1

Gość w dom, pamiętnik na stół!

1_1Rozpoczął się konkurs dla mieszkańców Drezdenka na prace pamiętnikarskie dotyczące przyjmowania gości i odwiedzania innych – tego, jak wygląda to dziś oraz jak się to zmieniało na przestrzeni lat. Do zdobycia są nagrody pieniężne.

Kogo zapraszamy do siebie, a kogo odwiedzamy? Jakie okazje zachęcają do wspólnych spotkań? Jak należy podjąć gości, a jak nie wypada? Czy wchodząc do domu gość powinien ściągnąć buty? To tylko przykładowe pytania, na które odpowiedź mają przynieść prace zbierane w konkursie „O gościach i w gościach. Oblicza gościnności”. Organizatorzy z Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu czekają na prace mieszkańców zawierające refleksje i wspomnienia na temat goszczenia i bycia goszczonym. Pracę może nadesłać każda osoba mieszkająca w Drezdenku lub najbliższych okolicach, mająca co najmniej 16 lat. Chodzi zarówno o odległe wspomnienia, jak i opisy dzisiejszych doświadczeń i obserwacji, zawierające jak najwięcej przykładów, opisów konkretnych wydarzeń i sytuacji „z życia wziętych”.

Konkursy na pamiętniki mają długą tradycję w polskiej socjologii. Nadesłane pamiętniki będą cennym materiałem badawczym, jak również wkładem do poznania lokalnej historii Drezdenka. Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone (I miejsce – 1000 zł, II miejsce – 750 zł, III miejsce – 500 zł). Jurorzy będą oceniać przede wszystkim szczegółowość opisu codziennych i odświętnych zwyczajów, zachowań i wspomnień związanych z gościnnością oraz wiarygodność prac.

Prace należy przesyłać do 30 listopada br. w formie elektronicznej, drukowanej, maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Można do nich dołączać zdjęcia, fragmenty prac archiwalnych (np. dzienników pisanych w przeszłości), rysunki, bilety, dokumenty czy ilustracje. Nie trzeba posługiwać się imieniem i nazwiskiem, wystarczy pseudonim. Organizatorzy gwarantują anonimowość i poufność przesyłanych informacji.

Wszelkie informacje na ten temat konkursu można znaleźć w ogłoszeniu i regulaminie, dostępnych na stronie www.archiwum.edu.pl/konkurs, a także w Urzędzie Miasta w Drezdenku.

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ