19221614_1389721697786147_5900952364763307614_o

Gościm wśród najpiękniejszych wsi

                    14 czerwca, w środę, odbyło się w Zielonej Górze, pod przewodnictwem marszałek Elżbiety Anny Polak,  podsumowanie ósmej już edycji konkursu na „Najpiękniejszą Wieś Lubuską”. Przed rokiem konkurs wygrał Jemiołów, gm. Łagów, pow. świebodziński. Również przed rokiem Trzebicz, reprezentujący naszą gminę, zajął drugie miejsce i otrzymał 6 tyś. nagrody. W tym roku w ślady Trzebicza poszedł Gościm, który wraz z Gołaszynem (Gmina Nowe Miasteczko) zajął drugie miejsce. Obie gminy otrzymały po 2 tyś. zł nagrody. Na uroczystości wręczania nagród był także Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak. W 2017 r. zwycięstwo odniosła wieś Santoczno, gm. Kłodawa, która otrzymała tytuł „Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2017” i nagrodę w wysokości 5 tys. zł. Czynnikiem decydującym o zwycięstwie była zapewne izba pamięci, której nie mają ani Gołaszyn, ani Gościm, leżący w gm. Drezdenko. Być może także wyższy stopień zintegrowania społecznego, który także jury brało pod uwagę. Ale łatwiej jest się integrować mniejszym miejscowościom, w których nie ma Internetu, a telefony rzadko łapią zasięg. We wsi jest zameldowanych 220 osób, stąd ludzie wszyscy się znają i bardzo często ze sobą rozmawiają. Panuje tu niemal rodzinna atmosfera.

Trzecie miejsce i nagrodę 1 tys. zł zdobył Kosierz, gm. Dąbie. Wyróżnienia powędrowały do Mierzęcina, gm. Dobiegniew oraz do Sieniawy Żarskiej, gm. Żary.

              Konkursy organizuje Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, przy współpracy Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Ze wszystkich zgłoszonych miejscowości wybrano 10, do których udali się członkowie jury, aby na miejscu skonfrontować opisy zawarte w zgłoszeniach z rzeczywistością. I to właśnie z tej grupy wyłoniono zwycięzców. Nie jest łatwo dostać się do finału wojewódzkiego. Trzeba po drodze wykonać wiele znaczących przedsięwzięć, z dziedziny ładu przestrzennego, estetyki, gospodarności, świadczących o dużym stopniu zintegrowania społecznego, a takie osiągnięcia ma Gościm. Wszystko zaczęło się, na dobrą sprawę, z chwilą objęcia funkcji sołtysa przez młodą i dynamiczną Sylwię Słomińską, co nastąpiło 10 kwietnia 2015 roku. Pani sołtys potrafiła zdynamizować aktywność niemal wszystkich mieszkańców wsi, co dało wymierne efekty, szczegółowo opisane przez Gazetę Drezdenecką nr 2/3, z marca 2017, s. 20.

              Sołtys i Rada Sołecka Gościmia, które inicjowały działania, bez wsparcia określonych grup społecznych, nie byłyby w stanie podołać wszystkim ambitnym zamierzeniom i planom. W różnorodnych pracach wyróżniły się następujące osoby i organizacje: Robert Roszczyk, Adrian Weinold, Sebastian Słomiński, Adam Świderski (wyciął z pnia drzewa przepiękne grzyby), Koło Gospodyń Wiejskich, na czele z Bożeną Świderską, członkinie zespołu „Macierzanka” z Gościmia, na czele z Aliną Michalak, Ochotnicza Straż Pożarna z Gościmia, Zbigniew Fąferek, Stanisław Łukasik, Paweł Rybarczyk, Mateusz Karwacki, Dawid i Michał Szmytowie, Łukasz Siuda, którzy to pięknie uprzątnęli tereny wokół remizy strażackiej i budynku dawnej poczty.

Podziękowania należą się również Małgorzacie Grabowskiej za przepiękne dekoracje, Piekarni Hert I.A. Frąszczakom, piłkarzom Sokoła Gościm i Radzie Sołeckiej oraz wszystkim mieszkańcom, którzy wykosili i uprzątnęli tereny wokół swoich posesji oraz dla pań, które podlewają kwiaty rosnące w miejscach ogólnie dostępnych.

           Na podsumowaniu konkursu była dość liczna reprezentacja Gościmia, a stanowili ją: sołtys Sylwia Słomińska, zespół „Macierzanka” w składzie: Alina Michalak, Zofia Łukasik, Grażyna Framska, Elżbieta Mamot, Jadwiga Kubacka, Iwona Karwacka, Elżbieta i Marek Mazurkiewiczowie, Magdalena Rega, Ewa  Szafranek, Mirosława Kazrat, Bożena Świderska, Elżbieta Seliga,  Grażyna Manhof i Teresa Grabowska.

            Piękno Gościmia szczególnie cieszy, bo przez tę miejscowość przewija się rocznie tysiące kuracjuszy i wczasowiczów, którzy leczą się lub wypoczywają w dwóch placówkach, tj. w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym lub ośrodku „Za Lasem”, które zlokalizowane są nad jeziorem Solecko, 3 km od centrum wioski.

Zdzisław Szproch

IMG_5606_1 IMG_5600_1 IMG_5580_1 IMG_5578_1 IMG_5575_1 IMG_5565_1 IMG_5562_1 IMG_5557_1 IMG_5512_1

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ