Przed IV Ogólnopolskim Konkursem Wokalnym Drezdenko 2017

Są w Drezdenku imprezy, które z jednej strony budzą zachwyt innych samorządów i działaczy, a z drugiej strony w sposób nieproporcjonalny do kosztów popularyzują nasze miasto. Do tych wydarzeń kulturalnych należy Ogólnopolski Konkurs Wokalny, którego inicjatorką jest jedna z najwybitniejszych polskich śpiewaczek Antonina Kowtunow, a z drugiej strony przewodniczącym jury największy polski śpiewak drugiej połowy XX wieku, Wiesław Ochman. 4 listopada znów będzie słychać piękny śpiew.

Przez drezdenecki festiwal przewinęło się już kilka znakomitych nazwisk, a wśród nich Anna Malesza, Joanna Kędzior i Szymon Mechliński. Ta ostatnia została uznana przez znawców za największe objawienie operowe roku 2016. Melomani Drezdenka mogli podziwiać tę artystkę w ramach XX Letnich Spotkań Kameralnych 2017. Jak wspomniałem wcześniej inicjatorką zorganizowania w Drezdenku konkursu wokalnego jest pani Antonina Kowtunow, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu, która w dzieło to wkłada wiele serca i …. czasu. Nie ukrywam, że to dla naszego miasta wielki splendor, że tak wybitna postać polskiej kultury zdecydowała się część swego czasu i energii poświęcić nam. Tu pozwolę sobie na dopowiedzenie, czym jest taki konkurs. Z jednej strony pozwala zdolnej młodzieży zmierzyć się w kolejnym konkursie, z drugiej strony nam zainwestować w rozwój rodzimej kultury. O wyjątkowej promocji miasta nie wspomnę. Wymienione przeze mnie wcześniej Anna Malesza, Joanna Kędzior czy Szymon Mechliński z dumą podkreślają, że tutaj zdobyli uznanie jurorów i to tej miary, co Antonina Kowtunow, Urszula Krieger i Wiesław Ochman. W bieżącym roku w skład jury będą wchodzić: Antonina Kowtunow, Katarzyna Dondalska, Warcisław Kunc i jako przewodniczący Wiesław Ochman. Sekretarzem konkursu będzie „świeżo upieczony” doktor sztuki, pan Jaromir Trafankowski, solista Teatru Wielkiego w Poznaniu. Promotorem pracy doktorskiej pana Trafankowskiego była związana ze środowiskiem Drezdenka Iwona Hossa, która w przyszłym roku będzie dyrektorem artystycznym festiwalu. Opiekę merytoryczną nad konkursem zapewnia wydział wokalistyki Akademii Muzycznej im. J. I. Paderewskiego z Poznania.

Kilka słów pozwolę sobie powiedzieć o pani Antoninie Kowtunow, bo trzeba to wspomnieć. Jak wcześniej wspomniałem pomysł zorganizowania konkursu wokalnego w Drezdenku wyszedł od Pani Profesor przy okazji kolejnego kursu wokalnego. Tu w Drezdenku odbywa się festiwal, w którym rozbrzmiewa muzyka operowa i operetkowa, tu odbywają się kursy wokalne, wreszcie to, co najważniejsze, tutaj jest środowisko melomanów, którzy ciągle czekają na kolejne wydarzenie z muzyki klasycznej. Tego dnia ściągają do Drezdenka także inni wielbiciele muzyki operowej z północnej części naszego województwa. Prawda jest taka, że aby dobrze wszystko funkcjonowało praca nad konkursem zaczyna się tuż po zamknięciu poprzedniego, przez cały rok. Wszyscy, którzy oglądają to wydarzenie oceniają efekt końcowy. Całą tę pracę wykonuje głównie niemal jednoosobowo pani Antonina Kowtunow. W roku ubiegłym stowarzyszenie „Sauerianum” wystąpiło do Rady Miejskiej o nadanie obu znakomitościom tytułu Honorowego Obywatela Drezdenka. Fakt, że ten zaszczytny tytuł mają Antonina Kowtunow i Wiesław Ochman jest także dla nas powodem do dumy.

Do tegorocznego Konkursu Wokalnego zgłosiło się 35 osób ze wszystkich liczących się ośrodków w kraju. Nieoficjalnie wiem, choć być może to dopiero przyszłość, że pani Antonina Kowtunow myśli o poszerzeniu formuły tego festiwalu, ale o tym napiszę, gdy zapadną już decyzje.

Wiesław Pietruszak

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ