szachy-zd

„I TURNIEJ SZACHOWY W TRZEBICZU” – impreza cykliczna

 1. Organizator Turnieju :

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „STOKROTKI” w Trzebiczu, Urząd Miejski w Drezdenku

 1. Cel Turnieju :

Popularyzacja gry w szachy jako elementu spędzania wolnego czasu. Zachęcenie do rozwijania umiejętności gry w szachy oraz sposób na nudę. Zdrowa rywalizacja. Turniej odbywać będzie się cyklicznie.

 1. Adresaci :

Turniej adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, klasy I-VII.

 1. Miejsce i data rozpoczęcia turnieju :

28.11.2017r. (wtorek) w Sali wiejskiej w Trzebiczu, ul. Mostowa 3 (koło remizy strażackiej). Od godz. 9.30 zapisy uczestników, a o godz. 10.00 początek turnieju.

 1. Patronat : Burmistrz Drezdenka
 1. Zasady uczestnictwa : Jedną Szkołę może reprezentować 2 uczniów. Zgłoszenia uczniów należy dostarczyć poprzez e-mail lub listownie na podane poniżej adresy do dnia 21.11.2017r.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „STOKROTKI”, Gorzowska 10, 66-530 Trzebicz

e-mail  : [email protected]

Szczegółowych informacji telefonicznie udziela Paulina Pieluszczak- Suchodolska tel. 502-996-028

 1. Udział w turnieju jest bezpłatny
 1. Zawodnicy i opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny
 1. Zasady przeprowadzenia turnieju :

W zależności od ilości zgłoszonych uczestników turniej odbędzie się metodą pucharową lub szwajcarską. Partie rozgrywane będą z pomocą zegarów szachowych.

Zasady dla rozgrywających : dotknięta figura musi wykonać ruch, postawiona figura musi stać w miejscu postawienia bez możliwości cofania. Bardziej szczegółowy regulamin rozgrywania zostanie przedstawiony przed rozpoczęciem turnieju przez sędziów.

 1. Nagrody :

Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe. Dla pozostałych uczestników przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe (każdy z uczestników otrzyma nagrodę rzeczową). Dla szkół zostaną wręczone podziękowania za udział w Turnieju.

 1. Dla uczestników i opiekunów przewidziany jest poczęstunek.
 2. Turniej nie jest klasyfikowany w rankingu FIDE
 3. Sprzęt szachowy (plansze, figury, zegary) zapewnia organizator

Zapraszamy do udziału w Turnieju !!!

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ