DSC7005_1-692x360-1

Transparentna Rada Miejska w Drezdenku

Rada Miejska w Drezdenku znacząco wyróżnia się sposobem organizacji pracy na tle pozostałych rad w powiecie. Od kwietnia 2015 roku w pracy rady całkowicie został wyeliminowany papier, który zastąpiły tablety. Cały przepływ informacji odbywa się za pomocą aplikacji e-sesja. W czasie sesji i komisji radni zgłaszają się do dyskusji i głosują tabletami. Z mojej inicjatywy uruchomiono, w październiku 2015 roku, dodatkową aplikację e-sesja interpelacje, która umożliwia składanie zapytań i interpelacji przez radnych, „na gorąco”, przez internet co znacznie skraca czas rozwiązania sprawy. Wdrożenie aplikacji e-sesja pozwala też na bardzo szerokie udostępnienie informacji dla mieszkańców zainteresowanych pracami rady. W związku z tym wystąpiłem z wnioskiem do Rady Miejskiej w Drezdenku o rozszerzenie aplikacji o nowe funkcje. Jedną z nich jest wprowadzenie głosowania imiennego co spowodowało, że już od sesji 20 kwietnia 2017 roku można sprawdzić, który z radnych jak głosował a drugą udostępnienie transmisji z obrad sesji na żywo w internecie.  Począwszy od sesji w maju 2017 każdy chętny będzie mógł posłuchać, na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu, przebiegu  sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. Posiedzenie sesji będzie również nagrywane w formie „audio-scenariusza” z wyszczególnionymi punktami oraz wypowiedziami co umożliwia w prosty sposób odnalezienie interesującego fragmentu i takie nagranie będzie też udostępniane dla mieszkańców.

Wszystkie informacje związane z RM w Drezdenku można śledzić na portalu mieszkańca www.drezdenko.esesja.pl

Czy skorzystają z tej możliwości inne rady z Radą Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na czele?

Radny RM w Drezdenku

Sebastian Dukaczewski

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ