JPS_5180

Sprostowanie

W artykule „Najlepsi z najlepszych”, autorstwa Wiesława Pietruszaka w części dotyczącej nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku, opublikowanym w „Gazecie Drezdeneckiej” (wrzesień-październik, s.31) opuściliśmy nazwisko, z powodu niedopatrzenia, p. Stanisława Musiałowskiego. Wśród 227 nauczycieli, z woj. lubuskiego, odznaczonych i nagrodzonych jest 66, którzy, decyzją Ministra Edukacji Narodowej, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, otrzymali medale Komisji Edukacji Narodowej. Medale wręczał Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, a uroczystość miała miejsce w Teatrze Im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp., 13 października 2017 r. Pan Stanisław Musiałowski należy do grona nauczycieli odznaczonych, na tejże uroczystości, medalem KEN. Dziwić może jedynie fakt, że stało się to dopiero teraz, kiedy od wielu lat jest na emeryturze, a nie w czasie, gdy osiągał duże sukcesy sportowe z młodzieżą LO i działał bardzo aktywnie w ZNP – Oddział Drezdenko.

Za  niepokoje i rozterki, które zrodziły się w sercu zasłużonego nauczyciela i wychowawcy, będące skutkiem naszego niedopatrzenia, serdecznie przepraszamy.

                                                                    Redakcja

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ