P1030057

Trzebicz nie zwalnia tempa

Człowiek Roku-KRONO 2016

II miejsce w głosowaniu czytelników – etap powiatowy

Wyróżnienie kapituły w etapie powiatowym

W etapie wojewódzkim 7 miejsce, na 65 osób

        Paulina Pieluszczak- Suchodolska została wybrana sołtysem Trzebicza 3 marca 2015 r. Z domu rodzinnego wyniosła zasadę, że nie można marnować czasu, trzeba żyć aktywnie. Przystąpiła więc do wielokierunkowych działań, które miały na celu wyzwolenie aktywności jej mieszkańców, w celu zdynamizowania rozwoju wsi. Działania obejmowały głównie trzy dziedziny życia:

1. Estetyka, ład przestrzenny i architektoniczny;

2 .Kultywowanie tradycji, zwyczajów i obyczajów;

3. Integracja mieszkańców poprzez udział w imprezach, festynach, wycieczkach i zjazdach.

        W każdej z tych dziedzin osiągnięto znaczące sukcesy, zauważalne nie tylko w gminie czy powiecie, ale także i w województwie. Ale przyjrzyjmy się uważniej dokonaniom p. sołtys. Założyła Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich STOKROTKI. W porozumieniu z p. Katarzyną Szydełko (organista) udało się jej stworzyć również zespół wokalny, funkcjonujący pod nazwą „STOKROTKI Z TRZEBICZA”, który występuje na imprezach lokalnych, choć nie tylko. Koło Gospodyń Wiejskich wzbogaciło się o nowe stroje ludowe. Jest ona inicjatorem Konkursu Tradycji Wielkanocnych. W tym roku będzie to już IV edycja. W konkursach każdorazowo bierze udział liczna grupa twórców ludowych, w liczbie ponad 500 osób. Dochód ze sprzedaży prac przeznaczany jest  na cele charytatywne, określone przez Radę Sołecką. Wspólnie z KGW organizuje różne integrujące imprezy, tj.: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, mikołajki, festyny rodzinne, andrzejki, zabawy sylwestrowe, warsztaty bożonarodzeniowe, warsztaty wielkanocne itp. Od 2016r. raz w tygodniu, odbywa się bezpłatna  nauka gry w szachy. Naukę prowadzą  doskonały szachista, Henryk Pieluszczak (prywatnie ojciec p. sołtys) i równie dobry Zbigniew Smogór. Każdą prowizję z podatków, jaką sołtys otrzymuje z wpłat mieszkańców, przeznacza dla najmłodszych: bądź to na Dzień Dziecka, bądź na paczki mikołajkowe.

        Prywatnie Paulina Pieluszczak startuje już od dziesiątego roku życia, czyli 23 lata, w Ogólnopolskich Konkursach Pisanek, zajmując czołowe miejsca. W 2016 r. zajęła drugie miejsce, stosując technikę wydrapywania. Po wyjściu za mąż, za Marcina Suchodolskiego, pielęgnuje nadal swoje hobby, które wymaga benedyktyńskiej wprost cierpliwości.

        Pisze projekty, związane z organizacją imprez i przedsięwzięć lokalnych. W zeszłym roku sołectwo np. pozyskało środki  z projektu na organizację Dnia Dziecka. Dzieci miały zagwarantowane wszystko bezpłatnie: zamki dmuchane i konkursy z nagrodami, zabawy z animatorem i poczęstunek. Tak samo było w przypadku warsztatów bożonarodzeniowych. Przy czym charakterystyczne jest, iż wszyscy uczestnicy mogli zabrać do domu prace wykonane na warsztatach.

        Jej aktywność społeczna działa bardzo mobilizująco niemal na wszystkich mieszkańców Trzebicza. Zaowocowało to zajęciem II miejsca w Konkursie Najpiękniejsza Wieś Lubuska w 2016 r.  Za wygrane pieniądze zakupiono iluminacje świetlne na lampy, które zdobiły wioskę w okresie bożonarodzeniowym. Wiosną tego roku nastąpi drugi etap obsadzania wioski krzewami ozdobnymi.

        Dotychczasowa działalność p. sołtys zmieniła diametralnie oblicze wsi. Trzebicz świeci dziś  przykładem i jest wzorem do naśladowania.

W tym roku mieszkańcy mają w planie wybudować siłownię zewnętrzną. Przy chodnikach zostaną ustawione kosze na śmieci. W sali zostanie zamontowana klimatyzacja i okapy. W poprzednich latach wyposażono salę wiejską w witryny chłodnicze, pojawiła się także długo wyczekiwana winda dla niepełnosprawnych. Dodatkowe oświetlenia we wsi, przystanek autobusowy czy ławostoły z zadaszeniem na boisku, chodnik na cmentarzu do kaplicy, to dalsze przedsięwzięcia, które upiększają ład przestrzenny Trzebicza.

        W różnorodnych pracach na rzecz środowiska p. Paulina daleko wykracza poza tradycyjne obowiązki sołtysa. Pomaga pisać podania, wnioski, wypełniać ankiety i kieruje osoby pod właściwe adresy, w celu załatwienia odpowiednich spraw.

        Wiadomo, że p. sołtys we wszelkich działaniach miała duże wsparcie ze strony środowiska. Panią Paulinę skutecznie wspierały: Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, rodzina, zwłaszcza mąż Marcin, ojciec Henryk i liczne grono przyjaciół.

Paulina Pieluszczak – Suchodolska spełnia się doskonale jako sołtys i Trzebicz może być z niej dumny.

                                            Zdzisław Szproch

 

 

 

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ