23600220_1715570968475178_1481970150_o

Planowana przebudowa linii energetycznej średniego napięcia relacji Stare Polichno – Drezdenko – pierwsi mieszkańcy otrzymali już wypłaty

IMG_2320Coraz więcej mieszkańców naszego powiatu dostaje do podpisania oświadczenie o wyrażeniu zgody na dysponowanie nieruchomością do celów budowlanych oraz mapę z projektem przebudowy linii energetycznej średniego napięcia.

Co to jest, co z tym zrobić, podpisywać czy nie podpisywać? Z ekspertami – prawnikami Anną Synowiec i Małgorzatą Wiśniewską oraz Stanisławem Czerczakiem prezesem spółki AJ Lex rozmawiała Sylwia Czyczyro.

Sylwia Czyczyro: Proszę Państwa, o co chodzi z dokumentacją, którą w ostatnim czasie dostają mieszkańcy powiatu, przez których działki biegnie linia średniego napięcia?

Anna Synowiec: Przedsiębiorca przesyłowy Enea Operator, właściciel urządzeń przesyłowych, czyli słupów, transformatorów i towarzyszących im linii planuje przebudowę linii średniego napięcia na odcinku Stare Polichno – Drezdenko.

Sylwia Czyczyro: A co to oznacza dla mieszkańców, którzy mają na swoich działkach słupy?

Małgorzata Wiśniewska: Jeżeli otrzymali od wykonawcy projektu oświadczenie o wyrażeniu zgody na dysponowanie nieruchomością do celów budowlanych i projekt mapy, to znaczy, że za jakiś czas będą na ich nieruchomościach prowadzone prace związane z przebudową słupów.

Sylwia Czyczyro: A czy taką zgodę trzeba wyrazić?

Małgorzata Wiśniewska: Co do zasady tak, albowiem jest to inwestycja celu publicznego i przebudowa taka musi zostać wykonana. Jeżeli właściciel nie wyrazi tej zgody, to starosta ma prawo wydać decyzję administracyjną, pozwalającą prowadzić prace związane z tą inwestycją. Ale warto pamiętać, że planowana przebudowa daje właścicielowi nieruchomości pewne możliwości dochodzenia roszczeń finansowych od przedsiębiorcy przesyłowego.

Sylwia Czyczyro:  Jakie to możliwości?

Anna Synowiec: Jest to zawezwanie właściciela słupów do ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem. Służebność przesyłu jest uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, albowiem właściciel nieruchomości poprzez jej ustanowienie na rzecz Enei wyraża zgodę na wjazd i modernizację urządzeń znajdujących się na jego działkach. Krótko mówiąc: Wiadomo, że i tak w przypadku jakichkolwiek awarii czy przebudowy przedsiębiorca korzysta z naszej nieruchomości, więc dlaczego nie uregulować sytuacji prawnej działki i uzyskać z tego tytułu wynagrodzenia?

Sylwia Czyczyro: A jak wygląda taka procedura?

Małgorzata Wiśniewska: Właściciel nieruchomości musi zebrać dokumentację dotyczącą działki: księgę wieczystą, wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków oraz dokumentację dotyczącą planowanej przebudowy. Wówczas należy wystąpić do przedsiębiorcy przesyłowego z roszczeniem o ustanowienie służebności przesyłu, biegły wykona operat szacunkowy wyliczający wartość jednorazowego wynagrodzenia dla właściciela i na jego podstawie można już stanowić służebność sądownie lub notarialnie.

Stanisław Czerczak: Można też zlecić całą procedurę firmie zajmującej się profesjonalnie służebnością przesyłu. Wówczas firma taka pobiera od właściciela nieruchomości tylko dokumenty, które dostał w związku z planowaną przebudową, a resztę procedur załatwiają za Państwa prawnicy.

Sylwia Czyczyro: A jakie to są koszty dla właściciela działki? Czy aby na pewno będzie to skuteczne?

Stanisław Czerczak: Kosztów nie ma żadnych, bo firmy takie jak AJ Lex nie pobierają opłat wstępnych, a jedynie po zakończeniu sprawy procent od otrzymanych pieniędzy. Tak więc właściciel nieruchomości nie ma żadnego ryzyka finansowego. Jeżeli firma nie uzyska wynagrodzenia, to on nic nie płaci za działania przez nią podjęte.

Sylwia Czyczyro: Ale takich spraw było już kiedyś dużo i wielu właścicieli nieruchomości nic nie uzyskało.

Małgorzata Wiśniewska: Jeżeli słupy na działkach są posadowione 30 lat lub więcej, to przedsiębiorca przesyłowy może wnosić o zasiedzenie swojego prawa, czyli sam złoży stosowny wniosek do sądu i zapewne sąd przyzna mu rację. Natomiast trzeba pamiętać, że każda przebudowa przerywa bieg terminu zasiedzenia, dlatego to właśnie teraz jest taki dobry czas na kierowanie do Enei roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu.

Sylwia Czyczyro: A czy już jacyś właściciele działek, przez które będzie biegła przebudowa, otrzymali pieniądze?

Stanisław Czerczak: Oczywiście i jest ich coraz więcej. Jednym z klientów gorzowskiej spółki AJ Lex jest mieszkaniec Nowego Polichna, Pan Sylwester Ostrowski, który zgodził się na publikację jego zdjęcia. Jak sam mówił, na początku nie wierzył w ogóle w powodzenie tej sprawy, bo myślał, że jest to obiecywanie pieniędzy za przysłowiowe ,,nic”.

Sylwia Czyczyro: A czy rzeczywiście jest to przysłowiowe ,,nic”?

Anna Synowiec: Absolutnie bym tego tak nie nazwała! Fakt istnienia na nieruchomości słupów i innych instalacji energetycznych zobowiązuje właściciela do respektowania strefy ochronnej, na której nie należy budować obiektów, sadzać drzew i krzewów, utrudnia prace naprawcze. Ma to zatem znaczący wpływ na funkcjonalność i obniża wartość  nieruchomości. Wobec tego, dlaczego za te utrudnienia nie żądać od przedsiębiorcy przesyłowego rekompensaty pieniężnej?

 

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ