DSCN2340

DROGI WOJEWÓDZKIE NA TERENIE GMINY DREZDENKO

Przez naszą gminę przebiega ponad 95 km dróg wojewódzkich, w tym ponad 8 km w mieście. Drezdenko ma wyjątkowe „szczęście” do dróg wojewódzkich, bo aż 5 dróg tej kategorii wpada do miasta (dla porównania: Strzelce Kraj. – 1 droga wojewódzka, Międzychód – 2, Międzyrzecz – 1, Skwierzyna – 1, Sulęcin – 2, Witnica – 1). Część jednej z nich, odcinek drogi nr 158 od Ronda Kilińskiego do skrzyżowania ul. Piłsudskiego z Poznańską, jest w trakcie przekazywania Gminie Drezdenko. W jakim stanie ten odcinek zostanie nam przekazany, każdy może sprawdzić. Stan pozostałych dróg, które są we władaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, jest jeszcze gorszy, wręcz katastrofalny. Niektóre ich odcinki stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników, gdyż nie od dziś wiadomo, że zły stan techniczny dróg jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. Dotyczy to zwłaszcza drogi nr 160 na odcinku od Ronda Solidarności w Drezdenku do Grotowa, drogi nr 174 (kierunek Krzyż, do mostu na Noteci), oraz drogi nr 181 na całym odcinku tej drogi przebiegającym przez województwo lubuskie, tj. na odcinku od skrzyżowania ul. Pierwszej Brygady i Piłsudskiego w Drezdenku do końca Niegosławia. Niewiele lepiej wyglądają drogi wojewódzkie nr 164 do Zagórza oraz nr 170 do Drawin i Przeborowa. Jest jeszcze droga nr 157 – od „krzyżówki” do Goszczanowca, która na tle wcześniej wymienionych wygląda trochę lepiej. W ub. roku ZDW wykonał na najgorszym odcinku tej drogi nową nawierzchnię (na długości 850 m).

Działania władz gminnych nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty. Jednak należy pamiętać, że nie za wszystko w gminie odpowiadają władze gminy. Są zadania, które są realizowane przez władze innego szczebla – dobrym przykładem są tu drogi, bo na terenie naszej gminy oprócz dróg gminnych jest również sporo kilometrów dróg powiatowych (np. Gościm-Lubiatów-Sowia Góra) i wyjątkowo dużo (na tle innych miast lubuskiego) dróg wojewódzkich. Burmistrz Drezdenka, biorąc pod uwagę bardzo zły stan dróg wojewódzkich na terenie gminy oraz liczne skargi i interpelacje mieszkańców miasta i gminy, wielokrotnie zwracał się do Zarządu Dróg Wojewódzkich o pilne podjęcie działań, w zakresie wykonania koniecznych napraw, bieżącego utrzymania czystości na tych drogach, usunięcie awarii czy przeprowadzenie gruntownych remontów. Od kilku lat wysyłane są pisma oraz prowadzone rozmowy w sprawie konieczności przeprowadzenia realnej modernizacji tych dróg. Jednak od dłuższego czasu ZDW wykonuje jedynie remonty cząstkowe, które z uwagi na fakt, że ruch tranzytowy przez naszą gminę odbywa się w głównej mierze drogami wojewódzkimi, nie spełniły swojego zadania i doprowadziły do zupełnej degradacji niektórych odcinków ww. dróg. Gruntowne remonty nie były wykonywane nawet wtedy, gdy władze naszej gminy deklarowały pokrycie części kosztów tych prac. Odstąpiono od inwestycji polegającej na położeniu nowej nakładki asfaltowej na drodze wojewódzkiej nr 181 w Niegosławiu, a ZDW w Zielonej Górze uzasadniał to tym, że Gmina być może będzie budować kanalizację sanitarną. Stało się tak, mimo że już dwukrotnie Zielona Góra była informowana, iż w najbliższym czasie Gmina nie będzie realizować tego zadania (ogromny koszt – ok. 20 mln zł i przynajmniej na razie – brak perspektyw na istotne dofinansowanie).

Są jednak także i pozytywne efekty starań prowadzonych przez władze Gminy. Gmina Drezdenko, kosztem uszczerbku własnego budżetu, pociągającego za sobą rezygnację z innych, oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji, wypełniła wynikające z porozumienia z Województwem Lubuskim zobowiązania i sfinansowała zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, sfinansowała także koszty opracowania koncepcji przebiegu obwodnicy, przekazała Zarządowi Województwa środki na wykup gruntów oraz nieodpłatnie przekazała na rzecz Województwa Lubuskiego grunty własne. Koszt realizacji tych zobowiązań to ponad 1 mln (!) zł; jednak przyniosło to oczekiwany rezultat. Ukończony został I etap budowy obwodnicy Drezdenka, łączący drogę nr 158 (kierunek Skwierzyna) z drogą nr 160 (kierunek Międzychód). Aktualnie trwają prace przy II etapie obwodnicy, który połączy drogi wojewódzkie nr 158, 160 i 181 (kierunek Czarnków). Do roku 2020 mają ruszyć prace przy III etapie obwodnicy – po ich zakończeniu nastąpi połączenie ww. dróg z drogą wojewódzką nr 174 (kierunek Krzyż), której odcinek – od kamienia ok. 1 km – został już wyremontowany. Po zakończeniu III etapu obwodnicy za wiaduktem zbudowane będzie rondo kończące ten etap i wtedy zapewne zostanie wyremontowany kolejny odcinek drogi na Krzyż. W roku 2016, przy wsparciu finansowym Gminy Drezdenko, wykonano w końcu (droga była już prawie nieprzejezdna) nową nakładkę asfaltową na ul. Niepodległości w Drezdenku. Również przy udziale środków z naszego budżetu ZDW wykonał chodnik przy drodze nr 158 łączący Goszczanowo z Jastrzębnikiem. W tym roku planowana jest gruntowna modernizacja drogi nr 160 na odcinku Drezdenko-Rąpin wraz z budową ścieżki rowerowej – również przy współudziale środków z budżetu Gminy Drezdenko.

Gmina czyni starania o podpisanie porozumienia z PKP SA – właścicielem gruntów przylegających do drogi wojewódzkiej, a stanowiących teren wokół stacji PKP, w sprawie ich bieżącego utrzymania. Władze Gminy, biorąc pod uwagę bardzo złą jakość prac wykonywanych przez ZDW przy utrzymywaniu porządku i czystości w pasach dróg wojewódzkich (wykaszanie poboczy, utrzymywanie pasów zieleni, sprzątanie chodników), planuje podpisanie porozumienia także z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w zakresie utrzymania czystości przy drogach wojewódzkich przebiegających przez miasto. Gmina wyręczy ZDW i obciąży to budżet Gminy dość dużą kwotą (ponad 100 tys. zł), jednak dzięki temu jest szansa na to, że wreszcie chodniki i pobocza dróg wojewódzkich (ul. Poznańska, Pierwszej Brygady, Piłsudskiego, Kościuszki, Marszałkowska, Żeromskiego, Aleja Piastów, Niepodległości, Długa, Dworcowa, Strzelecka) będą wyglądać normalnie.

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ