Wieniawski

Na spotkanie z muzyką Henryka Wieniawskiego

Aby być dobrym pianistą lub skrzypkiem, należy edukację rozpocząć bardzo wcześnie, na ogół w wieku 4-6 lat. Nie inaczej było z genialnym polskim skrzypkiem i kompozytorem Henrykiem Wieniawskim. Tak, jak w większości polskich rodzin, pierwszą nauczycielką muzyki była matka. Henryk miał równie wybitnego brata, który wybrał karierę pianisty.

Henryk Wieniawski, rodem z Lublina, należy do tych, których określamy słowem geniusz. O ile Fryderyk Chopin był geniuszem fortepianu, o tyle Wieniawski, geniuszem skrzypiec. Obaj debiutowali mniej więcej w tym samym wieku i obaj w podobnym wieku uczęszczali do szkół muzycznych. Wieniawski miał zaledwie 8 lat, gdy trafił do słynnego paryskiego konserwatorium. Nadmienić tu trzeba, że regułą tej szacownej uczelni było przyjmowanie dopiero po ukończeniu 12 roku życia. Obaj Wieniawscy byli uzdolnieni ponad przeciętność. O ile Henryk należał do najwybitniejszych skrzypków swojej epoki, o tyle jego brat, Józef, czarował na najlepszych scenach jako pianista. Henryk Wieniawski napisał wiele utworów, które po dziś dzień stanowią „żelazny repertuar” najwybitniejszych skrzypków kolejnych epok. Polska, chcąc upamiętnić wielkiego rodaka organizuje od roku 1935 Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy jego imienia.  W ubiegłorocznym XV konkursie znakomicie zaprezentowały się dwie artystki znane drezdeneckiej publiczności: pani Celina Kotz i pani Amelia Maszońska. Obie usłyszymy w bieżącym roku w ramach XXII Letnich Spotkań Kameralnych w naszym mieście.

W projekcie „Z muzyka klasyczną pod strzechy” wystąpi pani Amelia Maszońska, która zagra cztery utwory Henryka Wieniawskiego: kujawiaka, legendę, poloneza i obertasa. Piszę z małej litery, gdyż szczegóły podam na koncercie. Zakończymy niezmiernie pogodnym „Małym marszem wiedeńskim” Fritza Kreislera. Pani Maszońskiej towarzyszyć będzie Piotr Szychowski. Mamy więc wyjątkowy duet. Dwa słowa o skrzypaczce. Należy do pokolenia, które dopiero wchodzi na estrady kraju i Europy. Ma w swoim dorobku liczne sukcesy. Znakomicie zaprezentowała się w niedawnym Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. Z pewną dumą mogę powiedzieć, że w Drezdenku słyszeliśmy Ją dwukrotnie w roku 2015. W trakcie XX Letnich Spotkań Kameralnych oraz w ramach w ramach XX Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.  W bieżącym roku zagra w Drezdenku dwukrotnie: najpierw dla naszych dzieci, a potem także latem. Koncert dla dzieci odbędzie się w środę 15 marca 2017 roku. Nie ukrywam, że jestem bardzo wdzięczny zarówno pani Maszońskiej, jak i panu Szychowskiemu, że zgodzili się na udział w tym projekcie.

Wiesław Pietruszak

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ