DSC7005_1-692x360-1

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA DREZDENKA w II PÓŁROCZU 2017 r.

 • 1 lipca – spotkanie na Orliku z zawodnikami i kadrą trenerską Akademii Reissa, podsumowanie sezonu 2016/2017;
 • 3 lipca – udział w inauguracji XXIII Międzynarodowego Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej DOBIEGNIEW CUP;
 • 4 lipca – udział w Zarządzie Powiatowym Ochotniczych Straży Pożarnych w Strzelcach Kraj., przedmiotem spotkania był podział dotacji z MSWiA między jednostki OSP z terenu naszego powiatu (dotację w wysokości 17 171 zł otrzymała m.in. jednostka OSP Goszczanowiec);
 • 8 lipca – Jubileusz Klubu Sportowego Uran Trzebicz;
 • 8 lipca – spotkanie z członkami OSP Stare Bielice, przekazanie samochodu pożarniczego marki Lublin z OSP Drezdenko do OSP Stare Bielice;
 • 10 lipca – posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na którym omówiono letni wypoczynek dzieci i młodzieży oraz dyskutowano o zagrożeniu afrykańskim pomorem świń;
 • 11 lipca – spotkanie z kierownictwem Nadleśnictwa Smolarz, przedmiotem spotkania była kwestia porozumienia między Gminą Drezdenko a Nadleśnictwem Smolarz w sprawie budowy drogi Lubiewo – Drawiny;
 • 17 lipca – przebudowa placu Wileńskiego – rada budowy w Urzędzie Miejskim;
 • 18 lipca – otwarcie wystawy obrazów i rzeźb Franciszka Gombosa w Muzeum w Drezdenku;
 • 19 lipca – Koncert Młodych Talentów w Bibliotece Publicznej w Drezdenku;
 • 20 lipca – inauguracja XXII Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Centrum Promocji Kultury w Drezdenku;
 • 20 lipca – spotkanie w Janczewie w sprawie inicjatywy klastrowej w ramach projektu EuRegioNet, w trakcie spotkania przedstawiono agresję gatunków obcych na przykładzie barszczu Sosnowskiego i powołanoGrupę Inicjatywy Klastrowej, której celem będzie utworzenie Klastra Zwalczania Roślin Inwazyjnych;
 • 21 lipca – udział w imprezie „Śniadanie na trawie” w Parku Kultur Świata;
 • 22 lipca – spotkanie z mieszkańcami Lubiatowa podczas „Dni Lubiatowa”;
 • 23 lipca – poplenerowa wystawa malarska i rzeźbiarska w Parku Kultur Świata;
 • 5 sierpnia – 50-lecie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Drezdenku;                            
 • 5-6 sierpnia – udział w Sztafetowym Rajdzie Rowerowym na 700-lecie Drezdenka;
 • 8 sierpnia – spotkanie z sołtysami i organizacjami pożytku publicznego w sali sesyjnej UM w sprawie strategii rozwoju kultury w naszej gminie;
 • 10 sierpnia – spotkanie w Dobiegniewie z Marszałkiem Województwa Lubuskiego Elżbietą Polak, omówiono problemy i potrzeby gmin powiatu strzelecko – drezdeneckiego;
 • 11 sierpnia – udział w XLVII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku;
 • 13 sierpnia – festiwal Disco Polo w Marzeninie;
 • 16 sierpnia – spotkanie z przedsiębiorcą zaineresowanym inwestycją w Podstrefie Drezdenko (Podstrefa wchodzi w skład Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej);
 • 18-19 sierpnia –Piknik Lotniczy w Trzebiczu Nowym
 • 21 sierpnia – kolejna rada budowy w UM dotycząca placu Wileńskiego;
 • 24 sierpnia – udział w XLVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku;
 • 25 sierpnia – udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Drezdenku;
 • 26 sierpnia – festyn w Karwinie zorganizowany przez sołtysa Karwina;
 • 27 sierpnia – „Kawiarenka pod Aniołem na pomoc Hani Fijak”;
 • 27 sierpnia – Koncert charytatywny dla Hani Fijak;
 • 28 sierpnia – spotkanie z przedstawicielem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w UM;
 • 31 sierpnia – otwarcie wystawy w Muzeum pt.: „Od Nowego Rynku do placu Wileńskiego”;
 • 1 września – główne obchody 700-lecia Drezdenka; część oficjalna z udziałem m.in. lubuskich parlamentarzystów i samorządowców oraz delegacji z miasta partnerskiego Winsen, koncert filharmoników Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy;
 • 2 września – koncert „Pożegnanie lata”, wystąpił m.in. zespół PECTUS;
 • 3 września – Dożynki Gminne na Stadionie Miejskim;
 • 4 września – Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018; udział wzięli m.in. Wojewoda Lubuski – Władysław Dajczak, Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa, ks. biskup ordynariusz Tadeusz Lityński oraz posłowie na Sejm R.P. – Jarosław Porwich, Marek Ast i Jacek Kurzępa;
 • 7 września – Konferencja na temat projektu ”Lubuskie Bony Szkoleniowe” w Gorzowie Wlkp., projekt polega na dofinansowaniu usług szkoleniowych i doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw za pomocą bonów rozwojowych; w ramach projektu będzie można sfinansować m.in. szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, coaching.
 • 8 września – spotkanie w Mironicach zorganizowane przez Lubuską Organizację Pracodawców, podczas spotkania Zarząd LOP wręczył nagrodę „LUBUSKIEGO PRACODAWCY ROKU” w 5 kategoriach; w kategorii „Pracodawca Samorządowy” wśród 3 urzędów nominowanych do nagrody znalazł się Urząd Miejski w Drezdenku, który otrzymał WYRÓŻNIENIE w tej kategorii konkursu ;
 • 9 września – obchody 30-lecia Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie;
 • 11 września – Konferencja pt. „Nowoczesny przedsiębiorca w województwie lubuskim” w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp.;
 • 12 września – udział w Konwencie Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego w Brodach;
 • 15 września – Wojewódzka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w Drezdenku;
 • 16 września – Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w Drezdenku;
 • 17 września – wystawa w Grotowie pt. „A CZEGO TY CHCESZ?!” – Grotowskie Inicjatywy Twórcze;
 • 21-22 września – udział w szkoleniu obronnym w Świnoujściu;
 • 25 września – finał konkursu „Lubuski Lider Biznesu 2017” w Żaganiu;
 • 26 września – udział w posiedzeniu Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w Drawsku;
 • 26 września – udział w posiedzeniu komisji Rady Miejskiej;
 • 27 września – udział w L sesji Rady Miejskiej;
 • 27 września – gala nagrodzonych w konkursie plastycznym : „DO ZDROWIA DOBREGO TRZEBA  PRZEDSZKOLAKA MĄDREGO”;
 • 27 września – spotkanie autorskie Macieja Zdziarskiego w Bibliotece Publicznej w Drezdenku;
 • 28 września – udział w spotkaniu samorządowców w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Kraj., tematem przewodnim spotkania była kwestia służb ponadnormatywnych;
 • 29 września – obchody Światowego Dnia Turystyki w Czarnkowie;
 • 30 września – udział w uroczystościach 60-lecia lotniska w Babimoście;
 • 2 październik – 20-lecie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
 • 4 październik – podpisanie porozumienia między Gminą Drezdenko a Nadleśnictwem Smolarz w sprawie budowy drogi pomiędzy Lubiewem a Drawinami (koszt budowy drogi o długości 1,4 km to około 620 tys. zł.);
 • 4 październik – udział w konferencji regionalnej zorganizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pn.: Przez efektywność energetyczną do czystego powietrza”, w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz sektora mieszkaniowego a jej celem było przedstawienie aktualnych informacji na temat możliwości pozyskania dofinansowania na zadania z zakresu efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii OZE;
 • 5 października – spotkanie w Starych Bielicach dotyczące planów budowy zakładu termicznego przetwarzanie odpadów przemysłowych i wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej technologią plazmową;
 • 6 października – spotkanie w sprawie termomodernizacji szkoły podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem technologii OZE;
 • 7 października – II Spławikowe Zawody Wędkarskie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w Gminie Zwierzyn;
 • 9-11 października – V Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, tematem przewodnim spotkania były projektowane zmiany w gospodarce odpadami oraz gospodarce wodno-ściekowej;
 • 13 października – spotkanie w Szkole Podstawowej w Goszczanowie – pasowanie maluchów;
 • 15 października – turniej tenisa stołowego – VII edycja Turnieju 100-latków o puchar Burmistrza Drezdenka;
 • 16 października – spotkanie z nagrodzonymi nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
 • 17 października – spotkanie z przedsiębiorcą w sprawie lokalizacji inwestycji na terenie naszej gminy;
 • 18 października – spotkanie w UM w Strzelcach Kraj. z Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego Romualdem Gawlikiem w sprawie świadczeń dla osób starszych;
 • 20 października – Powiatowy Konkurs o świętym Janie Pawle II w Trzebiczu;
 • 21 października – XIX Lubuski Tydzień Seniora, XVIII Powiatowy Dzień Seniora w Dobiegniewie;
 • 22 października – uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej  w Rąpinie;
 • 23 października – udział w seminarium „Zarządzanie oświatą w Gminie” zorganizowanym w Świebodzinie z udziałem Lubuskiego Kuratora Oświaty i przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej;
 • 24 października – udział w komisjach Rady Miejskiej;
 • 25 października – udział w spotkaniu podsumowującym projekt młodzieży ze szkolnego koła CARITAS;
 • 25 października – udział w LI sesji Rady Miejskiej;
 • 26 października – obrady Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w sprawie wypracowania stanowiska dotyczącego inwestycji w Starych Bielicach;
 • 30 października – spotkanie w Urzędzie Miejskim w sprawie rajdu Nocna Masakra;
 • 2 listopada – spotkanie w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w sprawie rządowego programu „Mieszkanie Plus”;
 • 3 listopada – spotkanie w Urzędzie Gminy w Starym Kurowie w sprawie odszkodowań dla rolników;
 • 4 listopada – V Konkurs Wokalny;
 • 8 listopada – spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Drezdenku, tematem spotkania był stan zagrożenia powodziowego i omówienie procedur postępowania w przypadku zagrożenia powodziowego;
 • 9 listopada – V edycja Konkursu Piosenki Żołnierskiej w SP nr 1 w Drezdenku;
 • 10 listopada – w związku z ogłoszonym na terenie miasta i gminy Drezdenko pogotowiem przeciwpowodziowym, przedstawiciele Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dokonali rekonesansu obwałowań oraz międzywala od strony Noteci;
 • 11 listopada – obchody Święta Niepodległości, spotkanie z Kombatantami i Sybirakami;
 • 13 listopada – rada budowy w UM- termomodernizacja szkoły w Niegosławiu;
 • 14 listopada – udział w sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej;
 • 15 listopada – wywiad dla Samorządu Miejskiego miesięcznika Związku Miast Polskich z okazji 700-lecia Drezdenka;
 • 15 listopada – spotkanie z posłem na Sejm R.P. Jarosławem Porwichem i przewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Waldemarem Rusakiewiczem;
 • 16 listopada – spotkanie w UM Strzelce Kraj. w sprawie projektu oznakowania turystycznego;
 • 16 listopada – Konferencja w Mironicach pt. „Rozwój północnej części województwa lubuskiego”;
 • 18 listopada – uroczyste przekazanie wozów bojowych Ochotniczym Strażom Pożarnym w Zielonej Górze;
 • 20 listopada – udział w obradach Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze;
 • 21 listopada – spotkanie w Urzędzie Miejskim w Drezdenku z przedstawicielem ENEA w sprawie umowy dotyczącej konserwacji oświetlenia ulicznego;
 • 23 listopada – debata o bezpieczeństwie w SP nr 1 w Drezdenku;
 • 25 listopada – andrzejkowy Bal Charytatywny;
 • 27 listopada – konferencja w Urzędzie Marszałkowskim Zielonej Górze pt. „Dwa miliardy sukcesów”;
 • 28 listopada – udział w posiedzeniu komisji Rady Miejskiej;
 • 29 listopada – udział w LIII sesji Rady Miejskiej;
 • 2 grudnia – spotkanie wigilijne z podopiecznymi Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Drezdenku;
 • 7 grudnia – walne zebranie ZMiGN w Zwierzynie;
 • 7 grudnia – obchody 10-lecia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Zielonej Górze;
 • 9 grudnia – Wielka Gala Finałowa Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji” w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Certyfikatem wyróżniono te gminy i powiaty, które swoje zadania oświatowe realizują nowocześnie, innowacyjnie, z najwyższą troską o jakość kształcenia; wśród nagrodzonych znalazła się Gmina Drezdenko w imieniu której burmistrz odebrał certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”;
 • 11 grudnia – udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej, przedmiotem obrad komisji był projekt budżetu Gminy Drezdenko na 2018 rok;
 • 12 grudnia – konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego w Żarach z udziałem Wojewody Lubuskiego i Marszałka Województwa, jednym z tematów była kwestia realizacji przez firmę Orange programu „Ostatnia mila” oraz przyjęcia stanowiska w sprawie funkcjonowania w naszym województwie „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”;
 • 13 grudnia – udział w walnym zebraniu Lokalnej Grupy Działania „Brama Lubuska” w Pszczewie, omówienie realizacji wniosków o dofinansowanie złożonych w 2017 r. i perspektyw na rok 2018;
 • 14 grudnia – spotkanie organizacyjne dotyczące „Hubertusa Drezdeneckiego” w 2018 r.;
 • 14 grudnia – udział w spotkaniu opłatkowym w Środowiskowym Domu Samopomocy w Drezdenku;
 • 15 grudnia – spotkanie organizacyjne w sprawie organizacji IV Drezdeneckiej Dychy;
 • 15 grudnia – koncert mikołajkowy w Trzebiczu, jasełka w Gościmiu;
 • 15 grudnia – zakończenie cyklu turniejów tenisa stołowego o puchar Burmistrza Drezdenka w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej;
 • 16 grudnia – rozpoczęcie rajdu „Nocna Masakra”;
 • 16 grudnia – koncert „BRAT NASZEGO BOGA” w Centrum Promocji Kultury;
 • 17 grudnia – zakończenie i wręczenie pucharów uczestnikom rajdu „Nocna Masakra”;
 • 18 grudnia – spotkanie opłatkowe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku;
 • 19 grudnia – V edycja przeglądu teatrzyków szkolnych o puchar Burmistrza Drezdenka w CPK;
 • 19 grudnia – spotkanie z zawodnikami i kadrą trenerską Akademii Reissa w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej;
 • 19 grudnia – spotkanie z mieszkańcami Trzebicza;
 • 20 grudnia – spotkanie z inspektorem nadzoru budowlanego w sprawie katastrofy budowlanej budynku przy ul. Aleja Piastów;
 • 20 grudnia – udział w LIV sesji Rady Miejskiej poświęconej m.in. uchwaleniu budżetu Gminy na 2018r.
Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ