każde wydarzenie związane z jubileuszem ma dwa ważne walory. Jest z jednej strony przyczynkiem do podsumowania dorobku z lat wcześniejszych, a z drugiej pozwala myśleć o przyszłości. Historia nigdy się nie urywa. Ona trwa. Na spotkanie w CPK zjawili się nie tylko starzy działacze, ale także młodzież liceum i gimnazjum.  

W czwartek 9 lutego w drezdeneckim Centrum Promocji Kultury odbyło się spotkanie, którego gospodarzem był dyrektor placówki, pan Jan Kuchowicz. Zaproszenie otrzymali przedstawiciele wszystkich środowisk kulturalnych: stowarzyszenia, kluby emerytów i rencistów, młodzież szkolna oraz osoby działające indywidualnie. Tematem dyskusji były obchody 700-lecia istnienia miasta Drezdenka. Przypomnę, że niedawno odnaleziono dokument z 2 lutego 1317 roku, który potwierdza status Drezdenka jako miasta.

Pozwolę sobie wymienić uczestników spotkania: Uniwersytet III Wieku, samorządy uczniowskie ZSP i Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego, „Kwartalnik Drezdenecki”, stowarzyszenia: „Alternatywna Gmina”, „Canto Choralis” i „Sauerianum”, zespół śpiewaczy „Drzeń”, Klub Seniora i zespół prowadzony przez panią Alinę Michalak. Mam nadzieję, że nie pominąłem nikogo. Gminę reprezentowali pani Teresa Debaere, dyrektorka biblioteki, Joanna Stube, pracownik Urzędu Miejskiego, pani Sylwia Czyczyro z „Gazety Drezdeneckiej” i pan Jan Kuchowicz. Był też Maciej Kurłowicz, fotograf, związany z „Gazetą Drezdenecką”.  Łącznie około 30 osób.

Przedmiotem spotkania, jak zaznaczyłem na początku, było wypracowanie propozycji na jak najbardziej atrakcyjne obchody 700-lecia nadania naszemu miastu praw miejskich. Pierwsze wydarzenie upamiętniające tę doniosłą chwilę miało miejsce 2 lutego w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, podczas którego wysłuchaliśmy niezmiernie kompetentnego wykładu pani dr hab. Ewy Syski. Mam nadzieję, że szersza informacja o tym wykładzie ukaże się w naszej prasie. Inną rolę mają instytucje stałe, jak biblioteka czy muzeum i Centrum Promocji Kultury, inną stowarzyszenia, które wypełniają z jednej strony lukę, a z drugiej wyzwalają energię, jaka tkwi w ludziach. W trakcie dyskusji wyłoniło się kilka ciekawych pomysłów. Zacznę od znaku związanego z tym wydarzeniem. Autorką jest pani Sylwia Czupryńska-Peszel, absolwentka poznańskiej ASP, a aktualnie pracownica drezdeneckiego Centrum Promocji Kultury. Zaproponowano następujące wydarzenia:

  • wydanie antologii wierszy o Drezdenku;
  • wybicie monety upamiętniającej 700-lecie nadania praw miejskich;
  • wydanie przewodnika po zabytkach Drezdenka;
  • cykl koncertów w wykonaniu lokalnych zespołów śpiewaczych i zespołów instrumentalnych działających przy CPK;
  • używanie podczas innych imprez organizowanych przez nasze stowarzyszenia logo obchodów;
  • produkcja i sprzedaż piwa regionalnego;
  • młodzież zaproponowała grę terenową o historii miasta;
  • korowód z udziałem mieszkańców na wzór żakinady z przebieraniem opisującym różne epoki historyczne.

Kolejne spotkanie, podczas którego propozycje nabiorą kształtu realnego i zostaną  podane do wiadomości publicznej, odbędzie się 3 marca o godz. 16.00 również w Centrum Promocji Kultury.

Wiesław Pietruszak

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ