IMG_2481

Gościm równa do najlepszych

          Ludźmi roku pow. strzelecko-drezdeneckiego  z miasta i gminy Drezdenko, zostały trzy osoby. Są to: Sylwia Słomińska – sołtys Gościmia, Paulina Pieluszczak – Suchodolska – sołtys Trzebicza i Tomasz Walczak z Drezdenka. „Gazeta Drezdenecka”, w pierwszej kolejności, omawia dokonania sołtysów z gminy Drezdenko, którzy zasłużyli na miano Człowieka Roku Krono 2016.

          Jest to o tyle istotne, że, odwołując się do stanowiska psychologa Rollo Maya, należy stwierdzić, że „Życie we współczesnym mieście (choć nie tylko, przyp. redakcji) rozwinęło w nas emocjonalną obojętność i zwyczaj nieangażowania się. Stan ten określa się wielorako: chłodu uczuciowego, alienacją, obojętnością, anomią, depersonalizacją.”

Ale żaden z tych stanów nie może być przypisany mieszkańcom Gościmia i Trzebicza, którzy pełni zapału i energii robią wszystko, aby ich miejscowości wyglądały pięknie, kultywowały tradycje, zwyczaje i obyczaje, a ludzie czuli się w nich w miarę szczęśliwi. Bardzo duża w tym zasługa sołtysów, których dokonania opisujemy w poniższych tekstach.

        Sylwia Słomińska jest sołtysem Gościmia od 10 kwietnia 2015 r. Na samym starcie urzędowania, otrzymała zadanie zorganizowania Dożynek Gminnych. Nie było to łatwe, gdyż trzeba było przezwyciężyć wiele trudności, ale mimo deszczowej pogody, udało się wszystko przygotować na czas. Kolejnym długofalowym zadaniem, jakie podjęto wraz z Radą Solecką, było upiększanie wizualne wsi. Dotyczyło to m.in.: nowych tablic ogłoszeń, tablic z nr. domów, rozmieszczenia kwietników w formie kajaków i łodzi.

Dalsze prace z dziedziny ładu przestrzennego i estetyki to: przygotowanie miejsca spotkań integracyjnych, czyli zakup ław, stołów i koszy na boisko sportowe, naczyń i nowych obrusów, firan do sali wiejskiej, a także instalacja nagłośnienia na tejże sali.

Sukcesywne kupowanie i ustawianie ławek, w miejscach do tego najbardziej odpowiednich, podnosi, w sposób znaczący, estetykę wsi. Z funduszu sołeckiego zakupiono drzwi z przeznaczeniem dla szkoły i wyasygnowano stosowną sumę na zakup nowych książek do biblioteki publicznej.

        Zespół Gościmia reprezentował powiat strzelecko-drezdenecki w 15. turnieju pod hasłem: „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość lubuskiej wsi”, który odbył się w Gliśnie, 18 września 2016 r. W ogólnej punktacji zespół zajął II miejsce, co jest dużym osiągnięciem zarówno wsi jak i powiatu. Jedna z głównych konkurencji przebiegała pod hasłem „Rozgrzewające zupy jesienne”. Zupa z dyni z groszkiem ptysiowym, przyrządzona przez Bożenę Świderską, przewodniczącą KGW, zyskała  duże uznanie wśród jurorów i zdobyła wyróżnienie. Drużyna składała się z osób w różnym przedziale  wiekowym, ale najgorliwszymi  kibicami były dzieci ze Szkoły Podstawowej z Gościmia, które poczuły ducha rywalizacji i skrzętnie liczyły punkty. Cała drużyna przygotowywała się intensywnie przez okres 3 tygodni. Jak widać poświęcony czas i intensywna praca dały rezultaty, z których mogą być dumni wszyscy mieszkańcy.

        Wieś jest również aktywna na niwie sportowej. O czym świadczy m.in. dwukrotny udział reprezentacji Gościmia w turnieju siatkarskim, organizowanym przez  Radę Sołecką Lubiatowa, którego sołtysem jest p. Danuta Saj.

    Aktywność kobiet z KGW zaowocowała powołaniem do życia zespołu wokalnego „Macierzanki”, który z powodzeniem prowadzi  p. Alina Michalak.

Organizacja Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, kiermaszu bożonarodzeniowego, pikniku rodzinnego, to imprezy, które weszły na stałe do kalendarza znaczących wydarzeń w życiu wsi.

        Dnia 18.12.2016r. wykonano po raz pierwszy w Gościmiu szopkę bożonarodzeniową, która została zauważona przez Telewizję Gorzów i pokazana w programie lokalnym. Figury do szopki wykonała p. Małgorzata Grabowska, a pozostałe części szopki wykonali wspólnie  Sebastian Słomiński, wraz z członkiem Rady Sołeckiej, Robertem Roszczykiem.

        W dniu 15.01.2017r. po raz pierwszy, i jak sądzę, nie ostatni, odbył się w Gościmiu, równorzędnie z Drezdenkiem, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na sali wiejskiej, wypełnionej po brzegi, była przecudna atmosfera, a widok uśmiechniętych twarzy ozdabiał proces licytacji i konsumpcji. Wielu zaproszonych i honorowych gości nadawało splendoru tej wyjątkowej  zbiórce pieniężnej, na niezwykle szczytny cel.

          Udało się wraz ze Strażą Pożarną w Gościmiu, na czele z prężnym i dynamicznie działającym komendantem,  Stanisławem Łukasikiem i prezesem Pawłem Rybarczykiem zdobyć środki na remont dachu  budynku straży pożarnej.

         Wkrótce rozpocznie się realizacja funduszu sołeckiego na rok 2017. Powstanie w centrum miejscowości ryneczek gościmski, z legendą wsi. Będzie on nowoczesną wizytówką Gościmia.

Cały czas cała Rada Sołecka zabiega o budowę sieci kanalizacyjnej, lepsze oświetlenie wioski, a  także o budowę boiska wielofunkcyjnego.

Obecnie trwają przygotowania do uroczystych obchodów Dnia Kobiet, a także czynione są przymiarki do startu w konkursie  na najładniejszą wieś Ziemi Lubuskiej.

        Sołtys Sylwia Słomińska składa serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie organizacyjne dla członków Rady Sołeckiej, paniom: Emilii Kudłaszyk, Marcie Sznajder, Urszuli de Jong, Karolinie Pieluszczak, Robertowi Roszczykowi. Osobne podziękowania kieruje do Koła Gospodyń Wiejskich, które stanowią: Bożena Świderska, Zofia Łukasik, Krystyna Kamińska, Grażyna Maciejewska, Ewa Kubis, Liliana Falów, Aniela Krystosik. Kolejne podziękowania dla Adriana Weinolda za troskę o wygląd estetyczny terenu wokół kościoła, a także dla p. Małgorzaty Grabowskiej za upiększanie wsi w różnego rodzaju figury i ozdoby oraz dla wszystkich osób, które pomagają i przyczyniają się do unowocześniania i upiększania wsi.

Szczególne podziękowania należą się wszystkim sponsorom, którzy wspomagają działania p. sołtys finansowo i rzeczowo. A są to: Piekarnia Hert z Gościmia, Zakład  Gozdrew z Gościmia, Zakład Mifor, firma Akme Zdzisław Wiśniewski,  Tadusz Weinold, sklep „U Eli”  Elżbiety Weinold, Zakład Kamieniarski Czarneckich, Urszula i Klass de Jong.

Zdzisław Szproch

                     

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ