DSCN4838_1

Najważniejsze uwagi do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stare Bielice

Treść niniejszego opracowania dotyczy planowanej inwestycji – budowy zakładu termicznego przetwarzania odpadów przemysłowych i niebezpiecznych w Starych Bielicach. Ponieważ jej realizacja może nastąpić w efekcie ewentualnego zatwierdzenia Uchwały przez Radę Miejską, zatem niniejsze uwagi muszą być traktowane jako odnoszące się do Projektu Uchwały.

Są one przygotowane w celu poszerzenia wiedzy radnych na temat inwestycji i, tym samym, ułatwienia podjęcia przez nich właściwej decyzji w sprawie projektu. Do takiego szczegółowego potraktowania problemu zostałem nieformalnie zobowiązany publiczną (co najmniej dwukrotną) wypowiedzią p. Burmistrza o oczekiwaniu na moją opinię w sprawie spalarni.

Moje stanowisko:

W oparciu o własną wiedzę i doświadczenie, szczegółową analizę dostępnych dokumentów i publikacji, opinie ekspertów oraz konsultacje sprzeciwiam się budowie zakładu termicznego przekształcania odpadów przemysłowych i niebezpiecznych na działce nr 167 w Starych Bielicach oraz apeluję do radnych Rady Miejskiej i Burmistrza Drezdenka o odstąpienie od dalszych działań prowadzących teraz i w przyszłości do budowy spalarni odpadów przemysłowych i niebezpiecznych na terenie gminy Drezdenko.

Inwestycja ma charakter eksperymentalny, o budzącym wątpliwości przeznaczeniu. Jej lokalizacja jest sprzeczna z niektórymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony cennych obiektów przyrodniczych, wód powierzchniowych i podziemnych oraz bezpieczeństwa mieszkańców. Analizę zastrzeżeń przedstawiam w dalszej części opracowania i jestem gotów do zaprezentowania ich treści radnym podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej poświęconej dalszemu procedowania Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starych Bielicach.

UWAGI DO PROJEKTU spalarni

UWAGI DO PROJEKTU spalarni

UWAGI DO PROJEKTU spalarni (1)

Z ostatniej chwili: W Gazecie Lubuskiej z dnia 4-5 listopada 2017, na str. 20-21 jest zamieszczony artykuł o kulisach i skutkach powstawania składowisk niebezpiecznych odpadów w różnych miejscowościach naszego województwa.

Ludwik Lipnicki

 

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ