700 lat

Po kolejnym spotkaniu w Domu Kultury

3 marca w Domu Kultury odbyło się drugie spotkanie podmiotów zainteresowanych obchodami 700-lecia nadania Praw Miejskich naszemu miastu. W trakcie dwugodzinnej dyskusji wykluły się kolejne ciekawe pomysły. Główne uroczystości planowane są na dni 1-3 września 2017 r. Najbardziej intensywne będą imprezy wokół Nocy Świętojańskiej i Jarmarku Kasztelańskiego.

Na spotkanie przyszły głównie środowiska skupione wokół działaczy społecznych, mimo iż zaproszono każdego, kto chciałby zaproponować cokolwiek do programu obchodów. Główne uroczystości planuje się na 1-3 września. Po kolei. Na poprzednim spotkaniu zaproponowano następujące inicjatywy:

 1. Wydanie antologii wierszy o Drezdenku
 2. Wybicie monety upamiętniającej 700-lecie nadania praw miejskich
 3. Wydanie przewodnika po zabytkach Drezdenka
 4. Cykl koncertów w wykonaniu lokalnych zespołów śpiewaczych i zespołów instrumentalnych działających przy CPK
 5. Używanie podczas innych imprez organizowanych przez nasze stowarzyszenia logo obchodów
 6. Produkcja i sprzedaż piwa regionalnego
 7. Młodzież zaproponowała grę terenową o historii miasta
 8. Korowód z udziałem mieszkańców na wzór żakinady z przebieraniem opisującym różne epoki historyczne.

Spotkanie otworzył gospodarz, pan Jan Kuchowicz. Ponadto instytucje miejskie reprezentowali pani Teresa Debaere – dyrektorka biblioteki i pani Patrycja Kaźmierczak, pracownica urzędu odpowiedzialna za promocję. Zabrakło pani dyrektor muzeum i przedstawicieli szkół. Dyrektor Domu Kultury rozdał wszystkim kartki, na których poszczególne podmioty zaproponowały swoje zadania, jakie chciałyby zorganizować w ramach obchodów 700-lecia miasta Drezdenka. Zadania te należy przesłać do najbliższego piątku 10 marca. Z tych propozycji powstanie kalendarz zadań, jakie będziemy inicjować w ramach jubileuszu. Wiele ciepłych słów padło pod adresem Zygmunta Marcinkowskiego, który zaprojektował medal na 700-lecie miasta, a ponadto był inicjatorem wymienionego wcześniej tomiku wierszy. Niemal jednogłośnie i z uznaniem przypomniano również wydaną przez tego wybitnego działacza „Historię miasta”. Na marginesie dodam, że patrząc na dorobek Zygmunta Marcinkowskiego nie zdziwiłbym się, gdyby władze miasta uhonorowały go tytułem „Honorowego Obywatela Miasta”. Uregulowano także do akceptacji władz miasta sprawę używania logo 700-lecia. Każda inicjatywa ma być przekazana do władz gminy i oficjalnie zapisana. Dla przykładu najbliższe wydarzenia organizują stowarzyszenia „Alternatywna Gmina” i „Sauerianum”. Najpierw w dniach 17-19 marca odbędą się II Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne z udziałem znakomitych artystów Pawła Bębenka, Piotra Pałki, Jakuba Tomalaka i Huberta Kowalskiego, a miesiąc później 23 kwietnia benefis jednego z największych śpiewaków polskich Jarosława Bręka. Oba wydarzenia wplatamy w obchody 700-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. W Drezdenku odbywają się ważne wydarzenia kulturalne będące chlubną wizytówką: Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, Plener Malarski, Plener Rzeźbiarski, Letnie Spotkania Kameralne, Jarmark Kasztelański, a ostatnio kolejne ciekawe inicjatywy: „Drezdenecka Dycha”, „Noc Świętojańska”, Ogólnopolski Konkurs Wokalny. Nie wspomnę o licznych inicjatywach środowisk wiejskich, które zaowocowały licznymi sukcesami na szczeblu wojewódzkim. To wszystko dzięki wspaniałym sołtyskom!!! Jakie propozycje znalazły się dodatkowo na ostatnim spotkaniu:

 1. Wydanie antologii wierszy młodzieżowej
 2. Spotkania seniorów i środowisk niepełnosprawnych i UTW
 3. Spektakl o nadaniu naszemu miastu tytułu Mistrza Gospodarności w opracowaniu panów Tomasza Walczaka i Bartka Bandury.
 4. Cykliczne imprezy sportowo-rekreacyjne adresowane do wszystkich grup wiekowych od przedszkolaków po seniorów.

Jak już wcześniej napisałem, czcionką wytłuszczoną wszystkie propozycje składamy do piątku 10 marca, a potem ostatnie spotkanie, na którym zostanie ułożony kalendarz. Jeszcze kilka słów o kapsule czasu, jaką chce się wmurować na zakończenie obchodów 700-lecia nadania Praw Miejskich. Mają się tam znaleźć przedmioty pokazujące stan aktualny gminy, a wskazać powinni sami mieszkańcy. Na koniec trochę smutna refleksja. Bardzo często zauważam, że chętnie podejmujemy dyskusję nad projektami, potem zaczynamy krytykę tychże, a na końcu tak zniechęcamy skutecznie pomysłodawcę, że może nic z tego nie wyjść. Więcej! Po wniesieniu własnych propozycji dochodzimy do wniosku, że nie ma kto ów projekt zrealizować.  To tak trochę dziegciu do beczki miodu. Póki co, w ciągu niespełna miesiąca będą konkretne propozycje.  Jak uczcimy 700-lecie nadania Praw Miejskich, zależy tylko od nas samych.

Wiesław Pietruszak

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ