dig

„W moim ogródeczku-ludowe śpiewogranie”

Od września do końca listopada grupa nieformalna „Macierzanka Gościm” (Jadwiga Kubacka, Iwona Karwacka, Elżbieta Mamot, Bożena Świderska) oraz Stowarzyszenie „Alternatywna Gmina” (Aneta Broniewska, Iwona Frąszczak) z Drezdenka prowadziła działania zmierzające do upowszechnienia tradycji ludowych wśród mieszkańców wsi, ale także gminy poprzez realizację projektu „W moim ogródeczku – ludowe śpiewogranie”.

Jego celem głównym była ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez:

  • przybliżenie folkloru różnych regionów: pieśni, przyśpiewek, strojów, gwary,
  • wykonanie ozdób z motywami ludowymi na warsztatach plastycznych,
  • rozwinięcie umiejętności wokalnych i polifonicznych członków zespołu „Macierzanka”,
  • przekonanie i przygotowanie jak największej liczby mieszkańców wsi Gościm do wspólnego śpiewu i tańca,
  • zachęcanie do noszenia strojów ludowych lub ich elementów w czasie uroczystości.

W projekcie wzięły udział dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, nauczyciele, mieszkańcy wsi (w tym seniorzy i osoby niepełnosprawne), członkowie grupy nieformalnej, zespół  „Macierzanka” z Gościmia oraz „Gościmczanki” z Gościmca.

Do realizacji Projektu przygotowywaliśmy się już we wrześniu – Alina Michalak rozpoczęła naukę pieśni i zabaw ludowych. W ramach Projektu odbyły się:

1) warsztaty taneczne dla dzieci, na których choreograf Krzysztof Szupiluk uczył dzieci zabaw ludowych. Prezentowane były stroje oraz tańce ludowe: oberek, krakowiak. Dzieci uczyły się tańczyć poleczkę, poznały też rozmaite zabawy oparte na folklorze;

2) warsztaty wokalne – Elżbieta Turostowska rozwijała umiejętności wokalne i polifoniczne członków zespołu „Macierzanka”. Wszyscy pokochali pieśń z 1900 r. „Cyjez to polisio”;

3) warsztaty folklorystyczne, na których choreograf Krzysztof Szupiluk zaprezentował nauczycielom i mieszkańcom wsi podstawowe kroki tańców ludowych, prawidłową postawę podczas tańca oraz proste układy taneczne do pracy z dziećmi i seniorami;

4) warsztaty rękodzielnicze – prowadziła je plastyk Katarzyna Jenek. Powstały na nich ozdoby z motywami ludowymi;

5) koncert finałowy – odbył się w sali w Gościmiu i był zwieńczeniem wszystkich wydarzeń w ramach Projektu „W moim ogródeczku – ludowe śpiewogranie”. Wystąpili na nim uczestnicy Projektu oraz goście z repertuarem ludowym, a następnie odbyła się „Potańcówka”.

Alina Michalak, Magda Rega

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach zadania „Startuj z FIO!”

Warsztaty taneczne dla dzieci

Krakowiacy

Warsztaty z Elżbietą Turostowską

Warsztaty wokalne

Warsztaty plastyczne

Warszaty plastyczne

Warszaty plastyczne

Koncert – aplauz widowni

Zaproszenia

Macierzanka

Alina Michalak

Macierzanka

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ