DSC7005_1-692x360-1

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DREZDENKO

Burmistrz Drezdenka zawiadamia, że Rada Miejska w Drezdenku w dniu  30 maja 2017 r. podjęła:

  • uchwałę Nr XLIV/404/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie gminy Drezdenko,
  • uchwałę Nr XLIV/402/2017 w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
  • uchwałę Nr XLIV/403/2017 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zmiana wysokości stawek opłat spowodowana jest wzrostem ceny odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez firmę wyłonioną w drodze przetargu oraz zmianą częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych i selektywnych.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące i obowiązują od : 

 1 lipca 2017 r. dla nieruchomości zamieszkałych :

  • 14,00 zł /mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
  • 19,00 zł /mieszkańca/miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów.

1 lipca 2017 r. dla nieruchomości niezamieszkałych:

OPŁATA MIESIĘCZNA
ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE ODPADY ZBIERANE NIESELEKTYWNIE
– o pojemności 20 L w wysokości 9,00 zł

– o pojemności 50 L w wysokości 20,00 zł

– o pojemności 80 L w wysokości 33,00 zł

– o pojemności 110 L w wysokości 45,00 zł

– o pojemności 120 L w wysokości 50,00 zł

– o pojemności 200 L w wysokości 75,00 zł

– o pojemności 240 L w wysokości 98,00 zł

– o pojemności 660 L w wysokości 270,00 zł

– o pojemności 770 L w wysokości 315,00 zł

– o pojemności 1100 L w wysokości 509,00 zł

– o pojemności 5m3 w wysokości 2.315,00 zł

– o pojemności 7 m3 w wysokości 3.242,00 zł

– o pojemności 9 m3 w wysokości 4.169,00 zł

– o pojemności 16 m3 w wysokości 7.410,00 zł

– o pojemności 20 L w wysokości 11,00 zł

– o pojemności 50 L w wysokości 24,00 zł

– o pojemności 80 L w wysokości 44,00 zł

– o pojemności 110 L w wysokości 59,00 zł

– o pojemności 120 L w wysokości 65,00 zł

– o pojemności 200 L w wysokości 99,00 zł

– o pojemności 240 L w wysokości 131,00 zł

– o pojemności 660 L w wysokości 360,00 zł

– o pojemności 770 L w wysokości 419,00 zł

– o pojemności 1100 L w wysokości 600,00 zł

– o pojemności 5m3 w wysokości 2.725,00 zł

– o pojemności 7 m3 w wysokości 3.815,00 zł

– o pojemności 9 m3 w wysokości 4.904,00 zł

– o pojemności 16 m3 w wysokości 8.718,00 zł

1 stycznia 2018 r. ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE ODPADY ZBIERANE NIESELEKTYWNIE
– o pojemności     80 L w wysokości      132,00 zł

– o pojemności   110 L w wysokości      220,00 zł

– o pojemności   240 L w wysokości      475,00 zł

– o pojemności 1100 L w wysokości   1 019,00 zł

 

– o pojemności     80 L w wysokości      198,00 zł

– o pojemności   110 L w wysokości      297,00 zł

– o pojemności   240 L w wysokości      642,00 zł

– o pojemności 1100 L w wysokości   1 199,00 zł

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry do 20 dnia  każdego miesiąca.   Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) każdy właściciel otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Tym samym właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ