jerzy

„Złota Piłka Kulturalna”

Aż trzy nominacje z Drezdenka do tytułu „Złotej Piłki Ekstraklasy Kulturalnej”. Każdy wyróżniony ma na swoim koncie dorobek daleko wykraczający poza naszą gminę. Teatr „Kotłownia”, zespół „Canto Choralis”. Wśród nominowanych był też uczeń gimnazjum nr 2 Klaudiusz Bartkowiak pochodzący z Karwina.

Niewątpliwie stwierdzenie, że Drezdenko stanowi centrum kultury woj. lubuskiego byłoby nadużyciem. Jednak dokonania, których autorami są stowarzyszenia, stawiają nas w rzędzie najlepszych w regionie. W tym kontekście nie dziwi fakt, że spośród 17 zgłoszonych do nominacji i premiowanych do piątki najciekawszych w naszym województwie aż trzy pochodziły z Drezdenka. O ile nie mogę wypowiadać się na temat wymienionego gimnazjalisty, gdyż nie posiadam o nim żadnej wiedzy, o tyle w przypadku dwóch kolejnych środowisk wiem trochę więcej. „Kotłownia” powstała z inicjatywy osób, którym przyświecała idea pokazania tutaj w Drezdenku jakiejś formy teatru. Znakomicie się złożyło, że dwa lata temu do naszego miasta zjechał Tomek Walczak, który przez wiele lat kreował wydarzenia teatralne w Elblągu. Trafił także Bartek Bandura, dziś zawodowy aktor teatru w Gorzowie Wlkp. Trzecim jest poeta ks. Jerzy Hajduga. Do teatru „Kotłownia” może wejść nawet 40 osób. Teatr ma już swoje środowisko i swoich fanów. Więcej, powoli zarażają słowem także młodzież. Niedawno obejrzałem przedstawienie z wierszami Anny Świrszczyńskiej. Byłem pod wielkim urokiem tego wydarzenia.

O zespole muzyki dawnej „Canto Choralis” z racji członkostwa wiem najwięcej. Chór działa od pięciu lat pod ręką znakomitego muzyka Adama Deneki. Średnio rocznie daje ponad 40 koncertów, głównie na szlaku cysterskim. Ma w repertuarze pieśni dawne, kolędy, pieśni pasyjne i patriotyczne. Od trzech lat organizuje wspólnie ze śpiewakami operowymi przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa spotkania z kolędą. Wyjątkowym wydarzeniem był udział w benefisie światowej sławy barytona, Jarosława Bręka. Członkami zespołu są nie tylko mieszkańcy Drezdenka, lecz także Krzyża Wlkp. i Bierzwnika. Zespół koncertował w wielu miastach Polski, a także w Niemczech i Belgii. Od niespełna trzech miesięcy zespół działa jako stowarzyszenie. Prezesem została pani Elżbieta Kulińska, a wiceprezesem pan Tomasz Chodór.

Wiesław Pietruszak

ela 1 maly

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ