20150327_163320_1-692x360

IV GMINNY KONKURS TRADYCJI WIELKANOCNYCH W TRZEBICZU

konkurs wielkanocnyInformacja i zgłoszenia do dnia 3 kwietnia  2017r. pod adresem:

SOŁTYS wsi Trzebicz

Paulina Pieluszczak- Suchodolska

ul. Żymierskiego 10

66-530 Trzebicz

 REGULAMIN 

 1. Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „STOKROTKI” w Trzebiczu oraz Urząd Miejski w Drezdenku
 1. Do konkursu uczestnicy przygotowują : po 3 szt. pisanek ( jajka kurze lub gęsie) , które będą oceniane w 2 kategoriach:

*pisanka wykonana metodą tradycyjną (wosk lub wydrapywanie)

lub

*pisanka wykonana nowocześnie (mogą być ze styropianu i inne)

 (w przypadku pisanek  o pierwsze miejsca będą mogły zawalczyć te osoby, które dostarczą po 3 szt. pisanek , w przypadku mniejszej liczby dostarczonych prac przez jednego uczestnika, prace będą mogły zostać tylko wyróżnione).

 lub

            – palmę wielkanocną

 lub

            – stroik wielkanocny

   Prace oceniane będą w 4 kategoriach :

   – konkurs na pisankę tradycyjną

   – konkurs na pisankę nowoczesną

   – konkurs na palmę wielkanocną

   – konkurs na stroik wielkanocny

  W każdej z kategorii wyłonimy po trzech zwycięzców w grupach :

            – dzieci do 5 roku życia

            – przedszkola,

            – szkoły podstawowe kl I-II oraz Kl. IV-VI

            – gimnazja

            – szkoły ponadgimnazjalne

            – osoby powyżej 18 roku życia

            – prace zbiorowe

Do prac zbiorowych zaliczamy prace wykonane przez:

–  Koła Gospodyń Wiejskich,

– Stowarzyszenia,

– Środowiskowy Dom Samopomocy,

– Kluby Seniora

i inne organizacje

Prace zbiorowe oceniane będą w odrębnej kategorii, chyba że uczestnicy indywidualnie zastartują w poszczególnych konkurencjach.

 1. Technika tematów dowolna.

Przy ocenie pisanek wykonanych metodą tradycyjną, jury zwróci szczególną uwagę na użycie materiałów i surowców ekologicznych oraz zgodnych z tradycją ludową !

Natomiast kryterium szczególnym przy ocenie pisanek nowoczesnych, palm, stroików pod uwagę brana będzie kreatywność zarówno przy wykonaniu jak i doborze materiałów.

 1. W przypadku pisanek oceniane będą prace indywidualne, natomiast w pozostałych kategoriach prace mogą być oceniane zbiorowo.
 2.  Prace muszą posiadać dane twórcy:

imię, nazwisko, adres, nr. telefonu  i wiek autora, jeżeli są to uczniowie podać należy klasę do której osoba uczęszcza, w przypadku  prac zborowych podać dane jednostki oraz imiona i nazwiska autorów !!!!

W przypadku szkół wysyłających zebrane prace uczniów, prosimy o sporządzenie wykazu uczestników.

 1. W terminie do 3 kwietnia 2017 r. prace należy dostarczyć na adres:

SOŁTYS wsi Trzebicz

Paulina Pieluszczak – Suchodolska

ul. Żymierskiego 10

66-530 Trzebicz

tel. 502-996-028

z dopiskiem Konkurs Wielkanocny

 1. Komisja konkursowa dokona oceny prac w kategoriach wiekowych:

– przedszkola

– szkoły podstawowe: kl. I-II, kl. IV-VI

– gimnazja

– szkoły ponadgimnazjalne

– kategoria osób dorosłych

 – prace zbiorowe

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 kwietnia 2017 . tj. (sobota) o godz. 13.00 w sali wiejskiej w Trzebiczu, ul. Mostowa 3.

W programie – wystawa wszystkich prac konkursowych, pokazy wykonywania pisanek,  palm wielkanocnych, występy artystyczne, kiermasz wielkanocny oraz wręczenie nagród rzeczowych oraz podziękowań

Uwagi organizatora

 1. Koszt przesyłki pokrywa uczestnik.
 1. Prace uczestników stają się własnością organizatorów i zostaną przekazane na cele charytatywne.
 1. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2017 r. o godzinie 13.00 w sali wiejskiej w Trzebiczu. Jeżeli uczestnicy konkursu nie będą mogli uczestniczyć w uroczystym ogłoszeniu wyników, organizator konkursu powiadomi ich o tym pismem wysłanym pocztą.
 1. Promocja wyników konkursu:

          – wyniki konkursu będą popularyzowane w lokalnych środkach masowego przekazu.

 1. Koszt przejazdu na podsumowanie konkursu pokrywa uczestnik.
 1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe a wszyscy pozostali uczestnicy upominki. Ponadto dla szkół, stowarzyszeń, instytucji i organizacji społecznych zostaną wręczone podziękowania za udział w konkursie.
 1. Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Koło Gospodyń Wiejskich w  Trzebiczu,  tel. 502-996-028, Paulina Pieluszczak- Suchodolska.

Zapraszamy do udziału w konkursie !

Organizatorzy: Urząd Miejski w Drezdenku, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” w Trzebiczu, Sołtys Wsi Trzebicz  

kiermasz

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ