DSCN4838_1

Planowana inwestycja… i co dalej?

12 października, w czasie od godz. 11.00 – 12.00, odbyła się przed budynkiem Urzędu Miejskiego demonstracja sprzeciwu wobec planowanej inwestycji w Starych Bielicach. Do zgromadzonych przeciwników budowy zakładu utylizacyjnego przemówił Burmistrz Maciej Pietruszak. Wyjaśnił potrzebę lokalizacji w gminie Drezdenko nowego zakładu pracy, który ożywiłby gospodarczo cały region. W konkluzji stwierdził, iż w sprawie planowanej inwestycji nic nie jest definitywnie rozstrzygnięte, gdyż nadal toczą się dyskusje, za i przeciw, z przedstawicielami inwestora i samorządu.

    Zgromadzenie, w którym prym wiodły Młodzież Wszechpolska z Drawska i przedstawiciele Urzędów z Krzyża i Drawska, domagało się, w formie kategorycznej, zaniechania działań przygotowujących warunki pod sporną inwestycję. Aktywność wykazywały także reprezentacje Starych Bielic i Kosina, miejscowości, które, ze względu na usytuowanie, czują się szczególnie zagrożone. Wielu domagało się przeprowadzenia referendum wśród ludności Drezdenka i okolicznych miejscowości.

      Po godz. 12.00 zgromadzeni demonstranci przeszli do sali sesyjnej Urzędu, gdzie miała toczyć się merytoryczna dyskusja, ale atmosfera wśród zebranych była tak napięta, że niektóre wypowiedzi zostały całkowicie lub częściowo zagłuszone. Przedstawiciele inwestora mówili o ewentualnych korzyściach, wynikających z lokalizacji zakładu utylizacyjnego na naszym terenie. Chcieli uwypuklić różnice między spalarnią śmieci, a zakładem utylizującym odpady przemysłowe i inne, przekonywali, że dzisiejsza technologia pozwala na funkcjonowanie tego typu zakładów bez uszczerbku dla środowiska, ale ich głos ginął w ogólnym sprzeciwie.

Przeciwnicy inwestycji, których na sali była zdecydowana większość, przedstawiali zgoła inne argumenty. Papierowe wyliczenia i tabelaryczne zestawienia nie wyjaśniają wszystkiego; mogą wiele spraw przemilczeć, wiele zaś przedstawić w krzywym zwierciadle. Jeden z dyskutantów powiedział, iż „papier wszystko przyjmie”, a rzeczywistą prawdę odsłoni życie. Każdy zakład czy to spalarnia śmieci, czy też zakład utylizujący odpady przemysłowe i inne, mimo zastosowania najnowszych zdobyczy technicznych w tym względzie, emituje jakiś procent zanieczyszczeń, o czym oficjalnie się nie mówi.

   Wśród grupy uczestników, z mojego otoczenia, przeważał pogląd, iż sprawą powinni zająć się radni Drezdenka na nadzwyczajnej sesji. Myślę, ze Rada Miejska po głębokiej analizie, za i przeciw, podejmie właściwą, przystającą do aktualnej sytuacji, decyzję.

Obecnie w toczącej się procedurze planistycznej nastąpił  okres dyskusji publicznej nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego, w którym znajdują się zapisy, umożliwiające realizację inwestycji utylizacji odpadów. Przypominamy, że z dniem 6 listopada upływa termin zgłaszania uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego. Podobnie jak w przypadku nazwy placu Wileńskiego sprawa budowy zakładu termicznego przetwarzania odpadów oraz produkcji energii elektrycznej w Starych Bielicach budzi wiele kontrowersji. Dlatego ostatnim etapem przed podjęciem decyzji przez Radę Miejską będą powszechne konsultacje społeczne, w trakcie których wszyscy mieszkańcy Gminy Drezdenko będą mogli w trybie pisemnego głosowania wyrazić swoją opinię na temat inwestycji.

                                       Zdzisław Szproch

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ