DSCN4896_1

O wstrzymaniu prac przy placu Wileńskim – wywiad z prawnikiem Gminy

Dlaczego prace przy placu Wileńskim zostały wstrzymane?

W dużej mierze jest to konsekwencją oddziaływania ustawy o zamówieniach publicznych na rynek prac remontowo – budowlanych. Należy pamiętać przecież, że do niedawna podstawowym kryterium dla zamówień publicznych była jedynie cena. Firmy budowlane bardzo ostro konkurowały o zlecenia od podmiotów publicznych. Dlatego by zdobyć zlecenia oferowały wykonanie prac remontowo budowlanych po kosztach. Taka sytuacja sprawiała, że w przypadku wystąpienia trudności, firmy które podały za niską cenę, ponosiły straty i zazwyczaj bankrutowały.  Ratując się część firm zwalniała pracowników, a prace wykonywane były przez podwykonawców. Wydaje się, że tak było także z firmą-Wykonawcą placu Wileńskiego. Przed wykonywaniem prac w Drezdenku ta firma miała dobre referencje. Podobne do naszego zlecenie wykonała na rzecz gminy Skwierzyna. Mieszkańcy Skwierzyny mogą być zadowoleni. Niestety, wygląda na to, że Wykonawcę kłopoty dopadły przy wykonywaniu prac w naszej gminie.

Czy to prawda, że władze gminy wstrzymały wykonanie prac z powodu koloru płyt granitowych?

Nie, problem z płytami był mało istotny, zwłaszcza w stosunku do całej masy prac, które można było wykonać, a nie były wykonane. Pracownik Gminy zwrócił uwagę Wykonawcy, iż montowane  płyty mają inny kolor niż w projekcie. Płyty miały się kontrastować na zasadzie jasne i ciemne. Natomiast montowane płyty są niemal identyczne. W tym zakresie przeprowadzono konsultacje z projektantem i rozważano mechaniczną i chemiczną zmianę koloru. Kierownik budowy na polecenie Wykonawcy wpisał do dziennika budowy, iż prace wstrzymuje. Był to pretekst, jaki wymyślił Wykonawca dla uniknięcia konsekwencji. W rzeczywistości zabiegał o przedłużenie terminu realizacji umowy o 90 dni, i chciał też otrzymać wcześniej wynagrodzenie.

Wydaje się, że już wcześniej prace wykonywane były z opóźnieniem. Dlaczego władze Gminy
interweniowały dopiero teraz?

Inwestycja zaplanowana była z dość dużym zapasem czasowym. Wykonawca był cały czas kontrolowany, podejmował starania i zapewniał, że zmieści się w terminie. Na początku  czerwca bieżącego roku stan zaawansowania wykonania prac pozwalał na ich ukończenie w terminie. Prawdopodobnie wówczas pojawiły się problemy, których Wykonawca nie potrafił rozwiązać. Podwykonawcy nie chcieli kontynuować prac bez zapłaty wynagrodzenia. Zaczęli opuszczać plac budowy. Burmistrz starał się o powrót podwykonawców. Wrócili, choć nie było już właściwej współpracy z Wykonawcą.

Dlaczego już wówczas nie wypowiedziano umowy i np. nie powierzono wykonania prac bezpośrednio podwykonawcom?

Faktycznie byłoby to korzystne rozwiązanie. Niestety ustawa o zamówieniach publicznych kategorycznie zabrania takiego rozwiązania problemu. Na dokończenie budowy musi być wyłoniony nowy wykonawca i to w drodze przetargu nieograniczonego. Wiąże się to z koniecznością rozliczenia dotychczasowego wykonawcy, a to będzie bardzo trudne. Sama inwentura zajmie około miesiąca.  Rozliczenie podwykonawców to też poważny kłopot, bowiem część z nich ma już zamówione urządzenia wytworzone jednostkowo właśnie na ten plac. Później procedura przeprowadzenia przetargu, która trwa około dwa miesiące. Z tych też względów Burmistrz chciał uniknąć odstąpienia od umowy i pomóc Wykonawcy w dokończeniu tej inwestycji.  Wydawało się to jedynym rozwiązaniem. Prowadzone negocjacje nie przyniosły pożądanego rezultatu. Oczekiwania Wykonawcy stały w sprzeczności z ustawą o zamówieniach publicznych, dlatego też Burmistrz nie mógł się na jego propozycje zgodzić. W międzyczasie Wykonawca został wezwany do kontynuowania prac pod rygorem odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy z jego winy.  Gmina zabezpieczyła się karą umowną w kwocie około 500.000 zł.

Czy w związku z tą sytuacją Gmina poniesie jakieś dodatkowe koszty?

Gmina liczy się z takimi ewentualnymi kosztami. Niemniej jednak dopiero po rozliczeniu z dotychczasowym Wykonawcą będzie można realnie ocenić sytuację. Z całą pewnością dodatkowym kosztem będzie przeprowadzenie inwentaryzacji. Kara umowna w pewnym stopniu gwarantuje,
że Gmina nie dopłaci do inwestycji. Na rynku jednak widać wyraźny wzrost cen. Nowy wykonawca będzie wyłoniony w drodze przetargu. Wiele zależy od tego jakie zostaną złożone oferty.  Dotychczasowy Wykonawca nie wywiązał się z umowy, prawdopodobnie dlatego, że zaproponował zbyt niską cenę.  Na szczęście większość prac została wykonana a urządzenia do budowy fontanny są już kupione.

Czy to prawda, że plac Wileński to bardzo droga inwestycja?

Sam spotkałem się z np. z pytaniami, czy drzewa na placu Wileńskim kosztowały po 12 tys. zł sztuka (w rzeczywistości jest to koszt ok. 500 zł), czy cała inwestycja kosztowała 18 mln zł (zgodnie z umową jest to niecałe 5 mln zł, a dokładnie 4.846.230,76 zł) itd. To oczywiście tylko kolejne plotki. Gdyby urządzenia i drzewa kosztowały znacznie więcej aniżeli wynosi ich rzeczywista wartość, to Wykonawca nie zrezygnowałby z tej inwestycji. Tak jak wspomniałem problem jest zupełnie odwrotny. Wykonawca zaproponował niską cenę. A to się przełożyło na wykonalność projektu. Ustawa o zamówieniach publicznych do tej pory wymuszała oferowanie cen po zaniżonych kosztach. Tak było przy małej ilości zleceń i dużej ilości firm. W tej chwili firm jest znacznie mniej a zleceń o wiele więcej. Takie problemy jak z naszym placem Wileńskim ma np. Gorzów Wlkp., przy inwestycjach drogowych i Skwierzyna, gdzie wykonawca zszedł z wykonania wiaduktu.

Kiedy plac Wileński zostanie dokończony?

Gmina dołoży wszelkich starań by mieszkańcy mogli cieszyć się z placu możliwie jak najszybciej. Pamiętajmy jednak, że ukończenie placu zależy od wielu czynników niezależnych od Gminy. Czas potrzebny na wykonanie prac to 2 – 3 miesiące. Do tego należy doliczyć czas na rozliczenie się z dotychczasowym Wykonawcą i przeprowadzenie procedury wyłonienia nowego wykonawcy. Dużo zależy też od pogody, tego jaka będzie zima i czy nie przeciągnie podjęcia budowy.

Z  Zygmuntem Horodyskim rozmawiała Sylwia Czyczyro

 

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ