JPS_2331_1

Wykorzystać walory turystyczne

IDZIEMY DO PRZODU – z Burmistrzem Drezdenka MACIEJEM PIETRUSZAKIEM rozmawia Hanna Hendrysiak

– Jak świętujecie tak wyjątkowy jubileusz?

– Świętujemy hucznie, przez cały rok. Wszystkie cykliczne imprezy miały akcenty jubileuszowe  i logo 700-lecia, np. Festyn Wiosenny z koncertem zespołu Brathanki i Antka Smykiewicza; Noc Świętojańska w pięknym parku Kultur Świata, który jest charakterystycznymi i popularnym miejscem Drezdenka, Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, Letnie Spotkania Kameralne, plenery malarski i rzeźbiarski. W sierpniu odbył się sztafetowy rajd rowerowy – 700 km na 700-lecie, w którym wzięli udział nie tylko mieszkańcy Drezdenka, byli nawet uczestnicy z zagranicy.

Wydaliśmy kilka publikacji, w tym dokument margrabiego brandenburskiego, Waldemara z 22 lutego 1317 roku, nadający rycerzom miasto Drezdenko. Z tego wynika, że mieliśmy już wtedy prawa miejskie. Nie wiemy jednak, kiedy zostały nadane. Dlatego obchodzimy w tym roku 700-lecie miasta, a nie nadania praw miejskich.

Wydaliśmy Tekę Romana Picińskiego z rysunkami autora upamiętniającymi historyczny wygląd pięknych miejsc Drezdenka, a także album zdjęć robionych z lotu ptaka pt. W obłokach Drezdenka z wierszami lokalnych poetów. Z kolei książka Drzewa i krzewy Drezdenka, przygotowana przez prof. Ludwika Lipnickiego, regionalistę, ekologa, poetę i prozaika może stanowić swego rodzaju przewodnik dla mieszkańców i turystów. W Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej pokazaliśmy wystawę Od Nowego Rynku do Placu Wileńskiego o charakterze historycznym.

Główne obchody odbyły się 1 września, uczestniczyli w nich przedstawiciele naszego miasta partnerskiego Winsen/Luhe, parlamentarzyści, władze naszego regionu i mieszkańcy. Zwieńczeniem części oficjalnej był koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Pomorskiej z Bydgoszczy. W związku z 700-leciem odbyła się u nas wojewódzka inauguracja roku szkolnego w szkole podstawowej, mieszczącej się w zabytkowym pałacu. Chcę zaznaczyć, że dokładamy szczególnych starań, by oświata była u nas na wysokim poziomie.

Planujemy jeszcze w tym roku z inicjatywy aktorów z Gorzowa Wlkp., prowadzących teatr „Kotłownia” –  premierę wydarzenia teatralno-muzycznego Wypływamy w rejs, wpisującego się w obchody 700-lecia. Czeka nas też nocny rajd rowerowy na orientację pn. Nocna masakra na terenie Puszczy Drawskiej i Noteckiej, a nasza Młodzieżowa Rada Miejska organizuje konkurs historyczny o Drezdenku dla młodzieży.

– Jest Pan burmistrzem już 8 lat. Jak ocenia Pan kondycję miasta dzisiaj?

– Niewątpliwie jednym z wykładników jest budżet miejski, który urósł w ciągu 8 lat mojego burmistrzowania dwukrotnie. Gospodarczo idziemy do przodu, zwiększają się wpływy z podatków CIT i PIT.  Dzięki budowie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego nasz budżet zyskał znaczne środki z podatku od nieruchomości. Modernizują się też zakłady działające od lat, największym z nich jest amerykańska odlewnia żeliwa Victaulic, która zatrudnia 500 osób, a zamierza się rozbudować i zwiększyć zatrudnienie. Silnie reprezentowana jest u nas branża opakowaniowa z firmą Kappa, ale i wieloma mniejszymi firmami. Rozwija się dobrze branża drzewna. Udało nam się uzyskać podstrefę Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, do której wszedł właśnie pierwszy inwestor.

Cały czas poprawia się sytuacja związana z drogami – mamy w gminie procentowo najwięcej, bo kilkanaście dróg wojewódzkich, w tym 5 wlotowo-wylotowych, tranzytowych. Walczymy o poprawę stanu tych dróg. Po wielu latach udało nam się wywalczyć budowę obwodnicy miasta, która była wielokrotnie przekładana. Wspieraliśmy ją poprzez przygotowanie dokumentacji, wykup gruntów, regulację spraw własnościowych. W 2015 roku udało się zakończyć I etap, w tym roku skończymy II etap, 2-kilometrowy, ale rozwiązaniem będzie dopiero III etap, który pozwoli rozładować ruch tranzytowy. Musimy doprowadzić, by województwo – bo to droga wojewódzka – zrealizowało tę inwestycję.

– I tu płynnie przejdźmy do omówienia najważniejszych inwestycji.

– To niewątpliwie kanalizacja północnej części Drezdenka, a także budowa drogi w tej części miasta. Jesteśmy w trakcie przebudowy centralnego miejsca w mieście – Placu Wileńskiego, na którym odbywają się najważniejsze uroczystości. Mamy z tym niestety problemy, bo prace powinny się zakończyć przed głównymi obchodami jubileuszu. Nie udało się to ze względu na problemy z wykonawcą, teraz ogłaszamy przetarg na dokończenie prac. Ciekawostką jest, że w trakcie prac znaleźliśmy „kapsułę czasu” – z dokumentami z XIX wieku, mapami Drezdenka, starymi monetami. Otwierając Plac Wileński umieścimy własną kapsułę czasu dla potomnych.

Jedną z ważniejszych inwestycji jest modernizacja oczyszczalni ścieków. Zrobiliśmy szereg dróg i ulic, chodników. Ponieważ jesteśmy gminą miejsko-wiejską, wiele inwestycji realizujemy na terenach wiejskich: drogi, wodociągi i kanalizacja, sale wiejskie.

– Co należałoby jeszcze zrobić, aby poprawić jakość życia mieszkańców?

– Drogi, drogi, drogi. Zarówno w mieście, jak i na terenach wiejskich. Jesteśmy jedną z największych gmin w Lubuskiem o powierzchni 400 km2, mamy 27 sołectw, miejscowości o bardzo luźnej zabudowie i mnóstwo dróg gruntowych, które musimy na bieżąco remontować. Musimy jeszcze wybudować kilka sal wiejskich, które służą integracji lokalnych społeczności. Planujemy budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego, z modernizacją stadionu i budową skate parku, na czym bardzo zależy młodzieży. Poza tym czeka nas budowa boisk wielofunkcyjnych, a także ciąg dalszy wodociągu i kanalizacji. Nadal też chcemy pozyskiwać inwestorów, bo w naszym powiecie wciąż jest spore, prawie 15% bezrobocie.

– Drezdenko chce się stać ośrodkiem turystycznym. Jakie działania podejmujecie w tym kierunku?

Jeśli chodzi o relacje między gospodarką a turystyką, to największe wpływy do budżetu mamy i będziemy mieli z przemysłu, ale jesteśmy też gminą o dużych walorach turystycznych. Mamy obszary „naturowe”, chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody, dużo jezior i lasów, a także rzekę Drawę, na której odbywa się wiele spływów kajakowych. Nad jeziorami są miejsca agroturystyczne i ośrodki turystyczne, które ściągają wielu gości. Chcemy usprawnić komunikację na tych terenach i poprawić infrastrukturę. Wybudowaliśmy już plażę nad jeziorem w Lubiewie, będziemy budować kolejne ze środków Lokalnej Grupy Rybackiej. Mamy wiele tras rowerowych, a także – na razie fragment – asfaltowej ścieżki rowerowej biegnącej przepiękną trasą starej, historycznej kolei z zabytkowymi dworcami kolejowymi. W przyszłorocznym budżecie zaplanowaliśmy kontynuację tej trasy, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem już po ukończeniu pierwszego odcinka.

Jesteśmy też w trakcie realizacji projektu Trasa rowerowa Warta – Noteć wzdłuż wałów przeciwpowodziowych. To bardzo ciekawa rzecz – połączenie zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego z możliwością przemieszczania się piękną trasą wzdłuż Warty i Noteci. Na tak długiej trasie trzeba by zadbać o infrastrukturę turystyczną: bazę noclegową, gastronomiczną itp. To byłoby dużą atrakcją dla naszych mieszkańców i turystów.

A ponieważ Drezdenko leży na szlaku wodnym Noteci – czeka nas wyzwanie, jakim jest przygotowanie przystani dla wodniaków, bo zainteresowanie szlakami wodnymi bardzo się zwiększa. Musimy też skupić się na promocji naszych atrakcji.

– Dziękuję za rozmowę.

pobierz: SM244

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ