SESJA (5)

Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej – Anna Makowska – Cieleń

Wielkością człowieka nie jest to, kim się urodził,

 lecz to, co z dorobku minionych pokoleń zdołał sobie przyswoić,

 twórczo rozwinąć i przekazać następnym pokoleniom”

Michał Caputa

Jesteśmy uczennicami Gimnazjum w Starym Kurowie. Ubiegamy się o mandat posłów na XXIII Sesję Sejmu dzieci i młodzieży, której temat brzmi: Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej.

XXIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży jest projektem edukacyjnym i obywatelskim mającym na celu:

a) naukę postaw patriotycznych i obywatelskich oraz współodpowiedzialności młodych ludzi za podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej;

b) popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o bohaterach lokalnych oraz ich znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości lokalnej i narodowej;

c)  uświadomienie wpływu ustroju totalitarnego i jego mechanizmów działania na życie społeczne;

d) uświadomienie decyzyjności i poczucia sprawstwa w społeczności lokalnej oraz promowanie postawy aktywnej względem niej;

e)  przybliżenie młodym ludziom zasad funkcjonowania Sejmu RP i procesu legislacyjnego.

Projekt zakłada zaplanowanie takich działań, które doprowadzą do usunięcia z lokalnej przestrzeni, np. nazw ulic związanych z systemem totalitarnym. W naszej miejscowości są takie dwie. Ale są też miejsca, które mogłyby być związane z lokalnymi bohaterami.

My, gimnazjaliści, znaliśmy taką osobę, o której z pełnym przekonaniem możemy powiedzieć – BOHATER. Niestety kilka miesięcy temu od nas odeszła. To Anna Makowska Cieleń – sybiraczka, osoba kochająca swoją Małą Ojczyznę. Tę, w której się wychowała – Stare Kurowo i tę, z którą związała swoje życie zawodowe i działalność społeczną – Gorzów Wlkp. Otrzymała tytuł PRZYJACIELA Gimnazjum w Starym Kurowie.

Aby poznać lepiej tę wyjątkową postać poprosiłyśmy o rozmowy wiele osób, które znały ją osobiście. Rozmawiałyśmy z panem Mirosławem Kwiatkowskim, konsultantem w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie, prywatnie siostrzeńcem pani Makowskiej – Cieleń; panem Andrzejem Goglerem, byłym wójtem oraz współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Starego Kurowa, którego nasza bohaterka była przez długie lata prezesem. Żona pana Andrzeja mieszkała po sąsiedzku z rodziną Makowskich. Spotkaliśmy się także z panią Bożeną Lubińską, przyjaciółką z czasów licealnych w Drezdenku. Pani Bożena w naszej obecności rozmawiała telefonicznie ze znaną polską aktorką Emilią Krakowską, z którą Anna Makowska także  się przyjaźniła. Obiecała wizytę w Starym Kurowie, gdy dojdzie do upamiętnienia pani Anny. Kolejne wywiady przeprowadziłyśmy w gorzowskim Kole Sybiraków, którego struktury pani Makowska – Cieleń w Gorzowie tworzyła. Tu spotkałyśmy Leszka Bończuka, który także nie odmówił nam rozmowy. Pan Leszek miał przyjemność współpracować z „Haneczką” (tak mówili o naszej bohaterce znajomi) w  Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs Papuszy w Gorzowie Wlkp. Wkrótce opublikujemy wszystkie nagrania.

Wspomnieniu o Annie Makowskiej  – Cieleń służyło także działanie, które uczniowie naszej szkoły zrealizowali przy współpracy z panem Kazimierzem Waszyńskim – sołtysem Starego Kurowa, prywatnie sąsiadem pani Makowskiej.
Przy wsparciu finansowym Rady Sołeckiej i Urzędu Gminy upiększyliśmy ulicę Polną, przy której mieszkała w dzieciństwie i czasach licealnych nasza bohaterka Anna Makowska – Cieleń. Staraniem władz gminnych ulica jesienią została wyremontowana. Posadziliśmy krzewy, które stanowią ŻYWY POMNIK – powstała „ALEJA PAMIĘCI DAWNYCH MIESZKAŃCÓW UL. POLNEJ”.

Zwróciliśmy się do wielu instytucji o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym i ponadregionalnym oraz do stowarzyszeń z prośbą o zarekomendowanie upamiętnienia Ś. P. Anny Makowskiej – Cieleń. Odzew przeszedł nasze oczekiwania.

W rekomendacjach zapisano, m.in.

 „ Ze względu na prowadzoną działalność i poświęcenie bez reszty Ziemi Lubuskiej, Pani Anna Makowska – Cieleń bez wątpienia zasługuje na bycie patronką instytucji, miejsca lub ulicy…. Szczególnie często podkreślała swój związek ze Starym Kurowem – miejscowością, w której spędziła dzieciństwo i młodość”.

„Jesteśmy zaszczyceni mogąc rekomendować pomysł uczczenia pamięci o Annie Makowskiej – Cieleń poprzez nazwanie jednej z ulic, bądź wskazanego miejsca jej imieniem. Takie inicjatywy, trwale wpisują się w edukację historyczną i pamięć o narodowym i regionalnym dziedzictwie, to istotny wkład w proces wychowania świadomego i odpowiedzialnego pokolenia młodych ludzi”.

Potrzebę upamiętnienia Anny Makowskiej – Cieleń w jej pierwszej” Małej Ojczyźnie” widzą, m.in.:

 • Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej Rada Krajowa,
 • Koło Związku Sybiraków w Gorzowie Wlkp.
 • Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta,
 • Gminny Ośrodek Kultury w Starym Kurowie,
 • Sołtys Starego Kurowa,
 • Nadwarciańskie Towarzystwo Upowszechniania Dziedzictwa Kulturalnego,
 • II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.,
 • Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.,
 • Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy,
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta,
 • Burmistrz Dobiegniewa, w imieniu Muzeum Oflagu II C Woldenberg,
 • Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich.

W imieniu społeczności szkolnej na ostatniej Sesji Rady Gminy zgłosiłyśmy inicjatywę, która stanowi podpowiedź dla Radzie Gminy w Starym Kurowie, by jedną z ulic lub wskazane miejsce nazwać imieniem Anny Makowskiej – Cieleń, na pewno bohatera lokalnego, ważnego dla historii, dziedzictwa i tożsamości lokalnej i narodowej. Przekazałyśmy władzom gminy kopie otrzymanych rekomendacji.  Do radnych należy decyzja w tej sprawie, którą podejmą po konsultacjach społecznych, dlatego przygotowaliśmy ulotki o naszych działaniach (rozdawaliśmy je, m.in. na zebraniu z rodzicami w szkole).

Zobowiązałyśmy się także przygotować szczegółowe uzasadnienie do podejmowanej przez Radę Gminy Uchwały.

Julia Graczyk, Justyna Skorupska

GOGLER (2) GOGLER (3) IMG_9415 IMG_9416 IMG_9436 IMG_9440 KWIATKOWSKI (5) KWIATKOWSKI (8) KWIATKOWSKI (9) LUBINSKA (1) LUBINSKA (3) LUBINSKA (5) LUBINSKA (9) SESJA (1) SESJA (3) SESJA (6) SESJA (8) Sybiracy, Nowakowska18 (1) Sybiracy, Nowakowska18 (2) Sybiracy, Nowakowska18 (3) Sybiracy, Nowakowska18 (5) ulotka 1 AMC ulotka 2 AMC

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ