kal pop

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Proboszcz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku i Dyrektor Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia w Drezdenku zapraszają do udziału w konkursie na plastyczne wypełnienie okienek kalendarza adwentowego.

Podobnie, jak podczas ubiegłorocznej – pierwszej – edycji konkursu, jego celem jest popularyzacja tradycji, która – naszym zdaniem – znacznie przyczynia się do pogłębienia duchowego przeżywania okresu adwentu i czyni, poprzez codzienne odkrywanie kolejnych kalendarzowych okienek, bardziej wymiernym czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela.

Nie ukrywamy, że naszym celem jest także zachęcenie Państwa do stworzenia w przyszłości autorskiego drezdeneckiego kalendarza adwentowego, którego coroczna edycja stałaby się miejskim wyznacznikiem wejścia w okres przygotowań do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Każda z kolejnych edycji konkursu będzie zmierzała do wypracowania jednolitej graficznie i technicznie formuły pozwalającej w przyszłości drukować Drezdenecki Kalendarz Adwentowy.

W związku z tym, tegoroczna edycja konkursu kieruje się następującymi zasadami; pragniemy, aby prace plastyczne, które do nas wpłyną stały się zawartością otwieranych okienek kalendarza. W tej edycji technika wykonania prac nie będzie jeszcze ujednolicona ale wymogiem jest, aby była to technika płaska. Tym razem prace zostaną umieszczone w specjalnie przygotowanej tekturowej konstrukcji, która stanie w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku tuż przed początkiem adwentu. Dlatego wszystkie prace konkursowe muszą być zorientowane poziomo. Każdego dnia otwierane będzie jedno okienko i odsłaniana jedna praca. W czasie świąt Bożego Narodzenia będzie można obejrzeć cały kalendarz.

Wszystkie pozostałe informacje zawarte są w regulaminie konkursu.

REGULAMIN KONKURSU NA OKIENKO KALENDARZA ADWENTOWEGO

 1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów, w szczególności z obszaru Gminy Drezdenko.
 2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A4 dowolną płaską techniką (kredka, farba itp.). Praca musi być zorientowana poziomo.
 3. Tematyka prac powinna być związana z wymiarem duchowym adwentu i okresem oczekiwania na Boże Narodzenie. Mile widziane będą zawarte w pracach akcenty miejskie.
 4. Prace należy dostarczyć (osobiście lub pocztą) do Muzeum w Drezdenku (plac Wolności 11) w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2017 r.
 5. Do prac należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, informację o szkole i klasie, w której się uczy oraz telefon kontaktowy.
 6. Prace, do dnia 26 listopada, zostaną ocenione przez powołane przez Muzeum jury, które zakwalifikuje 24 prace do umieszczenia w kalendarzu.
 7. Informacja o pracach zakwalifikowanych ukaże się niezwłocznie w drezdeneckich mediach (na stronach internetowych: Parafii, Muzeum, Gazety Drezdeneckiej i Urzędu Miejskiego).
 8. W kolejnym etapie jury wyłoni trzy prace, które otrzymają nagrody rzeczowe.
 9. Wręczenie nagród odbędzie się w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w pierwszą niedzielę stycznia, po mszy dziecięcej.
  OKIENKO
Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ