20170913_131028_1

„Dzień Budowlańca” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku

Jak co roku,  w ZSP w Drezdenku  odbył  się   „Dzień Budowlańca”,  który  skierowany był przede wszystkim do uczniów  realizujących naukę w Technikum Budowlanym. W tym Dniu odbywają się  wycieczki  edukacyjne, wykłady  czy spotkania z  interesującym  ludźmi z branży  typowo budowlanej. Jednak w  tym roku szkolnym pani Beata Stoińska –  nauczyciel przedmiotów zawodowych, nawiązując współpracę z  Głównym  Instytutem  Górnictwa w Katowicach przygotowała   spotkanie – szkolenie.  13 września 2017r.  w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  odbyło się szkolenie na temat „Praca z azbestem”, które prowadzili pracownicy naukowi  z  Głównego  Instytutu  Górnictwa  w Katowicach.  Szkolenie  miało formę  ciekawych  wykładów, ćwiczeń i pokazów  odzieży ochronnej. Uczniowie w  grupach  dwudziestoosobowych   nabyli umiejętność  związane z  rozpoznawaniem   azbestu, poznali  sposób  demontażu  czy  rozbiórki oraz  w jaki  sposób  należy przygotować   niebezpieczny materiał  do utylizacji. Po zakończeniu  szkolenia i zdaniu egzaminu, wszyscy  uczestnicy  otrzymali Certyfikaty uprawniające  ich do prac rozbiórkowych  materiałów z azbestem. Szkolenie  dla uczniów  Technikum  Budowlanego było  bezpłatne,  ponieważ  było  realizowane w ramach  grantu  przyznanego  Instytutowi.  Należy podkreślić, iż prowadzący, organizator  szkolenia  oraz   uczestnicy  zakończyli   spotkanie  z  pełną  satysfakcją  z  powierzonego zadania i  pełni nadziei  liczą  na dalszą  współpracę  z  GIG w Katowicach.

                                                                                        Edyta    Grzechowiak

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ